Türkiyedä er tepremesindän ölü sayısı 30 bini geçti

Küçük ayın (fevral) 13 sabaası bildirildi, ani er tepremelerindän, sade Türkiyedä, ölü sayısı 30 bini geçti. Siriyada da da 3 bindän zeedä ölü sayısı belertiler.

Küçük ayın (fevral) 6-da Tükiyedä biri-biri ardı olan iki er tepremeleri o zonada bulunan küüleri hem kasabaları erlän bir yaptı.

Bütün dünneydä başlandı yardım toplanmaa, ani yardım etmää deyni o burlada diri kalan, ama zarar görän insannara. Bu yardımnar Moldovada hem gagauziyada da toplanêrlar da Türkiye Kişinev Büükelçiliinä getirilerlär. Oradan da, Türkiye Kişinev Büükelçilii hem TİKA personalı yardımınnan paketlenerlär dä TİRlan Türkiyeyä yollanaceklar.

Türkiye Kişinev Büükelçilii bildirer, ani, aarlık olarak Türkiynin o bölgedeki insannara kış çadırları hem rubaları, yorgan, yastık hem bu türlü mallar lääzım.
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Er tepremesinin insan kurbanı sayısı sade Türkiyedä 44 218 kişi oldu

Türkiyenin Üstolan Durumnarı Upravleniyası (AFAD) bidirdi, ani Küçük ayın (fevral) 23-dä sayısına görä Tükiyedä er tepremelerindän 44 218  insan canını kaybetti. Er tepremeleri beterinä yıkılan evlerin altında diri insannarı bulmak için umudu kaybederäk, Türkiye büükleri verdilär izin kırıntıları artık aar tehnikaylan ortadan kaldırmaa. Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN açıkladı, ani er tepremesindän zarar görän alannarda 300 bin eni ev yapılacek. Türkiyenin Gaziantep kasabasında artık 855 eni evi yapmaa başladılar, bildirer anadolu agenstvosu. Not. Kesin olmayan kaynaklara görä da, Türkiyenin komşusu olan Siriyada da er tepremesindän ölän insannarın sayısı 7 binä yaklaştı. Источник anasozu.com

“Ana Sözü” da Türkiyemizä yardım elini uzattı

Türkiye Kişinev Büükelçilii Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni kış giyimneri hem iyecek malların yardımı için kendi bildirisini açıkladı gibi, Moldovadan hem Gagauziyadan acızgan cannardan orayı yardım gelmää başladı. Biz da, “Ana Sözü” gazetası olarak, Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni Türkiye Kişinev Büükelçiliinä cumaa hem cumaertesindä, iki reyslan, yardımımızı getirdik. Yardımnarımız içindä adamnan karı kurtkaları hem paltolar, kış rubaları, kombenizonnar, cat eni yorgannar hem odeyalalar, bir çadır, konservalar, uşak mamaları, pirinç, bulgur, oloy, pamperslar hem gigiyena malları. Nicä deniler: bizdän az, ama Alşlahtan çok olsun. Источник anasozu.com

Çadırdan Türkiyeyä generatorlar hem yorgan yardımı

Tirkyedä biri-biri ardı olan er tepremelerindän zarar görän insannara dünneyin herbir köşesindän yardımnar gider. Yardım elini uzuttı Gagauziyanın Çadır kasabasının insannarı da. Çadırlılar, katlanıp kim nekadar veräbilirsä, topladılar primariyada para, angılarına görä dikildi eni yorgannar, yastıklar hem alındı birkaç generator. Bu yardımı, çadırlıların adından Türkiye Kişinev Büükelçiliinä getirän kasabanın primarı Anatoliy TOPAL açıkladı, ani “Tirkiye kardaşlarımıza yardım lääzım olduunu taa bilditincä, insannar başladılar primariyaya para getirmää. Zerä çadırlılar unutmêêrlar, nicä Türkiye, TİKAnın çalışmalarınnan, 2016-cı yılında yardım elini uzattı bizim kasabamıza, açan onu sel aldı. Saa olsunnar!” Источник anasozu.com

Çirkin bela, büük kahır – Türkiyedä tepremin ölü sayısı 3 binä yaklaştı

Küçük ayın (fevral) 6-da Tükiyedä biri-biri ardı olan iki er tepremesindän 2921 insan canını kaybetti, 15 834 kişi dä yaralandı. Türkiyenin Üstolan Durumnarı (AFAD) Upravleniyasının Başkanı Yunus SEZAR açıkladı, ani, son duruma görä, Tükiyenin Kahramanmaraş bölgesindä olan hem Tüekiyenin bütün üülen tarafını etkileyän er tepremesindän, bu saatta, 2921 insan canını kaybetti, 15 834 kişi dä yaralandı. Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN, dedi, ani bu er tepremesi, 1939-cu yıldan sora, Türkiyeyi aar etkileyän en büük tepremäkti. Kendi vatardaşlarına acızgannıını bildireräk, Canabisi açıkladı, ki “2023-cü yılın Küçük ayın 6-da memleketimizdä meydana gelän tepremlär sebepinnän edi gün sürecek milli yas bildiriler. Bütün yurtta…

Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä yardım toplanêr

Türkiye Kişinev Büükelçilii açıkladı, ani büündän beeri kableder vatandaşlardan Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni kış giyimneri iyecek yardımnarını. Açıklanan lääzımnık listesindä belertili beklenän mallar: KIŞLIK RUBALARI (büüklerä hem uşaklara): palto, kurtka, çepiç-çizmä, sviter, pantolon, eldiven, garuz, kalpak, çorap, alt giisilär, termika rubaları. BAŞKA MALLAR: kışlık çadır, yatak, yastık, döşek (çadır için), yorgan, uyku tulumu, termos, tekmika yısıdıcıları. İYELİCEK KUTUSU: dayanıklı iyelicek malları – konserva. UŞAK MAMASI. UŞAK BEZİ (podguznik). GİGİENA HEM TEMİZLİK MALLARI. KARILAR GİGİENA MALLARI. Yardımı kabletmäk saatları 10:00 – 17:00. Kontakt için telefon: +37379509200. Источник anasozu.com