Türkiyedä devlet kalkıntıların 6-cı yıldönümü

Türkiyenin devlet kalkıntılarından sora artık 6 yıl geçti. 2016-ci yılın orak ayın 15-dä, gecä vakıdında, 16-sına karşı Prezidentä karşı koyan bir grupasını kurdular. Onnar da savaştılar devlet kuvetlerini yikmaa, neyin beterinä geçindi 251 kişi, ofiţial statistikaya görä. Bu savaşlar kıpım-kıpım plannandılar, ama başarılamadılar. Orak ayın 15-16 6-cı yıl sıravardı Türkiye devleti anêr hem getirder insannarın aklıalarına o olayları hem onnarın kötülüünü hem zararlıını devletä. Bir usumaklan bu kurbannarı andılar Türkiyenın büük elçiliindä Moldovada da.

2016-ci yılda orak ayın 15-dä gecä bir asker grupası bastı Atatürk aeroportunu, Bosfor köprüsünü hem TRT devlet teleradio kompaniyasını. Haydutlar kullandılar silahları, tankları hem elikopterları. Merkez telekanalında haberledilär devlet kuvutlerin yıkılması için. Türkiyenın başı o zaman bulunardı Marmaris kabasının otelindä. Prezidentın gitmesindä biraz sora bu otelin düzüsü bombalandı. Hep bu gün Recep Tayip Erdogan çıktı sözünnän halkına, ani devlet başı eminindän atılmêêr, da vatandaşlarlan barabar kalêr. Devlet kalkıntısını hazırlayannar yakalandılar. Da orak ayın 15-şi kalendardä şannı tarih günü olarak belli edildi. Kurbannarın anması günündä Moldovada bulunan Türkiyenın büükelçiliindä bulundular temsilcilär iki devlettän.

Türkiyenın üüsek kuvetlerin kararına görä bu gün daadılêr yardım Moldovanın yaşamalarına, vermiş hem zararlanmış savaşlardan sora askerlerinä, hem onnarın aylelerinä. İmeklärlän hem başka tertiplärlän baaşışları kabledeceklär nicä Moldova, ölä da Gagauziya yaşayannarı.

Kalkıntıya karşı kalktı insannardan geçindi yakın 300 kişi, yaralandı 2000 vatandaştan zeedä. Türkiyenın En büük kasabaların sokakları çok kayıp duydular bu kalkıntılardan sora. Bir kısa zamandan sora bölä dartışmalara maana buldu bütün dünnänın görümlü devletleri. Ozaman taa küçük Vikgtoriya Burka işitti hem üürendi büüklerdän kötü olaylar için. Büükelçiliinän haberlenmiş yarışmasında, baalı bu anılmış günä, o kazandı ilk eri.

Aardılıp ona, ani taa çoyu poliţiya işçileri hem askerlär eminnerindän atılmadılar hükümettän yanı pay tuttular, halkı korudular hem ruhunu adadılar dinnerinä, haydutları baskı altına aldılar. Onnarlan kullanılan aviaţiya yakalandılar. Taa çoyu savaşçılar erlerindä cezalandılar, birazı kaçabildi Greţiyaya. Bu uurun çerçevelerindä yakalandı şüpelenän 9 bin kişi.

Türküyenin büükelçilii bu takım olayları Gagauziyada da geçirdi. Baaşışları imeklärlän verdi gagauz askerlerin aylelerinä da.

prewiew: vlast.kz
Источник grt.md
122

İlgili statyalar

Türkiye devlet kalkıntıların kurbannarını andılar Gagauz Erindä

Çadır kasabasında orak ayın 16-da geçti anmak olayı, angısı adalıydı Türkiye devletin demokratiya hem Millet birleşmesi gününä. O günü Türkiyedä anêrlar devlet kalkıntıların kurbannarını, angıları orak ayın 15-dän -16-na gecä kendi canını kurban ettilär ki devletini korumaa. En büük kalkıntılar geçtilär gecä orak ayın 15-dän 16-na gecä Ankara  hem  Stambul kasabalarında. Kalkıntının pay alannarı açtılar ateşi Ankaranın önemli strategiya kurumnarına. Onnarın arasında poliţiya merkezleri,  Türkiye Prezidentin rezidenţiyası. 2018 – däTürkiye halkına saygı hem acızgannıını göstereräk hem destek vereräk,  Çadır kasabasında koyuldu anmaktaşı. Onda yazılı Türkiyenin 251 vatandaşı, angıları geçindi kendi devletini koruyarak. Gürol  Sekmensüer, Türkiye Büükelçisi Moldovada: «Bu duygumuzu sizinnän…

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı

2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da Gagauziyanın Çadır kasabasında, Türkiye Respublikasının “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” çerçevesindä, oldu bir sıra, neredä saygıylan andılar 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi FETÖ tarafından Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan 251 şehiti hem yaralannan insannarı. Saygı sırası geçti Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan kurulan “İzmit kardaşlık parkında”, neredä bulunêr şehitleri anmak nışan taşı.   Sıra başladı susma saygısı duruşundan, nedän sora burada pay alan Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Türkiye Respublikasının…

Çadırda Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä saygı

Gagauziyanın Çadır kasabasında, Türkiye Respublikasının “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”n 6-cı yıldönümü çerçevesindä, 2022-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerin anmasının saygı sırası oldu, angısı yapıldı Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan bu kasabnın“İzmit kardaşlık parkında” kurunan 15 Temmuz şehitlerinä anmak nışan taşı yanında. Sıra başladı 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi FETÖ tarafından Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan 251 şehiti hem yaralannan insannara saygı duruşundan, nedän sora 15 Temmuz şehitlerini anmak nışan taşına çiçeklär koyldu. Çiçek koyma sırasında, başta Türkiye Kişinev Büükelçisi…

Şvețiya: Koranı yakıp țivilizațiyalılar barbarlaa yollandılar

Büük ayın (yanvar) 21-dä Şvețiya devlet kuvetlerin izininnän yapılan mitingta, Stokgolmdakı Türkiye Büükelçiliin önündä bu devletin aşırı saacıları yaktılar musulmannarın ayozlu Koran kiyadını. Nicä bildirer dünnää habercilik kuruluşları, Büük ayın (yanvar) 21-dä daniyalı aşırı saacıların “Sert uur” kurulusun başı Romus PALUDAN, provokațiya yaparak, Stokgolmdakı Türkiye Büükelçiliin önündä yaktı musulmannarın ayozlu Koran kiyadını. Bu barbarlaa karşı bütün musulman dünnääsı hem haliz țivilizațiyalı dünnää karşı kalktı. Ofițial Tükiye bu barbarlık akțiyasında Şvețiya devlet kuvetlerini kabaatlı buldu. Türkiye prezidentın sözcüsü İbrahim KALIN kendi Twitter mikroblogunda yazdı, ani “Şvețiya devlet kuvetlerini islamofobiya hem iirincilik temelindä prestupleniyaların havezlendirmesini besleer… Ayozlu paalılıklara saldırılar serbestlik diil, ama…

Türkiyedä genä büük er tepremesi oldu. Ölennerin sayısı 284. Yaralı – 2323 kişi.

Küçük ayın (fevral) 6-da saat 04:17 gecä Türkiyenin Kahramanmaraş bölgesinin Pazarcık rayonunda göbää olan büük bir er tepremesi oldu. Açıklanan haberlerä görä er tepremesindän 284 kişi canını kaybetti, 2323 kişi dä yaralandı. Kahramanmaraş bölgesindeki büük er tepremesinin sarsılatmak magnitudası 7,4 bal oldu hem o bulunardı 7 km derinniindä. Taa sora da Gaziantep bölgesindä taa üç tepremäk oldu, onnarın sarsılatmak magnitudası 6,4 – 6,6 bal arasıydı. Türkiyenin er tepremesi kontrol kuruluşu bildirer, ani bu büük er tepremelirindän sora 3,9 – 4,1 bal arası magnitudaları olan taa 78 sarsılama oldu. Bu er tepremesi etliledi KKTC, Kipra: Siriya, Livan hem İrak devletlerini dä.…