Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepțiya

Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepțiya

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletti türk halkının Büük öndercisinin Mustafa Kemal ATATÜRKün hazırladı Türkiye Konstituțiyasına diişiklii, angısına görä Türkiye Respublika oldu.

Bu yıldönümünnän ilgili olarak, Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, eşinnän barabar, ofițial reçepţiya verdi.

Reçepţiyada pay aldılar Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSU, Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada yabancı devletlerin Büükelçileri, Moldovada diplomatiya misiyaların temsilcileri, devlet, politikacılar, kulrura insannarı h. t. b.

Recepțiyanın başında saygıylan seslendi Türkiye hem Moldova Gimnaları. Sora Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, reçepțiyeyä gelän hepsi musaafirleri selemneyip, kutlama sözünü yaptı hem okudu maasuz bu günnä baalı Türkiye Respublikası Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın Türkiye Respublikasının 99-cu yılın kurulmasınnan ilgili kutlama mesajını.

Ardından Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSU da bir kutlama nasaatı okudu.

Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepţiyanın kultura programasında çaldı telli instumentlär ansamblisi hem musaafirlerin kolaylıı oldu Türk imeklerindän, tatlılarından hem şerbetindän buyurmaa.
Источник anasozu.com
293

İlgili statyalar

Türkiye Respublikasının 98-ci yıldönümünü kutluca olsun

Canavar ayın (oktäbri) 29-da Türkiye Respublikasının kurulmasının 98-ci yıldönümü tamamnandı. Türkiye Respublikasının kurulması dünneyä bildirildi 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da, ondan sora, nicä Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletti hem temelä koydu türk halkının Büük öndercisinin Mustafa Kemal ATATÜRKün tarafından hazırlanan Türkiye Konstituțiyasına bu uurda diişiklii. Bu diişikliklän Türkiye Devletinin öndercilik sisteması Respublika olmasına döndü. Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”nan ilgili olarak insannara bir video mesaj yolladı: https://www.facebook.com/kisinevbe/videos/304812924814281. Türkiye Respublikasının 98-ci yıldönümünü kutluca olsun hem Türkiye Respublikası yaşasın! Источник anasozu.com

Büün Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünü

Büün tamamnanêr 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da dünneyä bildirildi, ani Türkiye Respublikası kuruldu. Bu oldu ondan sora, açan koydu türk halkının Büük öndercisi Mustafa Kemal ATATÜRK hazırladı Türkiye Konstituțiyasına bu uurda diişiklii hem teklif etti Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletsin hem temelä koysun onu. Bu iş ta aslışa çıktı 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da. Ozamandan beeri, bu diişikliklän, Türkiye Devletinin öndercilik sisteması Respublika olmasına döndü. Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünü kutlu hem mutlu olsun! Yaşasın Türkiye Respublikası! Источник anasozu.com

T.C. Başkonsulunda Türkiye Respublikasının 100 yıl yortusunnan ilgili reçepțiya

Canavar ayın (oktäbri) 27-dä, Türkiye Respublikasının 100 yılı yortusunnan ilgili olarak, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL Gagauziyanın baş kasabsında Komratta bir reçepțiya verdi. Reçepțiyaya buyur edildilär Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL, Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, GHT deputatları hem İspolkom azaları, türk iş adamnarı, gagauz primarları, yazıcılar, gazetacılar, bilim, kultura hem cümne insannarı. Reçepțiyada okundu Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın mesajı, nedän sora kutlama sözlerini tuttular Başkonsul Adnan HAYAL, Başkanka Evgeniya GUȚUL hem GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Türkiye Respublikasının 100 yıl yortusu kutluca olsun! Источник anasozu.com

T.C. Kişinev Büükelçişindän hem onun eşindän Türkiye Milli Günü reçepțiyası

Canavar ayın (oktäbri) 30-da Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL hem onun eşi Özlem SERTEL Türkiye Respublikasının kuruluşunun 100 yıldönümünnän ilgili olarak Türkiye Milli Günü reçepțiyası verdilär. Reçepțiyaya buyur edildilär Moldovanın öndercileri, Moldova parlamentın deputatları, Kişinevda bulunan yabancı devletlerin büükelçileri hem diplomatiya misiyaların başları, başka politikacılar, bilim, kultura hem cümne insannarı. Bu yortulu sıra çeketti Türkiye hem Moldova Gimnalarından. Sora Moldova Türkiye Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL reçepțiyeyä gelän hepsi musaafirleri Türkiye Respublikasının kuruluşunun 100 yıldönümünnän kutladı hem onnarın önündä nasaatını tuttu. Nedän sora da Canabisi okudu Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın yortulu mesajını. Moldova tarafından kutlama nasaatınnan reçepțiyayä katılannara…

Moldovada eni Türkiye Büükelçisi – Uygar Mustafa SERTEL

Ceviz ayın (sentäbri) 14-dä Türkiye Kişinev eni Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL Moldova Prezidentına Maya SANDUya güvennik mektubunu verdi hem Prezidentura tarafından pek islää karşlandı. Ceviz ayın (sentäbri) 14-dä Moldova Prezidentı Maya SANDU, bir ofițial hem tantanalı sırada, kabletti Türkiye Kişinev eni Büükelçisindän Uygar Mustafa SERTELdän Canabisinin güvennik mektubunu. Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL profesional diplomat. Universitetı başardıı zamanından Türkiyenin dışişleri ministerliindä çeşitli erlerdä izmat etti. Diplomat olarak, birkaç devlettä işledi. Romaniyanın Konstanța kasabasında Baş konsuluunu yaptı. Источник anasozu.com