Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Ceviz ayın (sentäbri) 15-16 günnerindä Moldovada bir ofițla vizitlan bulundu Türkiye TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Vizitın ilk günündä Canabisi buluştu Moldova Parlamentın Başkanı İgor GROSUylan, Moldova Premeyr-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Respublikası Prezidentı Maya SANDUylan.

İkinci gündä dä Türkiye TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı. Canabisini Gagauziyada tuz-emkelän karşladılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. “Düz Ava” ansamblisinin oyuncuları da Türkiye Parlament Başkanını gagauz halk oyunnarınnan hem sokakların yannarına dizili uşaklar Gagauziya hem Türkiye bayraklarınnan selämnadılar.

Gagauziyaya vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP göz-gözä görüştü İrina VLAHlan hem Dimitriy KONSTANTİNOVlan hem uzun bir buluşma yaptı Gagauziya Halk Topluşu deputatlarınnan.

Bundan kaarä Canabisi Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan tanıştı, Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılan stadionda bulundu hem Komratta “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n düzelmesini baktı.

Vizitın programasına görä, Başkan Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, onun yanında bulunan Türkiye-Moldova Parlamentlar arası grupanın Başkanı Mehmet ALTAY, TBMMnın AK Partiyasından deputaı İshak GAZEL hem TBMMnın CHPdan deputatı Özgür KARABAT, Türkiye Kişinev Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem delegațiyanın başka azaları uuradılar TİKA (Türkiye İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu) tarafından Komratta düzülän “Hoca Nastradin” adına uşak başçasına, neredä uşaklar tarafından pek gözäl karşlandılar. Karşlamanın sonunda Başkan Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP uşaklara baaşış baaşladı.

Vizitin noktası ansızdan koyuldu Gagauziyanın sınırında bulunan stellanın yanında patredä çıkmaklan.

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı
Источник anasozu.com
147

İlgili statyalar

Türkiye parlament Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Gagauziyaya geler

Ceviz ayın (sentäbri) 16-da Gagauziyaya bir ofițial vizitlän geler Türkiye TBMM (Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Bu olacek Canabisinin Moldovaya vizitı çerçevesi programaya görä. Vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP buluşacek Gagauziya öndercilerinnän, Gagauziya Halk Topluşun deputatlarınnan hem tanışacek Türkiye tarafından Gagauziyada yapılan cümne proektların yapılarınnan. Источник anasozu.com

TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP: “Gagauz Yeri (GY), Moldovaylan ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır”

Büük ayın (yanvar) 26-da Türkiyedä ofițial vulunan Moldova delgațiyası başındakı Moldova Parlamentın spikerı İgor GROSU buluştu Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANnan hem Türkiye TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOPlan. Prezident Recep Tayyip ERDOĞANnan buluşmada Moldova Parlamentın Spikerı şükür etti Canabisinä o yardımnar hem arkalık için, ani Türkiye Moldovaya yapêr. Bundan kaarä İgor GROSU teklif etti Türkiye Respublikası Prezidentına buyursun da gelsin Moldovada 2023-cü yılın Kirez ayın (iyün) 1-dä olacek Evropa politika cümnesinin II-ci toplantısına. Türkiye Prezidentınnan buluşmada TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP da pay aldı. TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi)ndä delgațiyaların görüşmesinin önündä TBMM…

Türkiye Devletin hem Gagauziyanın annaşmakları ilerleerlär

Gagauziyaya büün ofiţial vizitinnän geldi  Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. O buluştu avtonomiyanın  kuvetlerinnän. Buluşmada  laf gidärdi soruşlar için, angıları baalı  barabar annaşmaklarınnna. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını  karşıladılar bakannık komitetin hem HT binanın önündä Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah hem GHT başı D Konstantinov. Saygılı musaafiri karşıladilar  gagauz adetlerinä görä. Kaarşılamayı taa şıralı yaptı Düz Ava ansamblisi gagauz halk oyunnarınnan. Dil, kultira  hem adetlär bu en önemli işlär halkın ilerlemesindä. Nışannadı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop.  Bu uurda Türkiya  destekleer gagauziyayı. Bundan  kaare lääzım üürenmää devlet dilini dä çizgildi   Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. Türkiya  …

Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepțiya

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletti türk halkının Büük öndercisinin Mustafa Kemal ATATÜRKün hazırladı Türkiye Konstituțiyasına diişiklii, angısına görä Türkiye Respublika oldu. Bu yıldönümünnän ilgili olarak, Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, eşinnän barabar, ofițial reçepţiya verdi. Reçepţiyada pay aldılar Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSU, Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada yabancı devletlerin Büükelçileri, Moldovada diplomatiya…

Moldovada eni Türkiye Büükelçisi – Uygar Mustafa SERTEL

Ceviz ayın (sentäbri) 14-dä Türkiye Kişinev eni Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL Moldova Prezidentına Maya SANDUya güvennik mektubunu verdi hem Prezidentura tarafından pek islää karşlandı. Ceviz ayın (sentäbri) 14-dä Moldova Prezidentı Maya SANDU, bir ofițial hem tantanalı sırada, kabletti Türkiye Kişinev eni Büükelçisindän Uygar Mustafa SERTELdän Canabisinin güvennik mektubunu. Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL profesional diplomat. Universitetı başardıı zamanından Türkiyenin dışişleri ministerliindä çeşitli erlerdä izmat etti. Diplomat olarak, birkaç devlettä işledi. Romaniyanın Konstanța kasabasında Baş konsuluunu yaptı. Источник anasozu.com