Türkiye ministru yardımcısı Fatih METİN büük delegațiyaylan Gagauziyada

Türkiye ministru yardımcısı Fatih METİN büük delegațiyaylan Gagauziyada

Türkiye çiftçilik hem daacılık ministerliin ministru yardımcısı Fatih METİNin başkannıında Gagauziyada bulundu bir büük delegațiya, angısı tanıştıtarafımızın çiftçilik, kultura hem turizma durumunnan.

Türkiyedän delegațiya buluştu Gagauziya İspolkomu predsedatelin yardımcısınnan hem İspolkom azalarınnan, angıları annattılar Gagauziyada çiftçiliin durumu için hem o zararlar için, ani klimat beterinä burada olêr.

Sora ministru yardımcısı Fatih METİN hem bütün delegațiya tanıştılar Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan hem burada buluştular Türkiyenin “Yunus Emre” institutun üüredicilerinnän, ani Gagauziyada işleerlär.

Ministru yardımcısı Fatih METİN bibliotekanın musaafirlär tefterindä yazısını braktı.

Türkiye ministru yardımcısı Fatih METİN büük delegațiyaylan Gagauziyada

Türkiye ministru yardımcısı Fatih METİN büük delegațiyaylan Gagauziyada
Источник anasozu.com
994

İlgili statyalar

Türkiyeylän Moldova çiftçilik uurunda işbirliindä taa çok ortaklık kuraceklar

Kasımın 4-dä Moldovanın çiftçilik çorbacılıı hem iyecek industriyası ministrusu Viorel GERÇİU buluştu Türkiye çiftçilik hem daacılık ministerliin ministru yardımcısı Fatih METİN başkannıında Türkiye delegațiyasınnan. Buluşmada çiftçilik çorbacılıın hem çiftçilik mallarınnan alış-veriş uurunda işbirlii soruşları incelendi. Bundan kaarä önä sürüldü başka uurlardada ortaklık kurulmasınnan ilgili tekliflär da bakıldı. Moldova bekleer, ani Türkiye tarafından investițiya yapılsın, ki kurmaa zarzavat hem eşillik büütmesindä ortak kuruluşları. Buluşmada iki taraf arasında 2021-ci yılda şarapçılık alış-verişi ölçüleri da bakıldı. Bunda sekiz ayın içindä Moldova tarafın eksportu yaklaşık altı milion dolar oldu, ne, bıldırkı țıfralardan taa üüsek. Источник anasozu.com

Türkiyeylän Moldova çiftçilik uurunda işbirliindä taa çok ortaklık kuraceklar

Kasımın 4-dä Moldovanın çiftçilik çorbacılıı hem iyecek industriyası ministrusu Viorel GERÇİU buluştu Türkiye çiftçilik hem daacılık ministerliin ministru yardımcısı Fatih METİN başkannıında Türkiye delegațiyasınnan. Buluşmada çiftçilik çorbacılıın hem çiftçilik mallarınnan alış-veriş uurunda işbirlii soruşları incelendi. Bundan kaarä önä sürüldü başka uurlardada ortaklık kurulmasınnan ilgili tekliflär da bakıldı. Moldova bekleer, ani Türkiye tarafından investițiya yapılsın, ki kurmaa zarzavat hem eşillik büütmesindä ortak kuruluşları. Buluşmada iki taraf arasında 2021-ci yılda şarapçılık alış-verişi ölçüleri da bakıldı. Bunda sekiz ayın içindä Moldova tarafın eksportu yaklaşık altı milion dolar oldu, ne, bıldırkı țıfralardan taa üüsek. Источник anasozu.com

TİKA proektları detalli incelendilär

Harman ayın 14-16 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada Türkiye TİKA merkezindän delegaţiya bulundu. Delegaţiyada vardılar TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, TİKA Moldova masası sorumnusu Kübra TÜRK, TİKA speţialistı hem stroyka injenerı Emra AKSOY hem Türkiyedän ALBAMİMARİ firma temsilcisi hem arhitektoru İbrahim ALBAYRAK. Harman ayın 14-dä Türkiyedän delegaţiya azaları hem Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, TİKA ofisin çevirici-asistentlar Roman KALAK hem Dimitriy ZAHARİYA Kişinevda buluştular Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Başkan yardımcısı Vadim ÇEBANnan. Buluşmada incelendilär o proektlar, ani TİKA tarafından Gagauziyada ilkin yapılacek. O proektların arasında “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik…

TİKA proektları detalli incelendilär

Harman ayın 14-16 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada Türkiye TİKA merkezindän delegaţiya bulundu. Delegaţiyada vardılar TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, TİKA Moldova masası sorumnusu Kübra TÜRK, TİKA speţialistı hem stroyka injenerı Emra AKSOY hem Türkiyedän ALBAMİMARİ firma temsilcisi hem arhitektoru İbrahim ALBAYRAK. Harman ayın 14-dä Türkiyedän delegaţiya azaları hem Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, TİKA ofisin çevirici-asistentlar Roman KALAK hem Dimitriy ZAHARİYA Kişinevda buluştular Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Başkan yardımcısı Vadim ÇEBANnan. Buluşmada incelendilär o proektlar, ani TİKA tarafından Gagauziyada ilkin yapılacek. O proektların arasında “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik…

Büükelçi Ahmet YILDIZ ATATÜRK bibliotekasına buyurdular

“Gagauziya: geçmişin opıtı, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumundan sora, Türkiyedän Evropa Sovetin Parlament Asambleyası (PACE) Başkan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ Komrat ATATÜRK bibliotekasına buyurdular. ATATÜRK bibliotekasında Büükelçi Ahmet YILDIZ hem Canabisinnän bilä burayı gelän Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU türk vatandaşlarınnan buluştular. Büükelçi Ahmet YILDIZ ATATÜRK bibliotekasının çalışmalarınnan hem kiyat istediklerinnän tanışmadan sora, burada bulunan TİKAya baalı olan “Yunus Emre” institutun üüredicilerindän Gagauziyada çalışmaları hakkında bilgilär edendi. Buluşmanın sonunda, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU baaşladı Canabisinä gagauz yazıcısının Todur ZANETin “Seçmä yaratmalar” kiyadını, angısını avtor kendisi…