Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “ŞAŞILACEK İŞ: Ukraynada gagauzları erli insan erinä saymêêrlar”, “Uşaklarımıza hem halkımıza TİKAdan kalıcı yardımnar”, “Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı”, “GHTya kandidatlara yol açık, ama ilktän imzalar toplanacek”, “Prezident Maya SANDU Gagauziya primarlar Asoțiațiyasınnan buluştu”, “Diş arası kurtlama, lafları zorlan öttürmä hem terbeyleri enidän elä kavramaa savaşmak”, “Neden FETÖ’yle kararlılıkla mücadele etmeliyiz?”, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”, “Türkiyenin 251 şehiti için Moldova veterannarına 251 kutu iyecek yardımı verildi”, “Valkaneştä Aleksandr PUŞKİNa hem İvan LİPRANDİya pamätnik koyaceklar”, “Konyada 13-cü “Bin Nefes Bir Ses” teatru festivali oldu”, “Moldova Parlamentına sade 3 politika kuvedi geçti”, “Gagauziyada seçimcilär genä soțialistlerin hem komunistlerin yalannarını inandılar” h.t.b.

2021-ci yılın Orak ayın (iyül) PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2021/06/Ana_Sozu_13_14_2021.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/
Источник anasozu.com
508

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Dionis TANASOGLUnun duumasından 100 yıl”, “Gelinnerimiz kara kaşlı – gözäl, kıvrak hem yakışıklı”, “Prezident Recep Tayyip  ERDOĞAN Gagavuz Yeri Başkankasını kabul etti”, “Gagauziyanın Başkankası TİKAda kabledildi”, “Moldova Prezidentı Maya SANDU neçinsä Gagauziyaya gelmedi”, “Gagauzka İrina PERÇEMLİ Universitetının brincilär arasında”, “Gagauziya sesini kaldırêr: kuvettä bulunannar işidincä mitinglar olacek”, “15 Temmuz – Demokratiya hem milli birlik Günü”,“Çadırda Türkiyenin 15 Temmuz şehitlerinä saygı”, “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!”, “Başkanka küsülüydü, kalanı – haliz gücenikti” h.t.b. 2022-ci yılın…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Orak ay (iyül) nomerı

Orak ay (iyül) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Orak ay (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Halk Topluşun ensesini kıvradabileceklär mı?”, “Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL emin etti”, “Brä, taa ilk aftadan emini ezmäk, baskı, zakona saygısızlık!”, “Türkiyenin 15 Temmuz “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” bakıldı”, “Başkankanın emin vermä sırasına karşı Moldova ilmää sıkmaa başladı”, “Bunnar, tamahlıktan, derimizi da soymaa isteerlär…”, “Bakalım teklif edilennerin kaçı kalacek?”, “TİKA yardımınnan Türkiyedä U-17 güreş çempionatlıına hem Balkan oyunnarına gittilär”, “Srebrenitsa Genoțidın 28-ci yılı İstanbulda anıldı”, “TÜRKSOYun eni Genel sekretar yardımcısı Sayit YUSUF oldu”, “İstanbul “24. Büyükçekmece Festivali” başladı”, “Türkiye karılar milli voleybol…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Harman ayın (iyül) nomerı

Harman ayın (iyül) 31-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Harman ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bunun esabını da yok kim sorsun: Bütündünnä Gagauzların Kongreslerini yok edip, ekonomika forumnarı yapêrlar”, ““Fulger” speţnaz poliţiyası Komratta: parmak sallamak mı, korkutmak mı, Gagauziyayı enmäk mi?”, “28 yıl geeri satılan Gagauz Respublikasının 32-ci yılı bakıldı”, “1994-cü yılda satkınnıın meyvası: Avtonomiyayı Moldova kuvetlerinä tabla üstündä mi sürdülär?”, “Eşinmeklär ilerleer: “Kaul județına baalayıp, Gagauziyayı yok etmää!” da işi bitirmää!”, ““Yabancı memlekettä injener olarak çalışmak” TİKA paylaşım programası”, “Gagauziyayı korumakta Türkiyedän yardım istenilecek. Etştirilärsä!!!”, “Gagauz Respublikasını halizdän kuran insannarın rubaları diil muzeydä –  patretlerdä” h.t.b. 2022-ci…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı

Ceviz ayın (sentäbri) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Ceviz ayın (sentäbri)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bu yıl gagauzlara karşı yapılan Aaçlık genoțidın bitmesinin 75-ci yılı”,  “TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı”, “Moldovada eni Türkiye Büükelçisi – Uygar Mustafa SERTEL”, “Prezident geldi, buluştu, gözleri çıkardı da gitti”, “Moldovada eni Türkiye Büükelçisi – Uygar Mustafa SERTEL”, “Onnar pensionerları gülmää alêrlar hem insan erinä saymêêrlar!”, “Aya Mariya gününä karşı “Aya Mariya” dünneyi gördü”, “BUTAFORİYA: dermen daaldı – göz boyacılar 800 bin leylik işi, göz kararına, 30 bin leyä yapmışlar”, ““23. Suçıktı Şiir Avşamnarı” büük can sıcaklıınnan geçti”, “TİKA Başkan…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Harman ayın (avgust) nomerı

Harman ayın (avgust) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Harman ayın (avgust) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauz Respublikasının 31-ci yıldönümü bakıldı”, “Moldova Respublikası baamsızlıının 30-cu yıldönümünü kutladı”, “Ana dilimizi başka dillerä kurban etmeyelim!!!”, “Gagauziyayı temeldän sökerlär – Gagauziyanın garantı kırları gezer”, “Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon”, “Tren gittiynän Gagauziyanın garantı Gagauziya Başkanı eşinmää başladı”, “Gagauz Respublikasının erinä Gagauziya Başkanı Romıniyada kefinä baktı”, “Halk Topluşu en küçük çana yavaşıcık urdu. Gagauziya Başkanı bunu da yapmadı”, “Son hazırlanmış, ama dünneyä etişmeyän 2002-ci yılın “Kırlangaç” jurnalın nomeri”, “İlya FİLEV 65 yaşında”, “Elena KILÇIK: “Pek kısmetliyim, ani Olimpiada Oyunnarına katıldım!””…