TİKA yardımınnan Çadırın 7-ci uşak başçası enidän açıldı

TİKA yardımınnan Çadırın 7-ci uşak başçası enidän açıldı

Geçennerdä Çadırın 7-ci “Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçası enidän kapularını açtı. O kapalıydı o üzerä, ani imäk hazırlamak bölümü pek kötü duruma gelmişti. Da şindi burayı gidän 150 uşak için TİKA yardımınnan uşak başçasının kufnesini hem yıkamak bölümü enilendi.

“Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçası açıldı 1968-ci yılda. Ozamandan beeri burada capital remont olmadı. Onun yapıları dökülmää başladı, örtüsü – akmaa, kufnesi çöktü. Onuştan devletin sanitar strukturaları o uşak başçasını kapadı. Da ozaman Çadır primarı Anatoliy TOPAL danıştı TİKAya tekliflän, ani Çadırın 7-ci uşak başçasının kufnesini hem yıkamak bölümünü eniletmesindä yardımcı olsunnar.

TİKA yardımınnan Çadırın 7-ci uşak başçası enidän açıldı

Bu teklif TİKA tarafından incelendi hem kabledildi. İlktän neettä vardı sade kufnenin temelini enidän kurmaa hem odaları tertiplemää. Ama sora karar alındı, ani bu odalara imäk yapmak için lääzım olan hepsi oborudovaniyayı hem tertipleri almaa. Bundan kaarä giisi yıkamak bölümünä da tertiplär alındı.

“Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçasının enidän açılmasınnan ilgili burada bir yortu oldu. Açılış yortusunda pay aldılar hem söz tuttular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, Çadır rayonun administraţiya başı Valentin KARA, Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL hem TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH urguladı, ani birbuçuk ayın içindä uşak başçasına hepsi tertiplemelär yapıldı hem bütün ürektän bu iş için şükür etti TİKAya yardım için hızlı karar almasına. Canabisi açıkladı, ani Gagauziyanın öndercileri, primarlar hem rayon administraţiyaları TİKAylan ortaklı hem raat çalışmaya hazır.

Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL da şükür etti TİKAya bu başarılı proekt için hem urguladı, ani “Gagauziyanın eni evlatboyların saalıı hem terbiedilmesi – bu bizim da borcumuzdur”.

TİKA yardımınnan Çadırın 7-ci uşak başçası enidän açıldı

TİKA kordinatoru Canan ALPASLAN urguladı, ani Çadır kasabasının öndercileri çok zaamet ettilär 7-ci uşak başçasını enidän tertiplemää hem eniletmää, ama imäk hazırlamak bölümün durumu kalan en büük problemaydı. Canabisi urguladı: “Biz yoktu nicä brakalım, ani 150 uşak evdä dursun da uşak başçasına gezmesin. Şindi burada pek islää durum var. Umut ederim, ani bu uşaklar büüdüynän Gagauziyada kalaceklar”.

Çadırın 7-ci “Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçasının direktoru Natalya PETİŞ açıkladı, ani “Uşak başçasında altı grupa var. Bu 150 uşaa yakın. Herliim imäk yapmak bölümünü tertiplämäydilär bu uşaklar şindi da evdä duraceydılar. Onuştan bütün ürektän şükür ederiz TİKAya, ani hızlı hem vakıdında bu yardımı bizä yaptılar. Saa olsunnar!”

Not. Gagauziyada uşak başçalarınnan ilgili başka eni proektlar da TİKA plannarına koyulu.

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Kıpçak küüyündä Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçası açıldı

Harman ayın (avgust) 28-dä Gagauziyanın Kıpçak küüyün klisesinin kurbanınnan hem küüyün kurulmasının 225-ci yıldönümün ilgili yortulu kutlamaları çerçevesindä burada eni bir uşak başçası açıldı. Uşak başçasını Türkiye Respublikası TİKA (Türk İşbirlii hem Kordinaţiya Agenstvosu) yolunnan yaptı hem Türk halkından Gagauz halkına baaşış olarak verdi. Bu uşak başçasına Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın adı verildi. Kıpçak küüyü – Gagauziyanın en büük küülerindän birisi. Büünkü gündä burada 10 binä yakın insan yaşêêr hem bitki yıllarda burada, Gagauziyanın başka küülerinä bakarak, en çok uşak duêr. Onuştan uşak başçalarına küüyün büük zoru var. Bu problemayı çözmää deyni Kıpçak küüyün primariyası yardım için danıştı…

Türkiyenin yaptıı uşak başçasını Moldova Prezidentı İgor DODON baktı

Orak ayın (iyül) 25-dä Moldova Prezidentı İgor DODON, Komrada gelip, Türkiye Respublikasının TİKA yolunnan burada yapılan uşak başçasını baktı. Prezident İgor DODON baktı stroyka işlerin örümesini, metetti yşak başçasının düzülmesini hem umut etti, ani işlär vakıdında başarılacek. TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN annatı Moldova Prezidentına bu proektın hazırlamasını hem uşak başçasında işlerin örümesini. Söledi, ani bu başçada kalaceklar o uşaklar, kimin anaları-bobaları yabancılıkta kazançta bulunêrlar. Canan ALPASLAN urguladı, ani uşak başçasının açılması bu yılın Kırım ayın (dekabri) 7-dä beklener. Gagauziya İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim Petroviç ÇEBAN annattı Moldova Prezidentına Gagauziyanın bu proekta yardımnarı hem katkısı için. O urguladı, ani…

“Altın anaktarcık” uşak başçasına TİKAdan sevindirici yardım

Gagauziya Bucak küüyün “Altın anaktarcık” uşak başçası kendi kufnesinä deyni Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıından  (TİKA) sevindirici bir yardım kabletti – epiz eni hem dünnää tehnologiyalarında oborudovaniya. Bu yardım bölä küçük küü için pek büük maanalı bir iş, çünkü küüyün bücetı az hem herbir işlerä o bücetta para pek etişmeer. Kufnenin ofițial açılışı hem başka baaşışları vermäk için “Altın anaktarcık” uşak başçasına Orak ayın (iyül) 16-da da geldilär hem açılış yortusuna katıldılar TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Gagauziyanın GHT Başı Vladimir KISSA, Gagauziyanın Üüredicilik Upravleniyasının Başı Natalya KRİSTEVA, Bucak küüyün primarı Nikolay DUDOGLU,…

Sevinmeliktä da, belada da Türkiyemiz yanımızda!

Kırım ayın (dekabri) 9-da Çadır kasabasında verildi anaktarlar eni kvartiralardan, 15 ayleyä, angıları bu yıl, Kirez ayın (iyün) 13-14 gecesi, Çadırda olan seldän evlerini kaybettilär. Bu kvartiraları eni evdä düzdü Türkiye Respublikası, Moldovada TİKA koordinatorluk ofisin yolunnan. Evin açılmasını hem insannara anaktarları verilmesi sırasında pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Moldovada TİKA ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, Çadır rayonun başı Valentin KARA, Çadır kasabasının sovetnikleri hem cümne insannarı. Kendi nasaatında Gagauziya öndercisi hem Cadır kasabanın primarı şükür ettilär Türkiye Respublikasına hem Türkiye halkına, Türkiye Respublikasının Prezidentına Recep Tayyip ERDOĞANa annamak için hem…

TİKA proektları detalli incelendilär

Harman ayın 14-16 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada Türkiye TİKA merkezindän delegaţiya bulundu. Delegaţiyada vardılar TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, TİKA Moldova masası sorumnusu Kübra TÜRK, TİKA speţialistı hem stroyka injenerı Emra AKSOY hem Türkiyedän ALBAMİMARİ firma temsilcisi hem arhitektoru İbrahim ALBAYRAK. Harman ayın 14-dä Türkiyedän delegaţiya azaları hem Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, TİKA ofisin çevirici-asistentlar Roman KALAK hem Dimitriy ZAHARİYA Kişinevda buluştular Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Başkan yardımcısı Vadim ÇEBANnan. Buluşmada incelendilär o proektlar, ani TİKA tarafından Gagauziyada ilkin yapılacek. O proektların arasında “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik…


144

İnsannarın cuvapları: