TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın Gagauziyada bir çalışma günü

TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın Gagauziyada bir çalışma günü

Biz artık bildirdik, ani Ceviz ayından (sentäbri) beeri Moldova TİKA ofisindä işä başladı eni koordinator Cenan ALPASLAN. Canavar ayın (oktäbri) 9-da Canabisi Gagauziyaya ilk vizitını yaptı. Vizit programasında 13 görüşmä vardı. Ama son minutlarda bu görüşmelerä taa iki punk eklendi.

Nicä düşer bu uurda vizitlar protokoluna, ilk buluşma Gagauziya başkanı Mihail FORMUZALlan oldu. Gagauziya İspolkomun hem Halk Topluşu binasının önündä TİKA koordinatorunu, Gagauziyanın adından, Gagauziya başkan tuz-ekmeklän karşladı.

TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın Gagauziyada bir çalışma günü

Başkannık binasınnan tanışmaktan sora, başkanın kabinetindä Türkiye Respublikasının TİKA uurunnan yakında yapılan proektaların sferası lafedildi.

TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın ikinci buluşması GHT (Gagauziya Halk Topluşu) başı Dimitriy KONSTANTİNOVlan oldu.

TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın Gagauziyada bir çalışma günü

Buluşma oldu Komrat primarı Nikolay DUDOGLUylan da.

Gagauziya öndercilerinnän buluşmadan sora, Komratta yapılmış hem gelecektä neettä yapılmak olan proektların erlerinnän tanışmak oldu: Komrat rayon bolniţasınnan (buluşmak oldu bolniţanın baş doktorunnan Elena NOVAKlan); Komrat Devlet Universitetında yapılacek “Recep Tayip ERDOĞAN üüredicilik Kompleksı”n yerinnän (buluşmak oldu KDU rektorun dış ilişkilerdä yardımcısınnan, ekonomika fakultetın dekanınnan Konstantin TAUŞANCIylan); Komrat ihtärlar hem yaşlılar evinnän; Komrat ATATÜRK biblioteksınnan; Modovanın Komratta “İmäk malları güvennii Agenstvosu” filialınnan; Gagauziya Radio hem Televideniyesınnan (GRT); Komradın 1-ci uşak başçasınnan (Komrat primarı Nikolay DUDOGLUylan hem GHT başı yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİYlän birliktä).

TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın Gagauziyada bir çalışma günü

Komrattan sora TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN Kongaz küüyünä yollandı. Burada, programaya görä 3 buluşma vardı. Ama Kongazın kardaş-primariyasından Türkiyenin Konya kasabasının Selçuklu primariyasından Kongaza yardım verilmesi sebepinnän programaya taa iki punkt girdi: Kongazda reabilitaţiya Merkezinä vizit hem Kongaz küüyün “Bucak” bölgesindä yapılacek içmäk su skvajinasının erinä gitmäk (bu içmäk su skvajinanin yapilmasi hem reabilitaţiya Merkezinä minibus ver’lmes’ yardım Selçuklu primariyasının parasınnan yapılacek).

Kongaz primarınnan Konstantin TELPİZlän buluşmaktan sora, bu iki erä vizit yapıldı.

TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın Gagauziyada bir çalışma günü

Vizit programasına görä TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN Kongazın 1-ci liţeyinnän tanıştı. Burada Canabisini liţeyin direktoru İordan YASIBAŞ çiçeklän karşladı (liţeydä buluşmaya katıldılar GHT başın yardımcısı Demyan KARASENİ hem poet Todur ZANET). Liţeylän tanışmakatan sora, gagauzların musaafirlik adetinä görä, paalı musaafirleri kıırmaylan konakladılar.

TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın Gagauziyada bir çalışma günü

TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın Gagauziyaya Canavar ayın (oktäbri) 9-da vizit programasının son noktası Kongazın “Suleyman DEMİREL” türk-moldova liţeyi oldu. Burada, başta liţeyin direktoru Funda TÜFEKÇİ olarak liţeyin üüredicelerinnän buluşmak hem liţeylän tanışmak oldu.

Anaktar sözlär : Canan ALPASLAN, Gaguziya

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

TİKA Koordinatoru Canan ALPASLAN Gagauziyaya “Kal saalıcaklan!” deer

Bu afta sonuna varêr TİKA Moldova Programaların Koordinatorunun Canan ALPASLANın Moldovada çalışması. Bu sebeplän Ceviz ayın 5-dä Canabisi, Gagauziyaya gelip, Gagauziya Başkanınnan hem kimi İspolkom azalarınnan buluştu, bildirer İspolkomun pres-slujbası. Buluşmada Gagauziya Başkanı İrina VLAH şükür etti Canan ALPASLANa o bereketli hem faydalı çalışaları için, ani verdi kolaylıyını bu üç yılın içindä TİKA Gagauziyada çok cümne, saalık, üüredicilik hem kultura proektlarını başa çıkarsın. Hepsi bu çalışmaları esaba alarak, Gagauziya Başkanı verdi TİKA Moldova Programaların Koordinatoruna Canan ALPASLANa “Gagauziya Şannı Vatandaşı” adını. Kendi tarafından Canan ALPASLAN şükür etti bu üüsek ad için, urgulayıp, ani “bu üç yılın içindä pek beendi hem…

“Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksın” proektı ilerleer

Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” proektınnan hem düzülmesinnän soruşları incelemää deyni burayı geldi Türkiyenin TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Agenstvosundan bu işlerä bakan iş grupası. İlk buluşma Komradın primariyasında oldu. Nicä açıkladı Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN “Komrat primariyasında incelendi soruş bu proekta deyni toprak eri verilmesi”. Bundan sora TİKA grupası buluştu Gagauziya İspolkomun Predsedatelin 1-ci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan. Toplantıda pay aldılar üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK hem stroykaylan infrastruktura Upravleniyanın başı Vladimir PANFİLOV. TİKA delgaţiyası bildirdi, ani “bıldır “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksın” 3-D proektı Gagauziyanın öndercilerinä gösterildi”. Koordinator…

Komrat Recep Tayyip ERDOĞAN adına ihtärlar evin 15-ci yıldönümü

Küçük ayın (fevral) 9-da Komrat Recep Tayyip ERDOĞAN adına ihtärlar Evi kendisinin 15-ci yıldönümünü kutladı. İhtärlar Evin yıldönümünü bakmaa deyni burayı geldilär hem bu Evdä işleyän personalı hem burada bulunan ihtärları kutladılar Komradın primarı Sergey ANASTASOV, TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, TİKA kordinator  yardımcısı Osman USTA, Gagauziya İspolkom Predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU, Halk Toluşu başın yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY, Komrat Devlet Universitetın ekonomika fakultetın dekanı Konstantin TAUŞANCI, kimi Gagauziya ekonomika agentları. İhtärlar Evin direktoru Vasiliy SEMENÜK kendi sözündä şükür etti TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN “o büük yardımnar için hem çalışmalar için, ani Türkiye tarafından yapılêr bu…

TİKA ofisindä Gagauziyada TİKA proektların ilerlemesi incelendi

Ciçek ayın (aprel) 13-dä TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisindä Gagauziya öndercilerinnän TİKA proektların ilerlemesi incelendi. O günü TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, kendi çalışmak odasında, buluştu Gagauziya İspolkomun predsedatelin birinci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan hem İspolkomun dış ilişkilär Upravleniyanın başınnan Vitaliy VLAHlan. Buluşmada pay aldı TİKA kordinatoru yardımcısı Osman USTA da. Buluşmada detalli incelendi o proektlar, angılarında yardım TİKAdan beklener. O proektların arasında var Komrat rayon bolniţaının Hızlı yardım binasının yapılması.  Hep bu bolniţanın yanında terapiya hem nevrologiya bölümnerin binalarının yapılması. Kalmadı bir tarafta Komratta “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” proektı da. Onunnnan ilgili düşüncelerini iki taraf biribirinä…

TİKA Kişinev ofisindä eni koordinator – Selda ÖZDENOĞLU

2017-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) başından beeri TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Kişinev ofisindä işä başladı eni koordinator – Selda ÖZDENOĞLU. Selda ÖZDENOĞLU TİKA kurulduundan beeri bu kuruluşta işleer. Bu yıllarda TİKAnın çeşitli strukturalarında işledi. On yıla yakın TİKA Ekonomika Teknik hem Alış-veriş İşbirlii Departamentın başı oldu. Bu Departamentta çalışarkana Moldovada çeşitli proektlara yol verdi. O proektların arasında “Moldova Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı” protokolu da var. TİKA Moldova programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU Canavar ayın (oktäbri) 9-da Gagauziyaylan tanışma vizitını yaptı. Vizit çerçevesindä Canabisi Gagauziya Başkanınnan hem onun yardımcılarınnan buluştu. Источник anasozu.com


128

İnsannarın cuvapları: