“Tek ödemäk için” kanon kabledildi: hepsi satıcılarda olacek kassa apparadı

2023-cü yıldan iş adamnarı lääzım olacek kassa apparatlarını kullansınnar. Gagauziyanın Halk Topluşu “Tek ödemäk için” kanonu kabletti.

Deputatlar seslerini verdilär kanon için, ani 2023-cü yılın yanvarin 1-dän iş adamnarı yok nicä kassa apparatlarsız işlesinnär, eni yıldan onnarı lääzım olacek satın almaa.

Deputat Aleksandr Tarnavskiy belli etti, ani iş adamnarın var vakıdı hazırlanmaa eni kurallara. Bakannık komiteti sa teklif eder kanon girsin kuvedinä bu yılın mart ayından, ondan sora, nicä bu iniţiativa Halk topluşun oturuşunda kabledilecek.

Aleksandr Tarnavskiy sa sayȇr, ani bu ekonomika agentlerinä zor olacek    şindi kassa apparatlarını satın almaa.

ALEKSANDR TARNAVSKİY, GHT deputatı: “Bizim komisiyamız çıktı tekliflän bu kuralları giriştirmää 2023 yıldan. Çünkü insannar diil hazır şindi kassa apparatlarını şindi satın alsınnar. Bundan kaarä ekonomika agentleri lääzım işçilerini dä üüretsinnär bu kassa apparatlarını kullanmaa”. 

İş adamnarı, angıları “Tek ödemäk için” kanonuna görä işleerlär, lääzım olacek kasa aparatını eni 2023-cü yılınadan mutlaka edinsinnär, nışannadı Gagauziyanın ȇkonomika ilerlemäk  bakannıın başı Natalya Çuvalskaya.

NATALYA ÇUVALSKAYA, Gagauziyanın ȇkonomika  ilerlemesi  bakannıın başı: «Biz — Moldovanın vatandaşlarıyız. Hepsimiz birtürlü dä lääzım vergileri ödeyelelim. Çoyu şansora söleerlär, ani pensiyayi kabletmeerlär.Mediţina sigortasının ödemesi yardım edecek pensiyayı hem mediţina izmetini kabletmää».

Kanon baalı o iş adamnarınnan, angıları kendibaşına alış-verişçiliklän hem cümneyi doyurmaklan zanaatlanȇrlar erdä, angısının büüklüü geçmer 50 m2.

Tek ödemenin sayısını erideki nasaatlar kararlȇȇrlar. Bir m2 küülerdä — 15 ley, kasabalarda – 15 ley, muniţipiyalarda – 30 ley.

Büünkü günä tek ödemäk dokumentinä görä Gagauziyada 732 iş adamı çalışȇr, angıları bütündän yakın 4 мln. leyä vergi 2021 yılda ödedilär.

Fоtо: netvet.pl
Источник grt.md
406

İlgili statyalar

Halk Topluşu kabletti “Baş investiţiyalar için” kanonuna diişilmekleri

GHT deputatları yaptılar diişilmekleri “Baş investiţiyalar için” kanona. Onnarın biri — avtonomiyanın bücetndan finansları regional hem erli proektlerä kabletmää deyni lääzım olacek erli deputatın izini. Diişilmekleri teklif etmiş deputatlar sayȇrlar, ani “Baş investiţiyalar için” kanonuna lääzım yapılsınar diişilmeklär, çünkü onnarın baş neeti — dooru hem birtürlü pay etmää cümnä finanslarını, nışannadı GHT deputatı Aleksandr Tarnavskiy. “ 2017 – ci yılda kanon başka uurda çalışardı. Oldu ölä, ani iki yıln süresindä Bakannık Komiteti doorudardı paraları eski proektlerin bitirilmesinä. Primariyalar sa  iki yıl kabletmeerlär paraları. Biz isteeriz diiştirmää bu prinţipı. Biz isteeriz ilkin pay edilsin hepsi bu uura bücettä bakılan paralar dooru…

Halk Topluşunda teklif ederlär en ii sportçulara ödemää yarım mln leya yakın

GHT deputatı  İlya Uzun hazırladı kanon proektini, angısı baktırȇr yardımı  Gagauziyanın sporçularına. Avtor nasaat eder vermää en ii sporçulara finans yardımını  sayıda 450 bin ley.  Gagauziyada var çok talantlı  sportçu, angıları kazandılar üüsek becermeklerini  sport uurunda.  Bizim çocuklar kaldırȇrlar devlet bayraanı halklarası yarışmaklarda.  Te onnardan, kim olacek Evropa çempionu, dünnä yada olimpik oyunnarın ödülcüsü, kabledeceklär bu yardımı, bakılȇr dokumentta. Sportçular, kim yaşȇr Gagauziyada, angıları 2000 yıldan  oldular  Dünnä Evropa hem olimpik oyunnarın çempionnarı yada  ödülcüleri, kabledeceklär  finans yardımını sayıda 450 bin ley. Bu bakılı kanon proektindä “Soţial uurunda tutturmaa deyni Gagauziyanın anılmış sportçularını”. Onun avtoru Gagauziya Halk Topluşunun deputatı İlya…

Devlet uurunda tenderların giçirilmesi için kanon kabledildi

«Devlet  uurunda tenderlerı  giçirilmesi  için Gagauziyada » Kanonu Gagauziya Halk topluşu deputatları  kablettilär.Bu  kanon  2022 yılda  hederlez ayında  sayıya  koyuldu. Onun avtorları  Aleksandr Tarnavskiy hem Mihail  Jelezoglo. Kanona kendi   kayıllıını Bakannık komiteti verdi. «Devlet  uurunda tenderlerı  giçirilmesi  için Gagauziyada » Kanonu   yazıldı  maasuz Bakannıık komitetinä  hem  Gagauziya Halk topluşuna.Nicä  nışannadı viţe-spiker Aleksandr Tarnavskiy gagauz kanonu karşı  gitmeer devlet  kanonuna  hem  verer  kolaylık  para harcamak  proţesini  taa açık insannara deyni  yapmaa . ALEKSANDR  TARNAVSKİY GHT viţe-spikerı : » Gagauziya Halk topluşu hem Bakannık  komiteti lääzım olacȇklar  kendi  ofiţıal  saytlarında  erleştirsinnär hepsi  annaşmakları. Maasuz onnarı,angıları  20  bindän  zeedä kurȇrlar. Moldova Devletindä bu…

Halk Topluşu kabletti 2022 yıla Gagauziyanın bücetini

GHT oturuşunda kabledildi 2022-cı yıl için bücet kanonu. İkinci soruş ilişti gagauziyanın Merkez Seçim Komissiyasına bina verilmesi için. Bakarak 2022-cı yıl için teklif edilän bücet proektini kimi deputatlar nışannadılar, ani o уsaba almȇȇr Gagauziyanın yaşayannarının istediklerini. Kıpçak küüyünün deputatı Valeriy Manastırlı nışannadı, ani o vermeyecek sesini bu kanon için, çünkü o karşı koyȇr uşaklarlan baalı soruşlara. “2022-ci yılda Kıpşakta bir uşaa 26 910 ley. Gagauziyanın başka küylerindä sä 30 668 ley. Bölä/ Kıpçaan uşak başçalarına verilmedi 2 mln.213 bin ley. Biz maana bulduk o deputatlara, angıları geçti yıl insannara karşı koyan büceti kablettilär, ama bän büün yok nicä kendi sesimnän…

“Gagauziya Prokuratura için” kanon kabledildi

Halk Topluşun oturuşunda deputatlar “Prokuratura için” kanonu kablettilär. GHT deputatları “Prokuratura için” kanonunda belli ettilär, nicä hazırlamaa konkursu hem ayırmaa Gagauziyanın prokurorunu. Bu kanonun önemliini açıkladı GHT deputatı Mihail Jelezoglo. «İlk bizim soruşumuz — yapmaa konkursu prokuror için kanonunda.Deputatlar kablettilär onu iki okumakta , lablettilär diişilmekleri, esaba alarak, ne verdilär bizim deputatlarımız .Bu iniţiativaylan çıktı iki deputat-Mihail Jelezoglo hem Vladimir Kıssa. Reglament komisiyası baktı kanon proektını.Deputatlar kayıl oldular da kablettilär bizim kanonumuzu», — söledi Mihail Jelezoglo. Sora bu kanon verildi Başkana deyni kayılıını versin. «İkinci soruş baalı ilk soruşlan. İniţiativa gider Başkandan. Lääzım yapmaa diişilmekleri. Parlament kabletti Prokuratura için kanonunu.…