TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP: “Gagauz Yeri (GY), Moldovaylan ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır”

Büük ayın (yanvar) 26-da Türkiyedä ofițial vulunan Moldova delgațiyası başındakı Moldova Parlamentın spikerı İgor GROSU buluştu Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANnan hem Türkiye TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOPlan.

Prezident Recep Tayyip ERDOĞANnan buluşmada Moldova Parlamentın Spikerı şükür etti Canabisinä o yardımnar hem arkalık için, ani Türkiye Moldovaya yapêr. Bundan kaarä İgor GROSU teklif etti Türkiye Respublikası Prezidentına buyursun da gelsin Moldovada 2023-cü yılın Kirez ayın (iyün) 1-dä olacek Evropa politika cümnesinin II-ci toplantısına. Türkiye Prezidentınnan buluşmada TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP da pay aldı.

TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi)ndä delgațiyaların görüşmesinin önündä TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP hem Moldova Parlamentın predsedateli İgor GROSU baş-başa konuştular, ardından da delgațiyaların arasında görüşmä oldu.

Görüşmedä TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP söleyeräk, ani bakmadaan ona ki Türkiyenin Moldovaylan ortak bir sınırı olmasa da, Moldovayı komşusu olarak kabul ettiini urgulayarak, Moldovaylan ilişkileri, Strategiyalı Ortaklık çerçevesindä güçlendirilmesin arzusunu urguladı, açıklayarak, ani 2018-ci yılda Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Moldovaya vizitında iki devlet arasında kurulan Strategiya Ortaklıın Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin ikinci toplantısı Prezidentı ERDOĞANın katılmasınnan plannanêr.

TBMM Başkanı, urgulayarak, ani Tükiye hem Moldova arasındakı alış-verişin 1 miliard dolarlık uuruna yaklaşmasınnan, artık başka, taa üüsek uurlar koyulması lääzım.

Geçeräk Ukrayna hem Rusiya arasındakı duruma, TBMM Başkanı ŞENTOP belertti, ani bu konflikt Ukraynanın toprak bütünnüü, suverenitetı hem baamsızlıı temelindä, diplomatiya yoluunan, çözülsün lääzım.

Görüşmedä TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP ayırıca Gagauziya (Gagauz Yeri) hem gagauz soydaşlarınnan ilişkin Türkiyenin yaklaşımını açıkladı: “Gagauz Yeri (GY), Moldovaylan ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Gagauz soydaşlarımıza yaklaşımımız, Moldovanın toprak bütünnüü hem suverenitetı verdiimiz bir lafsız yardımızdan ayrı düşünülämäz. Gagauz soydaşlarımızın avtonomiyalarını koruması, Moldova içindä raat hem barış içindä yaşamalarını istiyoruz”.

Moldova Parlamentın predsedateli İgor GROSU da konuşmasında, Türkiyenin hem pandemiya dönemindä hem da Ukrayna-Rusiya cengi sebepinnän Moldovaya verdii yardımnarı dolayı şükürlerini bildirdi.

TBMM Başkanı ŞENTOP hem konak Moldova Parlamentın predsedateli, delgațiyalar arası görüşmenin ardından 15 Temmuzda bombalanan alana karanfil braktılar. Taa sora da Mustafa ŞENTOP, o günkü musaafirinä, 15 Temmuz Milli Birlik Günü sergisini hem TBMM Genel Kurul salonunu gezdirdi, bildiriler TBMM presa serviçin açıklamasında.

TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP: “Gagauz Yeri (GY), Moldovaylan ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır”

TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP: “Gagauz Yeri (GY), Moldovaylan ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır”
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Türkiye parlament Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Gagauziyaya geler

Ceviz ayın (sentäbri) 16-da Gagauziyaya bir ofițial vizitlän geler Türkiye TBMM (Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Bu olacek Canabisinin Moldovaya vizitı çerçevesi programaya görä. Vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP buluşacek Gagauziya öndercilerinnän, Gagauziya Halk Topluşun deputatlarınnan hem tanışacek Türkiye tarafından Gagauziyada yapılan cümne proektların yapılarınnan. Источник anasozu.com

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Ceviz ayın (sentäbri) 15-16 günnerindä Moldovada bir ofițla vizitlan bulundu Türkiye TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Vizitın ilk günündä Canabisi buluştu Moldova Parlamentın Başkanı İgor GROSUylan, Moldova Premeyr-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Respublikası Prezidentı Maya SANDUylan. İkinci gündä dä Türkiye TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı. Canabisini Gagauziyada tuz-emkelän karşladılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. “Düz Ava” ansamblisinin oyuncuları da Türkiye Parlament Başkanını gagauz halk oyunnarınnan hem sokakların yannarına dizili uşaklar Gagauziya hem Türkiye bayraklarınnan selämnadılar. Gagauziyaya vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP…

Türkiye Devletin hem Gagauziyanın annaşmakları ilerleerlär

Gagauziyaya büün ofiţial vizitinnän geldi  Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. O buluştu avtonomiyanın  kuvetlerinnän. Buluşmada  laf gidärdi soruşlar için, angıları baalı  barabar annaşmaklarınnna. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını  karşıladılar bakannık komitetin hem HT binanın önündä Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah hem GHT başı D Konstantinov. Saygılı musaafiri karşıladilar  gagauz adetlerinä görä. Kaarşılamayı taa şıralı yaptı Düz Ava ansamblisi gagauz halk oyunnarınnan. Dil, kultira  hem adetlär bu en önemli işlär halkın ilerlemesindä. Nışannadı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop.  Bu uurda Türkiya  destekleer gagauziyayı. Bundan  kaare lääzım üürenmää devlet dilini dä çizgildi   Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. Türkiya  …

Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepțiya

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletti türk halkının Büük öndercisinin Mustafa Kemal ATATÜRKün hazırladı Türkiye Konstituțiyasına diişiklii, angısına görä Türkiye Respublika oldu. Bu yıldönümünnän ilgili olarak, Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, eşinnän barabar, ofițial reçepţiya verdi. Reçepţiyada pay aldılar Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSU, Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada yabancı devletlerin Büükelçileri, Moldovada diplomatiya…

Prezident Recep Tayyip ERDOĞAN Gagavuz Yeri Başkankasını kabul etti

Türkiye Respublikasının ofițial saytı bildirer, ani Orak ayın (iyül) 27-dä Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Gagauziya Başkankasını İrina VLAHı kabul etti, ama detalli bir açıklama yok: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/138865/cumhurbaskani-erdogan-gagavuz-ozerk-yeri-baskani-vlah-i-kabul-etti. Gagauziya Başkankası İrina VLAHa görä, bu buluşmada politika hem cümne-ekonomika soruşları incelenmiş. Başkanka şükür etmiş Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANa o infrastruktura proektları için, ani Türkiye Pravitelstvosu Gagauziyada yapêr hem teklif etmiş Paalı Prezident Recep Tayyip ERDOĞAN buyursun da gelsin Gagauziyaya Komrat kasabasında Türkiye tarafından yapılan Sport kompleksın ofițial açılışına. Источник anasozu.com