«Taramaya hazırlanmaa lääzım ii koşullarda». Beşalmada serbest güreşi için eni zalı yapaceklar

Beşalmanın genç serbest güreşçilerinä erideki kuvetlär koşulları hazırlȇȇrlar. İşlär bu afta çekedeceklär, zal yapılacek 100  m2. Paralar baş investiţyalar kanonuna görä küüyä verildi. Serbest güreşi bölük bu yıl eni üürenmäk yılından başladı çalışmaa. Nezaman proek aslıya çıkarılacek hem güreşçilär eni salona geçeceklär, Svetlana Dimitroglo üürendi.

Zamandaş serbest güreşmesi-olimpiya hem sevgili sport soyuydur. Ama ona taa dooru da yaklaştıynan, var nicä sevmää. Sarı Geyorgiyi güreşmäk sporduna yakın insannarı getirdilär.

«Güreşmeyä üç yıl gezerim. Bu sport benim üreemä görä. Açan burayı geleri, dinnenerim», — annadȇr sportçu.

Sport güreşmesi-olimpiya spordun soyu, angısı iki sportçuyu maasuz kurallara güreştirer. Şindi Beşalma küüyündä dä bu çeşit uzmannan götürüler. Serbest güreşi treneri Grigoriy Sarı universitettän sora geldi kendi duuma küüyünä işlemää. Serbest güreşi sekţiya eni üürenmäk yılından çalışȇr. Ona 42 sportçü geler.

Beşalma küüyündä trenirovkalar iki bölüktä geçirilerlär. İlk sekţiyaya 10 yaşından sportsmennär gezerlär, küçüklär için 7 yaşından 9 yaşınadan.

«Başardım universiteti. Bän işlemärdim. Valeriy İvanoviç, Grigoriy İvanoviç hem Anatoliy Födoroviç teklif ettilär serbest güreşı sekţiyaları götürmää», — annadȇr trener.

Şindiki sport odası zorlan uşakları kaplȇȇr. Onnara oda kıstaf, ama bu taa islää, nekadar ani hiç olmasaydı, neredä geçirmää sınışları, trener söleer.

«Burayı şansora sıyınamȇȇrız. Uşaklar sa hep gelerlär. Yarısına sıra geler dinnenmää, bir payı işläärkenä. Olardı er, raat-raada zanaatlaneceydık», — söler Grigoriy Sarı.

Beşalmanın var kendi kapalı sport salonu, ama o kullanırmȇr. Yapıda 20 yıl yapılmadı remont. Onu lääzım iycä tertiplemää.

«Neetliyiz bütün kompleksı düzmää. Nasaatçılarımız, primariyaylan hem deputatlan birliktä kablettilär kararı 296 bin ley vermää, ki serbest güreş için sţena yapılsın», — haberledi Beşalma küüyün primarı Valeriy Moş.

Uşakların sport uurunda saalıklı yaşamasını küüdä götürmää büüklär için önemlidir, söleer deputat Grigoriy Dülger.

«Bizim uşaklarımız talantlı. Bitki yıllar trenirovkalar yazın bu sţenada geçirilärdilär, ama suuk vakıtta burada sportçular yok nicä çalışsınnar»,  -nışannadı deputat.

Kapalı sport kompleksın salonun düzülmesi – var olan üç obyektin birisi, angısı baş investiţiyalarından finanslanȇr.

«Prioritetların biri — o serbest güreşi için sţena yapılsın. Duvar yapılacek, oda trenerlara deyni, diişmäk  hem duş almak için», — açıkladı Grigoriy Dülger.

Serbest güreşi salonu düzmää erideki kuvetlär neetli kasım ayında. Eni odaya sportsmennär geçäbileceklär sade gelecek ilkyaz.

Reportör: Svetlana Dimitroglo

Video: Grigoriy Stavilov

Kurgu: Mariya Kazaku
Источник grt.md
119

İlgili statyalar

150-dän zeedä gencecik güreşçi gösterdi uurunu Gagauziyanın çempionatında

Serbest güreşi yarışmakları geçti Kıpçak küüyündä. Bu yarışmaklar yardım ederlär genç güreşçilerä hazırlanmaa Moldovanın serbest güreş çempionatına. Gagauziyanın serbest güreşi çempionatında Kıpçak küüyündä pay aldılar 13 yaşınadan güreşçilär bütün avtonomiyadan. Yıl-yıldan taa çok uşak havezlän geler güreşä. Yarışmaklarda pay aldılar 150 güreşçidän zeedä, güreşlär geçtilär 13 aarlık kategoriyasında. Hepsi güreşçilär gösterdilär kendilerini üüsek uurda. “Bizdä Gagauziyada 800 kişiya kadar çoçuk güreşlän zanaatlanêr, işleer 26 trener. Onuştan biz yapêrız çempionatı etaplara görä. Büün Kıpçak küüyündä, taa Kongazda yaptık, olacek Komrat kasabasında da”, — açıkladı Gagaziya sport bakannıın uzmanı Pötr Kuru. Yarışmakların davacısı Mihail Molla çizgiledi, ani bu çepmionat yardım edecek bulmaa…

Beşalma küüyündä enilederlär Kultura evin dış üzünü

Beşalma küüyü 2022 yılda Gagauziyanın baş investiţiyalar kanonuna görä  507 bin ley kimi proektlerin geliştirmesinä kabletti. Erli kuvetlär kablettilär kararı üç obyektä bu paraları doorutmaa, onnarın birisi küüyün Kultura evi. Onun dış üzünü şindi enilederlär. Kultura evin enilenmesinä 157 bin ley verildi, onnardan 130 bin baş investiţiyalar programasına görä hem primariyanın büdjetindän 27 bin ley. «Proektä görä, Kultura Evin dış üzünü düzmää lääzım. O 2012-ci yılda yapıldıydı, ama 10 yıl geçti. Kabledildi karar eski ştukaturkayı çıkarmaa da duvarları bütündän boyamak için hazırlamaa», — annattı  Beşalma küüyünün primarı Valeriy Moş. Beşalma  Kultura evi 1968-ci yılda kaldırıldı. Yapının içindä kimi odalarda remont…

Beşalma küüyünün kuvetleri: “Odun hepsi kabledecek”

Dual gaza paaların büümesinnän, yaşayannar geçerlär odunnan yısınmaya. Primariyaya yaşayannarın danışmakları onnara odunnan yardım etsinnär, gün-gündän zeedelenerlär. Komrat dolayın Beşalma küüyündä yakacakları insana vermesinnän problemayı çözmää düşüner erideki kuvetlär. Beşalma küüyünün hepsi 830 ev çorbacılıı tezdä kabledeceklär yakacak kış için. Bir buçuk skladometra odun 900 ley tutacek. Yakacakları yaşayannara evä getireceklär. «Kablettik kararı hepsi insana, kim yazacek danışmayı, yakacak getirecez. Birär priţep evä. Büünkü günä 300 danışmaktan zeedä var», — haberledi küüyün primarı Valeriy Moş. Odunnarı insana evä erli liderların birisinin başçesindän getirerlär. Bu işi erli kuvetlär birleşip tä yapȇrlar, söledi deputat Grigoriy Dülger. «Bu büünkü günün probleması diil. Taa…

Komrat sport liţeyinin serbest güreşçileri eni ödülleri kazandılar

Komrattakı sport liţeyinin üürenicileri kazandılar ödülleri Moldova çempionatında serbest güreşindä. 6 taane medali getirilär sportçular: 1 ilk er, 1 ikinci er hem dört 3-cü er. İlk eri 74 kila uurunda, ilk eri aldı Gagauziyanın sportçusu Grigoriy Kara. O taradı hepsi güreşleri. «Bän 4 güreş geçirdim, hepsini da taradım. 74 kila uurunda pay aldım», — annattı  çempionatın tarayıcısı  Grigoriy Kara. Roman Keţkar Moldovanın çempionatında aldı 3-cü eri. “Güreştim Kişinevdaki poliţiya izmetçilerinnän, da oldum 3-cü. Liţeydä bizi islää hazırladılar,  trenerlar herzaman yardım ederlär bizä, yannışlıklarımızı belli ederlär”, — paylaştı bronza ödülcüsü Roman Keţkar.   “Kazandım 3-cü eri, güreştim devletin oolarınnan,  en önemli…

Gagauz güreşçisi İvan İkizli kazandı bronza ödülünü kazah güreşi Dünnä çempionatında

Kazahstanda Astana kasabasında kazah güreşi Dünnä çempionatı  geçti. Yarışmalarda 34 devlettän  sportçu  pay  aldılar.  Moldovadan çempionata katıldı 6 sportçu. Onnarın arasındaydı Gagauziyadan güreşçilär İvan İkizli hem Dmitriy Duşkov. İvan İkizli bronza ödülünü kazandı, Dmitriy Duşkov 5-ci oldu. İvan İkizli serbest güreşindä 9 yaşından. Onun sportta yolu ana küüyündä Kongazda başladı. Güreşi ayırdı zerä ozaman küüdä başka bişey yoktu. Bakmayarak ona, ani İvan İkizli artık tanılan hem başarılı sportçu, o seftä kazah güreşi Dünnä Çempionatında pay aldı. «İlk eri almaa neetim, ruh gücü hem dayman hazırlanmak yardım ettilär bana bu ödülü  kazanmaa», söledi İvan  İkizli.  Genç olan İvan  İkizli  sınaştı  herbir  yarışmada ensemää. Sade2022-ci  yılda o iki sıra broz…