T.C. Kişinev Büükelçişindän hem onun eşindän Türkiye Milli Günü reçepțiyası

Canavar ayın (oktäbri) 30-da Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL hem onun eşi Özlem SERTEL Türkiye Respublikasının kuruluşunun 100 yıldönümünnän ilgili olarak Türkiye Milli Günü reçepțiyası verdilär.

Reçepțiyaya buyur edildilär Moldovanın öndercileri, Moldova parlamentın deputatları, Kişinevda bulunan yabancı devletlerin büükelçileri hem diplomatiya misiyaların başları, başka politikacılar, bilim, kultura hem cümne insannarı.

Bu yortulu sıra çeketti Türkiye hem Moldova Gimnalarından. Sora Moldova Türkiye Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL reçepțiyeyä gelän hepsi musaafirleri Türkiye Respublikasının kuruluşunun 100 yıldönümünnän kutladı hem onnarın önündä nasaatını tuttu. Nedän sora da Canabisi okudu Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın yortulu mesajını.

Moldova tarafından kutlama nasaatınnan reçepțiyayä katılannara danıştı Moldovanın ekonomika uurunda ilerlemesi hem țifrovizațiya ministrusu Dumitru ALAİBA.

Reçepțiyanın ofițial payı bittiynän, reçepțiyayanın kultura progremasında, Georgi MUSTEA önderciliindä Moldovanın Teleradio kuruluşunun simfoniya orkestrası hem Moldovanın anılmış artistı Konstantin MOSKOVİÇ çaldılar türk milli havalarını.

Ayrıca, reçepțiyaya katılannara deyni, Türk Hava Yolları tarafından İstanbula iki uçak bileti lotoreyası yapıldı.

Reçepțiyada hepsini ikram ettilär gözäl türk imeklerinnän hem tatlılıklarınnan.

T.C. Kişinev Büükelçişindän hem onun eşindän Türkiye Milli Günü reçepțiyası

T.C. Kişinev Büükelçişindän hem onun eşindän Türkiye Milli Günü reçepțiyası

T.C. Kişinev Büükelçişindän hem onun eşindän Türkiye Milli Günü reçepțiyası
Источник anasozu.com
107

İlgili statyalar

Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepțiya

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletti türk halkının Büük öndercisinin Mustafa Kemal ATATÜRKün hazırladı Türkiye Konstituțiyasına diişiklii, angısına görä Türkiye Respublika oldu. Bu yıldönümünnän ilgili olarak, Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, eşinnän barabar, ofițial reçepţiya verdi. Reçepţiyada pay aldılar Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSU, Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada yabancı devletlerin Büükelçileri, Moldovada diplomatiya…

Moldovada eni Türkiye Büükelçisi – Uygar Mustafa SERTEL

Ceviz ayın (sentäbri) 14-dä Türkiye Kişinev eni Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL Moldova Prezidentına Maya SANDUya güvennik mektubunu verdi hem Prezidentura tarafından pek islää karşlandı. Ceviz ayın (sentäbri) 14-dä Moldova Prezidentı Maya SANDU, bir ofițial hem tantanalı sırada, kabletti Türkiye Kişinev eni Büükelçisindän Uygar Mustafa SERTELdän Canabisinin güvennik mektubunu. Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL profesional diplomat. Universitetı başardıı zamanından Türkiyenin dışişleri ministerliindä çeşitli erlerdä izmat etti. Diplomat olarak, birkaç devlettä işledi. Romaniyanın Konstanța kasabasında Baş konsuluunu yaptı. Источник anasozu.com

T.C. Başkonsulunda Türkiye Respublikasının 100 yıl yortusunnan ilgili reçepțiya

Canavar ayın (oktäbri) 27-dä, Türkiye Respublikasının 100 yılı yortusunnan ilgili olarak, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL Gagauziyanın baş kasabsında Komratta bir reçepțiya verdi. Reçepțiyaya buyur edildilär Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL, Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, GHT deputatları hem İspolkom azaları, türk iş adamnarı, gagauz primarları, yazıcılar, gazetacılar, bilim, kultura hem cümne insannarı. Reçepțiyada okundu Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın mesajı, nedän sora kutlama sözlerini tuttular Başkonsul Adnan HAYAL, Başkanka Evgeniya GUȚUL hem GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Türkiye Respublikasının 100 yıl yortusu kutluca olsun! Источник anasozu.com

Komrat rayonunun primarların Türkiye Kişinev Büükelçisinä “hoş geldiniz” vizitı

Canavar ayın (oktäbri) 17-dä Gagauziyanın Komrat rayonunun primarları hem rayon aministrațiya başı Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTELä bir “hoş geldiniz” vizitı yaptılar. T.C. Büükelçiliindä buluşmada, Gagauziyanın Komrat rayonunun primarları hem rayon aministrațiya başı annattılar hem şükür ettilär o yardımnar için, ani şindiyädän Türkiye Respublikası hem türk, halkı TİKA, yolunnan Gagauziyada hem onun içindä Komratta hem Komrat rayonun küülerindä yaptı. Kendi tarafından Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL söledi, ani Türkiye için pek önemni kan kardaşları – gagauzlar hem urguladı, ani ileri dooru da Türkiye Respublikası bu uurda iş politikasını ilerledecek. Источник anasozu.com

Türkiyenin 15 Temmuz “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” bakıldı

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi Türkiyedä FETOcular devlet devrimi denemesinä karşı koyan kahramannıın anmasını hem 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) günün “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” olarak bakılmasının 7-ci yıldönümü anmak sıraları Türkiye Kişinev Büükelçiliindä hem Gagauziyanın Çadır kasabasında bulunan 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerini anmak taşın yanında oldu. Türkiye Kişinev Büükelçiliindä 15 Temmuz şehitlerini anmak sırasına hem 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) günün “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”nü bakmaya geldilär Büükelçiliin diplomatları aylelerinnän, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Kişinev ofisin koordinatoru hem onun yardımcısı, THY temsilcisi, başka türk vatandaşları Moldova Parlamentın…