Şvețiya: Koranı yakıp țivilizațiyalılar barbarlaa yollandılar

Büük ayın (yanvar) 21-dä Şvețiya devlet kuvetlerin izininnän yapılan mitingta, Stokgolmdakı Türkiye Büükelçiliin önündä bu devletin aşırı saacıları yaktılar musulmannarın ayozlu Koran kiyadını.

Nicä bildirer dünnää habercilik kuruluşları, Büük ayın (yanvar) 21-dä daniyalı aşırı saacıların “Sert uur” kurulusun başı Romus PALUDAN, provokațiya yaparak, Stokgolmdakı Türkiye Büükelçiliin önündä yaktı musulmannarın ayozlu Koran kiyadını.

Bu barbarlaa karşı bütün musulman dünnääsı hem haliz țivilizațiyalı dünnää karşı kalktı.

Ofițial Tükiye bu barbarlık akțiyasında Şvețiya devlet kuvetlerini kabaatlı buldu. Türkiye prezidentın sözcüsü İbrahim KALIN kendi Twitter mikroblogunda yazdı, ani “Şvețiya devlet kuvetlerini islamofobiya hem iirincilik temelindä prestupleniyaların havezlendirmesini besleer… Ayozlu paalılıklara saldırılar serbestlik diil, ama modern barbarlıktır”.

Kendi Şvețiya devlet kuvetleri dä şindi boodayın adını diiştirer. Şvețiya premyer-ministrusu Ulf KRİSTERSSON Twitterda yazdı, ani “Koran”ın yakması – bu musulmannara saygısızlıktır”.

Şvețiya aşırı saacıların barbarlık aktına karşı olarak, Stambuldakı Şvețiya Başkonsuluun önündä Şvețiya bayraanı yaktılar hem Ankaradakı Şvețiya Büükelçiliin önündä protestlar geçer.
Источник anasozu.com
183

İlgili statyalar

Gençlerä tehnologiya kolaylıkları veriler: Komratta açıldı TEKWİLL merkezi

İnformaţion tehnologiyalarında TEKWİLL merkezi açtı kendi kapularını Komratta. Bu maasuz proekt angısı giriştirleneer Amerika hem Şveţiya Büükelcliklerin yardımınnan. Tekwill merkezın açılması — o yeni bir punkt, ne verecek kolaylık doorutmaa soţıal ekonomika  durumunun ilerlemesina, söledi  Gagauziya Basşkanı İrina Vlah. Bu merkezda geçirilecek üüretmek toplantıları informaţion tehnologlyalarına herbir uurda, angıları cuvap eder  büünkü zamanın istemeklerina, söledi TEKWİLL proektlerin başı Anna Kiriţa. Burada studentlar hem kalan genölar da yakışacek alsınnar yeni bilgileri, kabletsınnar maasuz zanaat yada dııştırsınnar kendi zanaatlarını IT sektoruna. Bu vercek kolaylık durgutmaa gençlerın sınır aşırıya gitmesini. Bu IT merkezi buluner Komrat devlet Universitedin ikinci katında. Bu uura deyni yapıldı…

Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına yollayan olacek mı?

Pazar günü, Hederlez ayın (may) 14-dä, “Eurovision – 2022” konkursun iplerini ellerindä tuttannar açıkladılar konkursun tarayanını – Ukraynadan “Kalush Orchestra” grupası: türküylän “Stefania”. Ani “Eurovision – 2022” enseyecek Ukraynadan artistlär hiç birisinin şüpesi yoktu, çünkü incäzanaattan çoktan politka zanaatına dönän “Eurovision” yarışması bunu ölä ya da bölä yapaceydı, zerä onnar lääzımdı göstersinnär, ani Rusiyaya karşı cenk edän Ukraynadan arka olêrlar. Sansın başkası arka olmazmış gibi?! Laf diil ondan, ani ensedi Ukrayna, ama laf ondan nicä “Eurovision – 2022” konkursun iplerini ellerindä tuttannar arışlara paklandılar, gülmää alıp, deyecez Romaniya gibi jüri azalarını, kapayıp onnarın aazlarını hem cambazlıklan çalıp onnarın ballarını ölä,…

“Turkish Airlines” adı “Turkiye Hava Yolları” olêr

Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN açıkladı, ani Türkiyenin halklararsı “Turkey” adının yazmasından “Türkiye” adına geçilmesinin kabledilmesindän sora, “Turkish Airlines” adı da artık tükçä yazılacek – “Turkiye Hava Yolları” Prezident Recep Tayyip ERDOĞAN bildirdi, ani Türkiyenin “Türk Hava Yolları” aviakompaniyasının eraplannarının güüdesindeki marka adını “Turkiye Hava Yolları” olarak yazmasına diiştirmeyä emir verer. Turkiye Hava Yolları kompaniyası 1933-cü yılın Hederlez ayın (may) 29-da, devlet aviakompaniyası olarak kuruldu. 1956-cü yılın Küçük ayın ayın (may) 20-dä da Türk Hava Yolları aviakompaniyası oldu. Источник anasozu.com

Türkiyenin 15 Temmuz “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” bakıldı

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi Türkiyedä FETOcular devlet devrimi denemesinä karşı koyan kahramannıın anmasını hem 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) günün “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” olarak bakılmasının 7-ci yıldönümü anmak sıraları Türkiye Kişinev Büükelçiliindä hem Gagauziyanın Çadır kasabasında bulunan 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerini anmak taşın yanında oldu. Türkiye Kişinev Büükelçiliindä 15 Temmuz şehitlerini anmak sırasına hem 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) günün “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”nü bakmaya geldilär Büükelçiliin diplomatları aylelerinnän, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Kişinev ofisin koordinatoru hem onun yardımcısı, THY temsilcisi, başka türk vatandaşları Moldova Parlamentın…

Ayozlu hem Aydın Paskellemizlän!

Büün, Çiçek ayın (aprel) 24-dä bakêrız hem kutlêêrız bütün hrisatian dünnesinin Ayozlu hem Aydın Paskellä yortusunu. Hepsimizä saalık hem uzun ömür, raatlık, mutluluk, kısmetlän bereket hem selemet! Kurtarıcı hepsimizi korusun! Hristoz dirildi! Hakına dirildi! Источник anasozu.com