Sud kayıl oldu Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmasınnan bir daavacıyı diiştirmää

Sud kayıl oldu Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmasınnan bir daavacıyı diiştirmää

Kişinevun Çokana bölümü sudu kayıl oldu Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmasınnan, ani bir daavacıyı diiştirmää. O daavacı – Nikolay KORÇA.

Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları urguladılar, ani daavacı Nikolay KORÇAnın “obyektiv olmasında şüpä var”. Çünkü, nicä yazêr Ziarul de Garda, bu daavacıya karşı zakonsuz telefonnarı seslemedä kabaatlı olması için ceza işi açıldı.

Ранее Ziarul de Garda писал, что Николае Корча является одним из судей, против которых было возбуждено дело о незаконном прослушивании.

Şindi onun erinä başka bir daavacı geçecek.

Not. 1,5 saattan sora tamamnanêr 72 saat nicä Aleksandr STOYANOGLU tutuklandı da bu vakıt içindä, herliim daavacılar genä zakonnarı çiinämärselär, karar alınmarsa, ozaman Aleksandr STOYANOGLU lääzım serbest brakılsın.
Источник anasozu.com
291

İlgili statyalar

Sud Aleksandr STOYANOGLUnun tarfını işitmää istämeer hem ona hep köstek koyêr

Kişinevun Çokana bölümü sudunda şindi kär incelener Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için yada kapalı kalması için daava. Aleksandr STOYANOGLUya karşı olan prokurorlar isteerlär, ki sud onu 30 sutka kapalı braksın. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları hem Moldovaylan Gagauziyanın cümnesi onun serbest brakılmasını isteerlär. Nesoy kararı sud alacek, var nicä annamaa ondan, ani daavacılar Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının hiç bir argumentını da işitmää istämeerlär hem, ne taa da beter, onnara, Aleksandr STOYANOGLUnun tarafınına, köstek ta koyêr. Ölä, sud, Moldova zakonnarını ezeräk, brakmadı Aleksandr STOYANOGLUylan onun advokatı göz-gözä lafetsinnär. Bundan sora sud kabletmedi Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının danışmasını, ani bu sudu…

Genä tutsak etmää başladılar: onnara vakıdı uzatmaa lääzım

Kasımın 15-dä Kişinev Apeläțiya Palatası başladı incelemää Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmasını, ani Canabisini serbest brakmaa deyni. Aleksandr STOYANOGLUnun tarafı urgulêêr, ani o bir kabaatsız tutuklandı da onu lääzım serbest brakmaa. Aleksandr STOYANOGLUya karşı uydurma işi açan prokuror sa buna karşı çıkêr. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları karşı çıktılar sudta pay alan daavacıya Genadiy MOROZONa, Vlad PLAHOTNÜKun kayunçusuna, da teklif ettilär bu daavacıyı diiştirsinnär. Birkaç yıl geeri bu daavacı için “ZdG” gazetası yazdıydı, ani “Genadiy MOROZON “cendemdän” sekiz daavacının arasındaydı, angıları prokurorların danışmalarına görä, polițiya komisariatlarında sud kesärdi 2009-cu yılın Çiçek ayın (aprel) 7-dä protest yapan insannara”. Kişinev Apeläțiya Palatasının…

YIDIRIM HABER: Aleksandr STOYANOGLU sud kontrolü altından alındı

Baba Marta ayın (mart) 7-dä Kişinev Çokana sudun magistratları karar aladılar Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu sud kontrolü altından almaa. Bu oldu ondan sora, açan Aleksandr STOYANOGLUnun ceza işini götürän prokurorlar danıştılar, ani Aleksandr STOYANOGLUyu taa 60 gün sud kontrolü altında brakmaa. Bu prokurorlar açıkladılar, ani Kişinev Çokana sudun magistratlarının kararınnan kayıl olmêêrlar da bu üzerä o kararın ortadan kaldırrılamsı için Kişinev Apeläțiya palatasına danışaceklar. Aklınıza getireriz, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLU 2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 5-dä bir kabaatsız tutuklandı da ozamandan beeri, türlü uydurma sebeplerä görä, onun işini hep tutsak ederlär. Moldova sudların başsızlıı için…

Büün Kişinev Apeläțiya Palatası Aleksandr STOYANOGLUnun uydurma davasını inceleyecek

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için hem Canavar ayın (oktäbiri) 8-dä Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından onun bir kabaatsız 30 gün ev tutuklaması altına koyması için alınan kararın ortadan kaldırılması için Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının Kişinev Apeläțiya Palatasına danışması büün saat 13:00-tä Kişinev Apeläțiya Palatasısında incelenecek. Aklınıza getireriz, ani bakmadaan ona, ki Moldovanın hem Gagauziyanın en anılmış prokurları hem yuristleri Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmsı temelsiz olduu hem bunun politikalı nesteyä kokması söleerlär, Moldovada kuvettä bulunannar bu iştä kendilerini saar hem Ne suvan imiş, ne da suvana kokêrlar gibi yapêrlar. Nicä dä olsa, bir…

EİHS Aleksandr STOYANOGLU hakında Moldova Pravitelstvosundan esap sorêr

Evrupa İnsan Hakları Sudu (EİHS) açıkladı zakonsuz işindän alınan Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU için Moldova Pravitelstvosuna danışmalarını. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatı Viktor MUNTÄNU bildirdi, ani EİHS “şüpä altına koyêr o işleri, angıları Aleksandr STOYANOGLUnun iştän atılmasına hem ev arestına sebep oldular. Evrupa İnsan Hakları Suduna (EİHS) Moldova Pravitelstvosundan esap sorêr o iş için dä, ani “neçin kuvetlär zapa altına koydular Aleksandr STOYANOGLUnun presaylan kantaktlarını hem cümne erlerä gitmesini”. EİHS isteer, ani Moldova kuvetleri sölesinnär: Aleksandr STOYANOGLUnun arestın sebepi o mu, ani canabisi istämedi zakazlı işleri açmaa.   Источник anasozu.com