Sud Aleksandr STOYANOGLUnun tarfını işitmää istämeer hem ona hep köstek koyêr

Sud Aleksandr STOYANOGLUnun tarfını işitmää istämeer hem ona hep köstek koyêr

Kişinevun Çokana bölümü sudunda şindi kär incelener Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için yada kapalı kalması için daava.

Aleksandr STOYANOGLUya karşı olan prokurorlar isteerlär, ki sud onu 30 sutka kapalı braksın. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları hem Moldovaylan Gagauziyanın cümnesi onun serbest brakılmasını isteerlär.

Nesoy kararı sud alacek, var nicä annamaa ondan, ani daavacılar Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının hiç bir argumentını da işitmää istämeerlär hem, ne taa da beter, onnara, Aleksandr STOYANOGLUnun tarafınına, köstek ta koyêr. Ölä, sud, Moldova zakonnarını ezeräk, brakmadı Aleksandr STOYANOGLUylan onun advokatı göz-gözä lafetsinnär.

Bundan sora sud kabletmedi Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının danışmasını, ani bu sudu Kişinevun bir başka daavacılık bölümümnä geçirmää.

Hep ölä sud kabletmedi Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının danışmasını, ani daavacıların birisini diiştirmää.

Bundan kaarä sud durgutmêêr nesoysa maskalı eriflerin Aleksandr STOYANOGLUnun tarafınına durmamayca baskısını.

Bu arada bu miskin işi başladan eriflerin internet resurslarında hemFacebookta gagauzlara karşı yangını kızıştırmak hem körüklemäk yazılar peydalanmaa başladı.

Bekleeriz, Movdova kuvetleri açacıklar mı gözlerini, osaydı görmezdän gelip bu cambazlıı besleyeceklär mi?

Moldova Parlamentının soțialistlär partiyasının deputatları açıkladılar suda, ani onnar kendilerinin kişilik garantiyası altına olarak isteerlär sud Aleksandr STOYANOGLUyu serbest braksın.

Hem taa bir, Kişinevun prokuraturası hem Çokana bölümü sudunun önündä protest mitingları geçerlär, neredä baş losung: “Aleksandr STOYANOGLUya serbestlik!”
Источник anasozu.com
421

İlgili statyalar

Büün Kişinev Apeläțiya Palatası Aleksandr STOYANOGLUnun uydurma davasını inceleyecek

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için hem Canavar ayın (oktäbiri) 8-dä Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından onun bir kabaatsız 30 gün ev tutuklaması altına koyması için alınan kararın ortadan kaldırılması için Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının Kişinev Apeläțiya Palatasına danışması büün saat 13:00-tä Kişinev Apeläțiya Palatasısında incelenecek. Aklınıza getireriz, ani bakmadaan ona, ki Moldovanın hem Gagauziyanın en anılmış prokurları hem yuristleri Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmsı temelsiz olduu hem bunun politikalı nesteyä kokması söleerlär, Moldovada kuvettä bulunannar bu iştä kendilerini saar hem Ne suvan imiş, ne da suvana kokêrlar gibi yapêrlar. Nicä dä olsa, bir…

Sud kayıl oldu Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmasınnan bir daavacıyı diiştirmää

Kişinevun Çokana bölümü sudu kayıl oldu Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmasınnan, ani bir daavacıyı diiştirmää. O daavacı – Nikolay KORÇA. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları urguladılar, ani daavacı Nikolay KORÇAnın “obyektiv olmasında şüpä var”. Çünkü, nicä yazêr Ziarul de Garda, bu daavacıya karşı zakonsuz telefonnarı seslemedä kabaatlı olması için ceza işi açıldı. Ранее Ziarul de Garda писал, что Николае Корча является одним из судей, против которых было возбуждено дело о незаконном прослушивании. Şindi onun erinä başka bir daavacı geçecek. Not. 1,5 saattan sora tamamnanêr 72 saat nicä Aleksandr STOYANOGLU tutuklandı da bu vakıt içindä, herliim daavacılar genä zakonnarı çiinämärselär, karar alınmarsa, ozaman Aleksandr…

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem Komrada giriş yolun kapanması

Pazar günü, Canavar ayın (oktäbri) 10-da,  bir kabaatsız tutuklanan Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için Kişinevda hem Komratta protest mitingları geçtilär. İlkin Kişinevda saat 12:00-dä, Moldova Parlamentının önündä komunistlär hem soțialistlär bloku bir protest mitingı yaptılar, neredä bu bloktan Parlament deputatların nasaatlarında Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması, Moldova öndercilerin zakon kaluplarına dönmesi, paaların büümesinin durgutması hem cümnenin zorluklarının çözülmesi istendi. Bundan sora Gagauziyanın baş kasabasının Kultura Binasının önündä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için taa bir protest mitingı geçti, neredä Gagauziyanın küülerindän hem kasabalarından yaklaşık 300 kişi pay aldı. Onnarın arasında vardılar Gagauziya…

EİHS Aleksandr STOYANOGLU hakında Moldova Pravitelstvosundan esap sorêr

Evrupa İnsan Hakları Sudu (EİHS) açıkladı zakonsuz işindän alınan Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU için Moldova Pravitelstvosuna danışmalarını. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatı Viktor MUNTÄNU bildirdi, ani EİHS “şüpä altına koyêr o işleri, angıları Aleksandr STOYANOGLUnun iştän atılmasına hem ev arestına sebep oldular. Evrupa İnsan Hakları Suduna (EİHS) Moldova Pravitelstvosundan esap sorêr o iş için dä, ani “neçin kuvetlär zapa altına koydular Aleksandr STOYANOGLUnun presaylan kantaktlarını hem cümne erlerä gitmesini”. EİHS isteer, ani Moldova kuvetleri sölesinnär: Aleksandr STOYANOGLUnun arestın sebepi o mu, ani canabisi istämedi zakazlı işleri açmaa.   Источник anasozu.com

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!

Moldovanın eni kuvetleri tarafından 05.10.2021 avşamsı gagauz olan Moldovanın Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuklanması Moldovayı hem Gagauziyaya sarsılattı hem sarsıladêr. Taa o avşam buna karşı olduklarının hem bu tutuklanın sebepsiz olduunu jurnalistlerä açıkladılar hem juridika argumentlarını getirdilä Moldovanın anılmış hem saygılı advokatları hem prokurorları, diplomatları, devlet adamnarı hem cümne insannarı, ama Gagauziya Başkanı İrina VLAH sutu. Canavar ayın 6-da sabaalendän artık Komratta hem Kişinevda Moldovanın Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu arkalamak için mitinglar hem protestlar başladılar. Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr! Gagauziyanın baş kasabasında Komratta miting geçti Gagauziya Başkannıın binasının önündä. Bir kaç saatlık mitingta Gagauziyanın patriotları, eski…