GAGAUZ.ONLINE Sözlük 2.0.6 (beta)

© 2009-2022. Sistema test rejimindä işleer, biz savaşêrız finansalık toplamaa onun geliştirilmesi için.

Çevirmeyi hızlı kabletmeyä deyni, sayta girin yada registrat olun! Abonamentlan siz taa derin hem maanalı çevirmeyi kabledersiniz. İnfo için posta basınız.

 

Nasıl işleer sistemamız

Gagauz Online Sözlüü var nicä çevirsin bir yada birkaç laf GAGAUZÇADAN – rusçaya hem RUSÇADAN – gagauzçaya. Original çevirmäk tehnologiyası üürener tanımaa lafların morfologiya variantları hem hallanması. Bu Sölüktä var nicä aarasınız aşaadakı aaranannarı:
– RUSÇADAN : herbirbeta halda, soyda, sayda adlıkları; işliklär: geçmiş zaman, şindiki zaman, gelecek zaman, nışannık, aderlik, sayılık, hem kendibaşına söz payları.
– GAGAUZÇADAN : herbir halda, soyda, sayda adlıkları (herbirbeta afiks kombinaţiyasına görä); işliklär (herbir beta zamanda), aderlikleri, sayılıkları.

Gagauziyada ofiţial tiparlanmış sözlüklär bu programamızın leksikografiya bazasının temelinä kondular. Büük kat laf bizim gagauzlafedän kullanıcılar yolladılar. Şindiliktä, Gagauz Online Sözlüü yaklaşık 13 000 gaguz lafları içerer + onnarın türlü morfologiya formaları.

Nicä kabletmää en dooru çeviri

Birkaç kerä sorgunuz bulunmazsa, kısaldın yada kolaylaştırın onu. Örnek, eer aaradınız halda adlık ya da nışannık bulunmazsa – yazın onun temel formasını (Kim? Ne?). Bundan kaarä, rusça adlıklardan ek payları, önlafları, ardlafları hem b.t. ayırtmayın. İşlikleri aararkana hep o kurallara bakın, unutmayıp aderlikleri kullanmaa (örnek- Пошел erinä Я пошел yazın).

Bitkisöz

Bu Online Sözlüü – bizim original yaratmamız, o işleer 2009 yıldan. Pek çok zaman biz çalışardık onun ilerletmesi için volontörcä, neçinki gagauzluk, gagauz dili hem gagauz bilinci bizä deyni en önemnidir.

Bu proyekt olması için en büük şükürlär GHT VI Toplantı “Gagauz dilinin kullanmak sferasını genişletmäk için” kanunun avtorlarına: Ekaterina Jekova, Elena Karamit, Mihail Jelezoglo.

Ama Online Sözlüü dünneyä taa hızlı çıksın deyni, bizä yardım ettilär moral, finans, bilgi hem başka türlü taraflarından bu käämil insannar:

Denis Suhoy aka Xagent
Sergey Manastırlı
V. Yü.
Roman Paraskiva
Nata Çebotar
Sergey Uzun aka Frumıç
Pötr Garçu
Födor Vlah
Güllü Karanfil
Vladimir Kıssa
T. Streifnhoernchn
Anastasiya Manastırlı
Lüdmila Gançoglo
Lüdmila Çebotar
Roman Homenko
Aleksandr Tarnavskiy
DenizGE
Andrey
Sibirli
Koltuk
to***[email protected]
ko****[email protected]
vd*********[email protected]

onnardan kaarä dä, herbir katkı verän saa olsun!
Siz dä kendi izinizi var nicä brakarsınız – buyurun, Abonament için küçük ödemäk yapın
ABONAMENT

Saygılıklan, 
Proyektin Başı
КGagauz

Версия на русском языке