Soţialistlär yaptılar protest daavanın önündä, neredä İgor Dodonun gözaltına almak vakıdı bakıldı
Источник grt.md
430

İlgili statyalar

Moldovanın eski prezidentını İgor DODONu 72 saada tutukladılar

Hederlez ayın 24-dä, sabahtan beeri, Moldovanın eski prezidentın hem Soțialistlär partiyasının eski Başının İgor DODONun, onun anasının hem kumisinin evlerindä prokurorlar, korupțiyaya polițiyası hem SİS (eski KGB) ofițerları yoklama yapêrlar. Yoklamalara görä Moldovanın eski prezidentını hem Soțialistlär partiyasının eski Başını İgor DODONu hem onun kumisini 72 saada tutukladılar. Tutuklama sebepi – maamilä surat ulikaları yok etmesinin riskı varmış. İgor DODONu kabaatlı bulêrlar korupțiyada, zakonsuz zenginnemektä, politika partiyasına prestupniklär tayfasından para yardımında hem devlet hayınnıında. Şindi Soțialistlär partiyası türlü açıklamalar hem protestlar yapêr. Ortalık karışmasın deyni İgor DODONun evini karabinerlär sardılar. Источник anasozu.com

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem Komrada giriş yolun kapanması

Pazar günü, Canavar ayın (oktäbri) 10-da,  bir kabaatsız tutuklanan Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için Kişinevda hem Komratta protest mitingları geçtilär. İlkin Kişinevda saat 12:00-dä, Moldova Parlamentının önündä komunistlär hem soțialistlär bloku bir protest mitingı yaptılar, neredä bu bloktan Parlament deputatların nasaatlarında Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması, Moldova öndercilerin zakon kaluplarına dönmesi, paaların büümesinin durgutması hem cümnenin zorluklarının çözülmesi istendi. Bundan sora Gagauziyanın baş kasabasının Kultura Binasının önündä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için taa bir protest mitingı geçti, neredä Gagauziyanın küülerindän hem kasabalarından yaklaşık 300 kişi pay aldı. Onnarın arasında vardılar Gagauziya…

Moldova yazıcılar Birlii cengä karşı protest yaprılar

Çiçek ayın (aprel) 18-dä Kişenevda Rusiya Büükelçiliin önündä Moldova yazıcılar Birlii cengä karşı protest yaprılar. Yazıcılar geldilär protesta Moldova hem Ukrayna bayraklarınnan hem da plakatlarlan “Durgudun cengi!” “Ukraynadan ellerinizi alın!”, “Agresora aıyıplık!” h. t. b. Protesta katılan Moldova yazıcılar Birliin azaları istedilär Rusiya askerini Ukraynadan çıkarsın. Patretlär: anasozu.com hem Andrei Mardari / NewsMaker. Источник anasozu.com

Genä tutsak etmää başladılar: onnara vakıdı uzatmaa lääzım

Kasımın 15-dä Kişinev Apeläțiya Palatası başladı incelemää Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmasını, ani Canabisini serbest brakmaa deyni. Aleksandr STOYANOGLUnun tarafı urgulêêr, ani o bir kabaatsız tutuklandı da onu lääzım serbest brakmaa. Aleksandr STOYANOGLUya karşı uydurma işi açan prokuror sa buna karşı çıkêr. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları karşı çıktılar sudta pay alan daavacıya Genadiy MOROZONa, Vlad PLAHOTNÜKun kayunçusuna, da teklif ettilär bu daavacıyı diiştirsinnär. Birkaç yıl geeri bu daavacı için “ZdG” gazetası yazdıydı, ani “Genadiy MOROZON “cendemdän” sekiz daavacının arasındaydı, angıları prokurorların danışmalarına görä, polițiya komisariatlarında sud kesärdi 2009-cu yılın Çiçek ayın (aprel) 7-dä protest yapan insannara”. Kişinev Apeläțiya Palatasının…