Sergey BARGAN Halklararası turnirın çempionu

Sergey BARGAN Halklararası turnirın çempionu

2022-ci yılın Kirez ayın (iyün) 5-15 günneri arasında Bulgariyanın Primorsko kasabasında geçti şahmatalarda Halklararası turnirı, angısında pay aldılar 15 devlettän 150-dän zeedä şahmatacı. Moldova komandasınnan orayı katıldılar Gagauziyadan da anılmış hem genç sportsmenarı.

Gagauziyadan halklararası uurunda sportta master Sergey BARGAN bu turnirın çempionu oldu hem turnirın Kuboonu hem da para ödülünü kazandı.

Bu Halklararası turnirdä kendi ustalıının incelettilär Gagauziyanın genç şahmatacıları da, bakmayıp ona, ani priz verilän erleri kazanmaa becerämedilär.

Lääzım urgulamaa, ani Gagauziyadan şahmatıcılar Bulgariyadakı bu Halklararası turnirinä gitsinnär deyni zaamet ettilär Gagauziyanın şahmata federațiyası hem Moldova Respublikasının şahmata-şaşki klubu. Ayırıca para tarafından saadıç oldu Gagauziya gençlik hem sport işlerindä Upravleniyası.

PATRETTÄ: (soldan) Gagauziyanın şahmata federațiyası başı Andrey ÇÖŞMECİ, Halklararası turnirın çempionu Sergey BARGAN, Gagauziya gençlik hem sport işlerindä Upravleniyanın Başı Sergey STOYANOGLU.

Foto: molodejisport-ge.md
Источник anasozu.com
324

İlgili statyalar

Şahmata turnirı belli etti en ii oyuncuları devletin üülen tarafında

50 sportçudan zeedä devletin üülen tarafından toplandılar Komaratta, ki belli etmää  en kaavi şahmatistları 4 kategoriyada aşa görä. Üç günün içindä şahmata taftalarında  geçti kızgın hem kaavi oyun. Taa geniştän süjetımızda. Yarışmaklarda payaldılar Gagauziyanın hem dolay kasabaların, küülerin kaavi şahmatistleri, angıları koyup bütün kuvetlerini, çıktılar finala. Çoyu partiyalar şürtülär saatlarlan, çünkü karşı karşıya geldilär  Moldovanın halklararası  çempionarı. Okadar ki diil hepsinä uydu taramaa hepsi partiyaları, vardı yanışlıklar da. Oyuncuların laflarına görä, turnir angısı adalı halklararası şahmata gününä, geçti üüsek uurda, konkurentlar da pek islää hazırdılar. Turniri kararladılar geçirmää analar-bobalar barabar şaşki hem şahmata federaţıyasınnan. Trenerın Andrey çeşmedjının laflarına görä oyun…

“Umutluk” futbol klubu Molldovanın çift çempionu oldu: hem U-16-da, hem da U-19-da

Komrat kasabasının merkez stadionunda kutladılar Komrat Regional internat sport lițeyin “Umutluk” furbol klubun U-16 hem U-19 komandalarını, angıları iki yaş uurunda Moldovanın futbolda çempionnarı oldular. Onaltı yaşınadan (U-16) “Umutluk” furbol komandası başardı Moldovanın futbolda “A” diviziyasını 72 oçkoylan (23 taramak, 3 denk hem 4 taratmak). Ondokuz yaşındakılar sa (U-19) – 59 oçkoylan (18 taramak, 5 denk hem 1 taratmak). Komrat kasabasının merkez stadionunda kutlamada Gagauziyanın bu genç komandalarına altın medalleri hem Kubokları verdilär Moldova Futbol Federațiyasının temsilcisi hem Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyasının geçici başı Sergey STOYANOGLU. Erdir urgulamaa, ani U-16 hem U-19 “Umutluk” futbol klubun genç komandalarını bölä büük…

Födor KAZANCI boksta Moldova çempionu oldu

Küçük ayın 3-5 günnerindä Moldovada geçän 19 yaş üstü boksçuların arasında çemrionatta Gagauziyadan sportçu Födor KAZANCI 54 kg kadar kategoriyada çempion oldu. Çempionatta pay aldılar Moldovanın on kasabasının en kaavi sport şkolalarından hem klublarından sportsmennar. Onnarın rasında “Lion Komrat” klubu da vardı, angısında Födor KAZANCI boks inceliinin kavrêêr. Födor KAZANCI Moldova Respublikasının boksta sport masterı. Şindi, Moldova komandasınnan birliktä, Horvatiyada olacek U-22 Evropa Çempionatında pay alacek. Источник anasozu.com

Pötr KURU genä dzüdoda Evropa çempionu!

Kirez ayın (iyün) 7-20 günneri arasında Slaveniyanın Podçertrek kasabasında geçer masterlar arasında dzüdoda Evropa çempionatı, neredä pay alêrlar 38 memelekettän dzüdo ustaları. Onnarın arasında Moldovadan hem Gagauziyadan 18 master. Çempionatın taa ilk günündä Moldova komadası kazandı 3 altın, 1 gümüş hem 1 bronza medalisi. Altın medalileri alannarın arasında var Moldova Respublikasının kıymetli trenerı hem fizkulturda zaametçisi, Komrat kasabasının Uşaklarlan gençlär sport şkolasının (UGSŞ) dzüdoda anılmış trenerı Pötr KURU (100+ kg kategoriyasında). Eridir urgulamaa, ani bıldır Grețiyada olan dzüdoda Evropa çempionatında da Pötr KURU çempion oldu. Kutluca olcun, Pötr Födoroviç! Источник anasozu.com

Komratta Türkiye gençlik hem sport yortusuna görä geçirdilär şahmata turnirını

Komrat türk bibliotekasında şansora 16 keret geçer şahmata turnirı. O baalı Türkiye devletin İlk  Prezidentini Mustafa Kemal Atatürkü anmak gününä. Hederlez ayın 19-nda  Türkiyedä hep ölä nışannanȇr Gençlik hem sport günü.  Hederlez ayın 19-da Türkiya Devletin Gençlik hem Sport günündä  Atatürk adına türk bibliotekasında Komrat kasabasında açȇr kendi kapularını genç sportçulara. Bu  yıl şahmata turnirı topladı çok oyuncu. Bibliotekanın müdürü Vasilisa Tanasoglo açıkladı bu gun bakılan yortusunun maanasını. «1919 yılda  mayın 19 Mustafa Kemal Atatürk devletini kurtarmak  için danışmiş gençlerä hepsicii çıksınnar kendi devletini yabancı duşmannardan kurtarmaa. Bu günü Atatürk maasus gençlerä baaşlamış. Bu gün bizdä herzaman yortu», — söledi…