Saytımız geliştirmäk rejimindä bulunȇr

Seläm, biz işleeriz server tarafında, onuştan saytta hem sözlüktä var nicä birkaç yannış peydalansın. Yalvarȇrız, buyurun saburlu olun.
365

İlgili statyalar

“Pobeda” kolhozunda başladilar ilkyaz kır işleri

Çiftçilär başladılar ilkyaz kır işlerini. Kıpçak küüyündä «Pobeda» kolhozu başladı ekmää ilkyaz ekinnerini. «Pobeda» kolhozunda başladılar ekmää semeçkayı. Taa lääzım ekilsin 300 ektar papşoy hem 25 ektar sorgo. «Bizdä ekili 540 ektar booday, 41 ektar arpa, 46 ektar keten. Şindi semeçka 840 ektar lääzım ekelim, papşoy 300 ektar hem 25 ektar sorgo. İki  gün geeri başladık ekmää, bu yıl tehnikayı düzdük, aldık eni seyalka», — annattı üçünçü  brigadanın  başı İvan  Arnaut. Bu yıl çiftçilär birkaç kat taa çok harcanaceklar, deyni tamannamaa hepsi işleri. «Solärka paalı, ama var, durmêȇrız. Hepsicii gider kolhozun kanonnarına görä. Nica bizä braktılar bobalarımız – dädularımız, nicä…

Tankistlerin günü Komratta nışannandı

Gagauziyada şansora birkaç yıl nışannȇȇrlar Tankistlerin gününü. Bu yıl da baktılar . Taa derindän İrina Karaman annadȇr. Komrat dolayın Tank askerliin veterannarı şansora sekiz yıl  T-30 tankın anmak taşında ,angısı bulunȇr Komrat kasabasının batı tarafında,toplanȇrlar.Onnar unutmȇȇrlar kim  bu dünnedä şansora yok hem aklılarında tutȇrlar hepsini. GRİGORİY MANASTIRLI  tank askerliin veteranı : — «Bu toplantılar  ansızdan çekettilär.Birkaç insan toplanardı sekiz yil geeri ,ama büün burada var hem Çadırdan hem Valkaneştän insannar». MİHAİL KONSTANTİNOV  tank askerliin veteranı : — «Biz dostlukta buluşacez   taa çok yıl. Burayı gelecez okadar,nekadar lääzım».  İVAN KİHAYOGLO  tank askerliin veteranı  : — «Bän tank askerliin veteranı, üürendim Turkmenistanda,askerlii…