Korunmak kuralları şarabın yapmasında
Источник grt.md

Похожие статьи

Video: Poliţiya haberleer insannarı anticovid kuralları için

Koronavirus infekţiyasinnan ulaşmış insannarın sayısı gid-gidä genä zeedelener. Komrat bulunȇr kırmızı zonada. “Yug” bölümün poliţiya uzmannarı yapȇrlar reydları, angıların sırasında haberlȇrlär insannarı profilaktika kuralları için cümnä transportunda. İVAN JEÇKOV, «Yug» bakannıın patrul izmetin ofiţȇrı: «Lääzim ȇpidemiologiya normallarını bakmaa, ellerini taa sik antisȇptiklärlän yıkamaa, taşimaa maskaları hererdä ,neredä bulunȇr çok insan. Bu kuralları hepsi yaşayannar alsınnar esaba». Nicä belli ederlär kontrol edän kurumnarın işçileri, insan kuralları biler, maskaları kullanȇrlar, antisȇptikleri kullanȇrlar, ama var ölä insannar da, angıları kuralları bakmȇrlar. İVAN JEÇKOV, «Yug» bakannıın patrul izmetin ofiţȇrı: “Bekleer ceza iki bin leyadan, Kullanmaa maskalları lääzım cümnä erlerindä” Avtobusların kulanıcıları innandılȇrlar, ani ȇpidemiologiya ölçüleri bakılȇrlar, çünkü o insanın saalını koruyȇrlar. Reydlar geçirilerlär her gün.   Источник grt.md

Maskaları var nicä çıkarmaa: Moldovada saalık uurunda hatalı durum başka yok

Moldovada COVİD – 19» hastalıınnan baalı hatalı durum başka yok. Maskaları da var nicä giimemää. Ama mediţina uzamannarı nasaat ederlär insannara taşımaa onnarı kapalı erlerdä hem da cümnä transportunda. Nesoy  taa ölçülär kabledildilär Millet Saalıı korumak komisiyasınnan, üürendi bizim televizion grupamız. Ondan sora, nicä  hatalı durumu Millet Saalıı korumak komisiyası yok etti, antikovid kuralları da şansora diil aktual.COVİD – 19-lan hastaların sayısı iisildi, ama hep okadar Komrat kasabasının Saalıı Korumak merkezinin öndercisi Tatyana Kuyjuklu nışanandı, ani insan lääzım uzak bulunsun biri – birindän kalabalık erledä, sık ellerini yıkasın hem da olsun pek cuvaplı hastalıın ilk nışannarı peydalandıynan. Herbiri var nasıl…

Gagauziya prokuroru seçilmesi brakıldı bir vakıda

Gagauziya Halk Topluşun konkursu prokuroru ayırmak için II uuru geçmedi. Baş sebep oldu o, ani Moldova prokurorların üüsek sovetı  vermedi kuralları, angılarına görä seçiler avtonomiyanın prokuroru. GHT ölä dä kabletmedi koşulları hem kuralları, angılarına görä bakılaceklar kandidatlar hem ayırılacek prokuror.       GHT prokuror görevinä konkursu geçirmäk komissiyasının kararına görä yarışmanın 2-ci etapı geçirilmedi, çünkü Moldovanın prokurorların üüsek soveti yollamadı GHT komissiyasına kuralları hem kriteriyaları seçmäk için. Verilmedi kanonnarın sırası hem notalamak sisteması seçmäk proţesindä. GHT verilmedi kolaylık başarmaa ayırmak proţesini. “Hepsi bu işlär belli edilerlär prokurorların üüsek sovetinnän. Biz diil belli sebeplerin beterinä ölä da koşulları ayırmak için kabletmedik. Nesoysa…