Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Dignissimos mollitia nisi optio laboriosam aspernatur quasi rerum incidunt natus quam perspiciatis.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Sıncera küüyünün uşak başçasına TİKAdan yardım

Ceviz ayın 29-da, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) yardımınnan da, üç yıl remonttan sora, Kişinevın yanında bulunan Sıncera küüyünün uşak başçasının ofițial açılışı oldu. Ofițal açılışta pay alannarın arasında vardılar Kişinevun hem Sınceranın primarları, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Romaniya Kişinev Büükelçisi hem başkaları. Nicä bildirdilär “Ana Sözü” redakțiyasına deyni Kişinevun primariyasında, Sıncera küüyünün uşak başçası 11 yıl kapalı durmuş, çünkü ilerdeki kasaba kuvetlerin vakıtları hem paraları etişmemiş onu tertiplemää. Şindi dä, üç yıl geeri başlayan Kişinev Primariyasının çalışmalarınnan hem, ölä nicä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) yardım programaların meciyä katılmalarınnan,…

“Dolu Sofra – 2023” Gastronomiya Etnokultura festivali – seftä hem sefa!

Valkaneş primariyası, administrațiyası, Gagauziya kultura hem Gagauziya agro-industriya kompleksı Upravleniyalarınnan barabar, Ceviz ayın 24-dä geçirdi Gagauziyanını ilk Gastronomiya Etnokultura festivalini – “Dolu Sofra – 2023”. Valkaneş kasabasının merkez meydanında “Dolu Sofra – 2023” Gastronomiya Etnokultura festivalinä gelän insannara buyur edildi datsınnar hem tanışsınnar gagauz millii imeklerinnnän. İmeklär sä böläydi – pidä, kıırama, döşemä, kaurma, buldur, saarma, dolma biber hem taa çok-çok başka. Bundan kaarä insannar vardılar nicä milli imeklerin eski rețeptlara görä hazırlanma master-klaslarına katılsınnar, ustaların el mallarını satın alsınnar, gagauz milli rubalarınnan hem oyunnarınnan tanışsınnar. Maasuz onnar için Gagauziya artistleri büük bir konțert gösterdilär. “Dolu Sofra – 2023” Gastronomiya…

(DOC) Гуцул и Константинов попросили помощи МВД и СИБ. В Гагаузии выберут глав полиции и службы информации и безопасности

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул и глава Народного собрания автономии (НСГ) Дмитрий Константинов обратились к министру внутренних дел Адриану Ефросу и главе службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ с просьбой помочь в подборе кандидатов на должности начальника полиции Гагаузии и главы местного управления СИБ. Обращение руководства автономии в МВД и СИБ опубликовали 29 сентября на сайте НСГ. В обращении Гуцул и Константинова отмечается, что они просят отобрать кандидатов среди сотрудников СИБ и МВД. В документе подчеркивается, что главы СИБ и МВД назначают и отзывают с должности глав своих подразделений в Гагаузии по предложению башкана после утверждения кандидата Народным собранием. Также главы подразделений СИБ и МВД в Гагаузии входит в состав исполкома автономии. «Заверяем вас в готовности башкана и главы НСГ и далее конструктивно сотрудничать…

Komratta eni T.C. Başkonsulu – Adnan HAYAL

Bu aydan beeri, Gagauziyanın başkasabasında olan Türkiye Respublikasının Başkonsulluuna eni Başkonsul atandı – Adnan HAYAL. İlk tanışma vizitlarını Canabisi yaptı Gagauziya Halk Topluşuna hem Gagauziya Başkannıına. Gagauziya Halk Topluşun Başınnan Dimitriy KONSTANTİNOVlan buluşmada Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL genel konuları konuştu, bildirer halktoplushu.md. Gagauziya Başkankasınnan Evgeniya GUȚULlan buluşmasında da Adnan HAYAL kutladı Evgeniya GUȚULu bu üüsek uura seçilmesinnän. Gagauziya tarafları da kutladılar Adnan HAYALı Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu atanmasınnan hem umut ettilär, ani aralarda pozitiv işbirlii ilerleyecek. Источник anasozu.com

(ВИДЕО) Шор и депутаты Гагаузии: как беглый олигарх «договорился» об Исполкоме? / NM explains it all

Утверждение Исполкома в Гагаузии растянулось на недели. Башкан Евгения Гуцул, избранная от партии беглого олигарха Илана Шора, никак не могла добиться того, чтобы ее команду утвердили. Но Шору, кажется, все же удалось договориться с гагаузскими депутатами.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Poyraz Makedoniyada bulundu

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK, büük bir programayalan Poyraz Makedoniya devletin baş kasabasında Üsküptä bulundu hem TİKA tarafından buradakı şkolalara teknik yardımın verilmesini aslıya çıkardı hem “Duyu Algı Özel Odası” açtı.  Ayırıca, TİKA tarafından yardımnan “Balkannar yazıcılık atolye buluşmaları” programasına da katıldı, bildirer AA agenstvosu. Vizit sırasında TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Üsküpün bir  şkolasında “Duyu Algı Özel Odası”nın (“Sensorlu duyguları kabletmäk odası”) açılışını gerçekleştirdi. Bu odada giperaktiv hem dezavantajlı uşakları ilaçlamada cuvap veräbilmelerinä katkı saalayacak özelliklär bulunêr. Makedoniya Türk Ţivil Kuruluşları Birlii (MATÜSİTEB) işletmä Merkezindä, bu memlekettä türkçe üüredän başlangıç şkolaların administrațiyalarınnan…

Kerpiç dökmesi meciylän olêr

Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ gagauzların eski adetlerini, ustalıklarını hem işlerini, unutturamaa deyni, durmamayca gimnaziyanın üürencilerinnän bu işleri yapêr. Bu kerä dä kerpiç dökmesini onnara üüretti. Kerpiç dökmesi için hepsi tertiplär (kazmalar, küreklär, diirennär, kaluplar) taa ilerdän hazırlandı. Sora da, adetin sırasını bozmamaa deyni, taa Komrattan Caltaya bir beygir getirildi. Kerpiç dökmä sırası evellär birkaç gün sürtürdü: lääzımdı erini hazırlamaa, sarı toprak, su hem saman getirmää, ilersi günü da topraa islamaa hem karmaa. Sora da, insannarı meciyä buyur edip, ertesi günü samannı kerpiç dökülärdi. Kerpiç dökmesi da ölä olardı: çamuru kesip, diirennän hem küreklän onu targalara…

(ВИДЕО) «Не вижу повода торопиться». Майя Санду о включении башкана Гагаузии в правительство

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не подпишет указ о включении башкана Гагаузии Евгении Гуцул в правительство до тех пор, пока прокуроры не завершат расследование уголовного дела, в котором она фигурирует. «Мы уважаем выбор людей. Но все выборные лица должны уважать и работать на интересы Молдовы.

Elena KILÇIK-ERİGİNA dünnää çempionatında edinci oldu

Suudi Araviya Krallıının baş kasabasında El-Riyadta geçän aar atletikada dünnää çempionatında, Moldova komandasında pay alan sportsmenkamız, Elena KILÇIK-ERİGİNA edinci oldu. Gagauziya duumalı Elena KILÇIK-ERİGİNA büüklerin arasında 81 kg aarlık kategoriyasında pay alıp, 235 kg toplayarak (koparma – 107 kg + itirmä – 128 kg), becerdi 2024 yılın aar atletikada dünnää çempionatında edinci eri almaa. Bu çempionatta 2024-cu yılda Parijda olan Olimpiadaya kvalifikațiya yapıldı. Источник anasozu.com

Gagauziya İspolkom kabledildi hem eminä getirildi

Ceviz ayın (sentäbri) 20-dä Gagauziya Halk Topluşu 20 oylan (7 – “karşı”, 4 – “ikiliktä”) Gagauziya İspolkomun 16 kişisini kabletti hem taa sora onnarı eminä getirildi. Gagauziya İspolkomuna girdilär: 1. Evgeniya GUȚUL – İspolkomun predsedateli, Gagauziyanın Başkankası; 2. İlya UZUN – İspolkom predsedatelin birinci yardımcısı; 3. Viktor PETROV – İspolkom predsedatelin yardımcısı; 4. Pavel TULBA – Başkanın işlerinä bakan Upravleniyanın başı; 5. Larisa ÇERVEN – Ekonomika ilerlemesi hem turizma Upravleniyanın başı; 6. Anna PEEVA – Finans Upravleniyanın başı; 7. Anastasiya ÇOLAK – Dış ilişkilär Upravleniyanın başı; 8. Sergey İBRİŞİM – Gagauziya agro-industriya kompleksı Upravleniyanın başı; 9. Êdgar DİMOV – Saalıı…

Автономия «Шор»? Кто теперь рулит Гагаузией, и что все это значит

Спустя полтора месяца заседаний Народного собрания Гагаузии (НСГ) в автономии утвердили исполком. Теперь у башкана Евгении Гуцул есть команда. Правда, состав этой команды три раза менялся, а утверждение исполкома превратилось в один большой скандал — с криками, обвинениями и интригами.

(ВИДЕО) Гуцул выдала старый видеоролик за проект строительства аэропорта в Гагаузии

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявила о готовности начать строительство аэропорта в Чадыр-Лунге и опубликовала в соцсетях видео с его проектом. Оказалось, что проект не новый. Его разработали в 2019 году для Кишиневского аэропорта. Автор проекта не давал разрешение на использование ролика.

«Секретная встреча» по Гагаузии. NM узнал, что обсуждали премьер Речан и глава СИБ с гагаузскими депутатами

Премьер-министр Дорин Речан и глава СИБ Александру Мустяцэ провели закрытую встречу с депутатами Народного собрания Гагаузии (НСГ). На встрече, как рассказали NM ее участники, депутатов призвали не торопиться с утверждением исполкома, предложенного башканом от уже ликвидированной партии «Шор» Евгенией Гуцул.

Serbest güreştä dünnää çempionatında iki gagauz sportsmenı pay alêr

Ceviz ayın (sentäbri) 16-25 günnerindä Serbiyanın baş kasabasında Belgradta geçän serbest güreştä dünnää çempionatında iki anılmış gagauz güreşçisi Nikolay GRAHMEZ hem İvan İKİZLİ pay alêrlar. Moldova Respublikasından bu çempionatta sekiz güreşçi pay alêr: İgor KİKİOY (57 kg), Leonid KOLESNİK (61 kg), Maksim SALKUȚAN (65 kg), Nikolay GRAHMEZ (70 kg), Vasiliy DYAKON (74 kg), İvan İKİZLİ (86 kg), İon DEMİAN (92 kg) hem Radu LEFTER (97 kg). Bu çempionatta 2024-cu yılda Parijda olan Olimpiadaya putövkalar ortaya koyulacek. Başarılar sizä, çocuklar! Источник anasozu.com

Народное собрание Гагаузии утвердило Исполком. Кто вошел в команду Гуцул?

Народное собрание Гагаузии (НСГ) утвердило состав Исполкомана специальном заседании 20 сентября. За утверждение исполкома проголосовало 20 депутатов, семь проголосовали против и еще четыре воздержались. Первым заместителем башкана Гагаузии стал депутат НСГ Илья Узун. Узун — независимый депутат.

TC Dışişleri Bakanı Gagauziya Başkankasınnan görüştü

Ceviz ayın (sentäbri) 15-dä Türiye Respublikasının Dışişleri Bakanı Hakan FİDAN İstanbulda Gagauziya Başkankasınnan Evgeniya GUȚULlan görüştü, bildirer https://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-gagauz-ozerk-yeri-baskani-evghenia-gutul-ile-gorusmesi-15-9-2023.tr.mfa. Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL açıkladı, ani görüşmedä Moldova Respublikasında politika durumu hem merkezlän gagauz kuvetlerin arasındakı ilişkilär lafedildi. Bundan kaarä Evgeniya GUȚUL danışmış Türkiye Respublikası yardımcı olsun “Moldova kuvetleri Gagauziya avtonomiyasına karşı destabilizațiya hem manipuläțiya denemelerindän vageçsinnär”. Bu, hem başka tekliflärlän Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL danıştı Türiye Respublikasının Dışişleri Bakanı Hakan FİDANa bu yazıda: Источник anasozu.com

NM Espresso: о «секретной встрече» по Гагаузии, военных учениях в Молдове и о новых санузлах в школах

НАТО Ждут ли Молдову в НАТО? По каким вопросам Кишинев сотрудничает с НАТО? Не слишком ли НАТО осторожничает с Россией? И случится ли когда-нибудь униря? Об этом и многом другом — в интервью NM c замгенсека НАТО Мирчей Джоанэ «Двери НАТО не закрыты».

Гуцул заявила о планах открыть представительства Гагаузии в Анкаре и Москве

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул планирует открыть в Анкаре представительство автономии. Об этом она рассказала в интервью турецкому изданию «Анадолу». Башкан подчеркнула, что планирует развивать отношения с Турцией и поблагодарила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку.

СМИ: Компания, которая должна построить в Гагаузии парк развлечений, зарегистрирована в заброшенном доме в селе

Журналисты издания Nokta провели расследование и выяснили, что компания «OguzLand», которая обещает обустроить в Гагаузии такой же парк развлечений, как в Оргееве, зарегистрирована в заброшенном доме в селе Русская Киселия.

(ВИДЕО) «Станет хабом между Востоком и Западом». Гуцул обсудила строительство аэропорта в Гагаузии с турецким инвестором

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в ходе своего визита в Турцию она встретилась с крупным турецким инвестором инфраструктурных проектов. Они обсудили строительство аэропорта в Гагаузии.