“Prima Casă” programasının pay alannarı destekleneceklär devlet tarafından

«Prima  Casă» millet programması  giriştirildi 2018 yılda. 8 bin yaşayandan zeedä faydalandılar bu programmadan. Orak ayın birindä banka yıllık stavkası alınmış kreditlara büüdü 5 punkta. Millet bankanın haberlerinä görä, sebep buna temel stavkanın paalanması 4.12 proţenttan 9.47 proţenda.  Programmanın pay alannarı dalgalanȇrlar stavkanın üüselmesi beterinä. 1500 kişidän zeedä imzaladılar onlayn danışmayı,  angısında isterlär ki hükümet bu uura lääzımnı kararları alsın.

Prima Casă programasının pay alannarı hep ölä devlettän yardım kabledeceklär. Ekonomika ministrusu Sergey Gaybu haberledi, ani var çıkış bu durumdan. Zap edilecek  4%  kredit proţendini kaldırmaa. Devlet  yardım  edecek  proţent  üüsülmeklerini  ödemää.

SERGEY  GAYBU,  ekonomika  ministrusu: «Proţendin  iisilmesinnän  programanın  bütündän  pay alannarın  sayısı  yakışacȇk  aarttırsın 25  million ley. Finans  Ministerlii  bu neetlerä  35  million ley  verer. O paralar  yardım  insana  verilecek. Şindiki  zaman  «Prima Casă»  programasında  sayıya  koyulu 7 bin  600  yaşayan» . 

Örnek, 25 yıla 500 bin ley  kredit  alındı. Her  ay  3  bin 700  ley  lääzım ödensin. Üüsülmektän sora  bir  ay  için insan 5530  ley  ödeyecek yada  1830 ley zeedä. Ama  devletin yardımınnan pay alan  ödeyecek  sade  670  ley  zeedä. 1100 ley  hükümet  yardım edecek  ödemää.

Sergey Gaybu,  ekonomika  ministrusu: «Yarım yıl  nicä  yardım insana  verilecek  belli  edili. Ondan sora enidän saymaklar  yapılacȇklar  «Prima Casă»  programasına görä. Duruma göörä  yardım verilecek. Lääzım olarsa başka yardım kaynaklarını belli edeciiz».

Prima Casă programasının yardımınnan ev aldı Tatyana İvanova. Onun aylesi  diildi hazır, ani  bukadar çok proţendi  kaldıracȇklar. Tatyana nışannadı, ani Gagauziyanın yaşayannarında var  zeedä  yardım » İlk ev» grogramasına göörä. O verer  kolaylık iisiltmää harçları kreditın ödemesindä.

Tatyana İvanova,  “Prima Casă” programasının pay alanı: «Biz  bilärdik, ani  proţent  var nicä  büüsün, ama  diil  bölä  hızlı  hem  bukadar  sayıda. Gücenikiz. Hükümet lääzım olacȇk  bulsun  çıkış durumdan, yardım etsin genç aylelerä. Olmasın ölä, ani onnar  brakıp  aylesini  aşırıya gideceklär».

Gagauziya  Halk topluşu başının yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy GRT kanalında «Koridorı vlasti»  programasında  teklif etti  eni  mehanizm, angısı  yardım edecek  genç  aylelerä krediti  ödemää.

Aleksandr Tarnavskiy, Gagauziya  Halk topluşu başının yardımcısı:»Lääzım  diiştirmää  avtonomiyanın bücetini. İlk ev  programasının bücetini  kaldırmaa  lääzım. Pay alannar  kabletsinnär bütün parayı  lääzım. Onnar onunnan kreditin bir  payını ödeyeceklär birdän. Şindi sa genç aylä 3 yıl sıravardı  kableder parayı. Birdän kablettiynän insan kreditin bir  payını ödeyecek. Ozaman  önemli  olmayacȇk  nekdar  proţent. Biz vermäärsaydık bütün paraya, sayılȇr, ani bişeylän insana yardım etmeeriz».

Biraz taa kolay  çok uşaklı aylelerä  krediti  ödemää. Onnar  öderlär  sade  proţentleri,  kreditı öder hükümet. Çeşmäküüyün yaşayanı  Dmitriy Yanul  bir  kaç yıl geeri Prima Casă programasına görä kendi  küüyündä  ev satın aldı.Yanul aylesi  3  uşak büüder. Dmitriy  söledi, ani  onnar  etiştirdilär  2019-cu  yıladan  programaya katılmaa, onuştan da  onnarın proţendi  biraz taa az.

Dmitriy Yanul,“Prima Casă” programasının pay alanı: » Büün sölämeyecäm zor  mu o sa  kolaymı krediti  bana ödemää.  » İlk ev»  programasının hatırınnan bir kaç yıl  bişey  aylä bücetindän ödämeriz.”İlk ev”  paraları  her ay kapȇȇr  krediti».

Roman Homenko  aylesinnän Komratta ev  aldılar.  Roman  eşinnär  4  uşak büüderlär. Programmaya  görä sade  kreditin proţentlerini  öderlär.

Roman Homenko , “Prima Casă” programasının pay alanı : » Her  ay 370 ley  ödärdik, ama  nicä proţendi  kaldırdılar  sıra  geler ödemää  1400 ley. Şindi  pek duyulmȇȇr, ama  kış geldiynän ne yapacez. Aylä bücetindän vermää bukadar  para  duyulacȇk».

Devlettä aylelär  umutlanȇrlar, ani  proţent  başka  kalmayacȇk. 2022-ci  yılda Prima Casă programasına  7 bin  870  kişi  katıldı. Bütündän  4 milliard  29 million  ley  kredit  verildi.
Источник grt.md
304

İlgili statyalar

Hükümet verer finansları “Prima Casă” programasina

Moldova devletin hükümeti belli etti, ani  7,9 mln. Ley gidecek  ki vermää insannara kompensaţiyaları “Prima Casă” programasına görä. İlinnetmää deyni insannara  Prima Casă” programasına görä kreditlerin verilmesini hükümet belli etti, ani kompensaţiya lääzım kursun 50% . Belli edildi  nicä kabletmää bu kompensaţiyayı. DİNA ROŞKA, finans ministerliin genel sekretari: “2022 yılına bücetta belli edildi 79 bu programaya 79 milion ley. Büük ayından orak ayınadan bu sayı kurȇr 43 million ley. Büünkü günä bizdä var 6 milion  627 danışmak insannardan, kim satın aldı evleri Prima kasa programasına görä. Bu sayıya girerlär o danışmaklar da, angılarını biz kablettik bu yıl orak ayın 6-ndan. …

Evin alınması için yardımı var nicä 50 yaşınadan kabletmää

GHT deputatları kablettilär popravkayı «Genç ayleleri evin alınmasında tutturmak için».  Şindi Gagauziyanın yaşayannarı 50 yaşınadan var nicä kabletsinnär yardımı kuvetlerdän evin yada katlı evdä yaşamak aerin alınmasında. Boy sınırı yardımın kabletmesindä 5 yıla zeedelendi. HT büdjet komisiyasının başı Nikolay İvançuk smledi, ani öncä gagauz kanonu verärdi kolaylıı aylelerä  var olan programayı kullanmaa 45 yaşınadan. NIKOLAY İVANÇUK GHT bücet politika komisiyasının başı: -«Yaş sınırı 45-tän 50 yaşınadan diişili, çünkü 50 yaşınadan aylä genö sayılȇr da var nicä subsidiyaları kabletsin».  Kanon prektin avtoru Aleksandr Tarnavskiy belli etti, ani popravka iki okumakta var nicä kabledildin, çünkü HT hem Bakannık komitedi bu soruşta bir…

Nezaman Gagauziyanın üürenicileri para yardımını kabledeceklär?

Ki kabletmää  deyni para yardımını,  Gagauziyanın üürenicilerin anası,bobası canavar  ayın 1-dän lääzımdı  danışmayı getirsinnär.Şinki zaman  Üüretim  bakannıı Bakannıık komitetinä  yolladı  listeyi  danışmaların sayısınnan. Onnar  lääzım  onu  baksınnar  hem  bulsunnar  avtonomiyanın bücetindän para ödemää deyni  uşaklara. Bu  yılın  ceviz  ayında  Gagauziya Halk  topluşu deputatları kablettilär  kanon , ki  avtonomiyanın  üürenicileri  bir  sıra üüretim yılın  çeketmesindä  para yardımını  kabletsinnär. Soţıal  ödemeklerin  sayısı  1 bin ley  kurer.  Fukarä hem  çok uşaklı  aylelär bir  uşak  için 1,5 bin ley  var  nicä  kabletsinnär. Parayı  kabletmää  deyni ana-bobalar  lääzım  üüretim kurumnarına danışmalarını  götürsünnär.Onnarı  canavar  ayın 1-dän kabledärdilär.Kuvetlär  adadılar  canavar  ayın 10-dan  posobiyaları  vermää. TATYANA İKİZLİ Gagauziya…

Komratlılar mitingta hükümetä bir sıra istek açıkladılar

Komrat kasabasının meydanında dinnenmäk günnerindä geçti sıradakı miting, angısı baalıydı yaşayannarın bakışlarınnan paaların kalkmasına. Yaşayannarın mitinglarda pay alması için tekliflärlän çıktılar cümnä aktivisti Mihail Vlah hem Komradın nasaatçısı Vadim Anastasov. Mitinglar Gagauziyanın 3 kasabasında Komratta, Çadırda hem Valkaneştä birdän geçtilär. “İhtiarlar aalȇrlar, çoyu yok neylän ne ekmek, ne dä bir süt satın alsın. Korkȇrlar, ani kışlayamayaceklar”. “Gaz peek paalılandı. Bän 2 bin pensiya kablederim. Ne var nicä onunnan alayım, bir ekmek mi, bir süt mü? Nekadar para sa harçlara gider!”. Mitingın pay alannarı kaldırdılar Prima kasa programasına görä alınmış kreditlerin proţent zeedelenmesini dä. “Büün Prima kasa programasının payalannarı lääzım 2-3…

Наталья Гаврилица: «правительство анализирует варианты помощи бенефициарам программы Prima Casă»

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала ситуацию вокруг повышения процентной ставки для бенефициаров программы Prima Casă. По ее словам, правительсво анализирует варианты поддержки граждан, которые воспользовались этой программой. Об этом она сообщила в эфире телеканала TVR Moldova. По ее словам, Prima Casă — это ипотечная программа на долгий срок и те, кто создавал должен был объяснить населению риск того, что процентная ставка может увеличиться. «Одновременно с этим, правительство анализирует различные возможности для того, чтобы поддержать этих людей. В первую очередь — это анализ возможности снижения процентной ставки, во-вторых — это возможность увеличения компенсации для населения», — сказала Гаврилица. Отметим, что с…