Pravoslav hristiannarında Kolada orucu başladı

Pravoslav hristiannarında Kasım ayın 28-dän  Kolada  orucu  çekeder hem sürtecek Büük (yanvar) ayın  6-dan. Bu  oruç  sayılȇr en önemli  oruçların biri. Bu  gündän beeri yakışmȇȇr katılmaa şennik olaylarına, evlenmää  hem  uşak vatiz etmää. Kurallara görä  bu oruç  hep ölä  sert, nicä  Petrov orucu.

Oruç tutarkana insan  kendi  imesinä  hem  ruhuna taa dikkatlı olȇr.

«Pravoslav hristiannar eveldän, ilk asirlerin çeketmesindän hepbir oruç tutȇrlar. Ozamandan taa  bir vakıda atılȇrlar şenniktän hem yaalı imektän. Taa çok  vakıt duva ederlär, kliseyä  giderlär. Bölä  insan hazırlanȇr ayozlu Kolada  yortusuna», — açıkladı  Komratta İoan Predteçe adına soborun klirii Dmitriy.

Kolda  orucu  diil  pek  sert, nışannȇȇrlar klise  izmettçileri.  Onun süresindä  insannar  var nicä kuraldan biraz çıksınnar.

«Bu oruçta ilkin akţent  koyulȇr  insanın  can duygularına. İlkin lääzım duva etmää, kliseyä  gitmää. İmäk  kalȇr ikinci  plana.  Sade duva yardım eder yaalı imekleri  imemää. Kolada  orucu  biraz  taa ilin, nekdar Büük oruç. Dinnenmäk günnerdä  yakışȇr balık imää», — annaştırdı soborun izmetçisi Dmitriy.

Kolada orucun kuralların pek sert olmamasına bakmadan bir-iki  gün yortuya kaldıynan oruç sertleşer. Butakım, Kolada orucun bitki günü hem gecesi kimi inancılar bişey imeerlär taa ertesi sabaaya kadar günün duumasınadan. Çıkmaa herbir  oruçtan lääzım dooru salıına zarar getirmedän.

Kasım ayın  28-dän ötää dooru insan oruç tutmaa başlȇȇr. Kolada oruçu  her yıl bu  gündä  başlȇȇr, sürter 40  gün. Biter Koladaya karşı Büük (yanvari) ayın  6 — da.

Tekst: M.Statova, çevirdi: M.Topal,video: G. Stavilov, kurgu: A.Gerçu
Источник grt.md
234

İlgili statyalar

Pravoslav hristiannarında başladı Büük oruç. Neçin o önemli hem neçin läzım onu tutmaa

Pazertesi günündän — Baba Marta ayın 7 – dän pravoslav hristiannarında başladı  Büük oruç — en büük hem en önemli dinni insannar için. Bu bir edi aftalık hazırlanmak    Paskelleya.  Bu vakıt dinni insannar savaşȇrlar yaşamaa oruçlan hem duvalarlan, angıları pek önemli,  faydalı hem lääzımnı herbir cana.  Büük oruç pravoslav hristiannarında uzanȇr edi aftaya, da herbir onnardan pek faydalı. Paskellä orucunda pek önemli tutunmaa bir sıra kurallardan, angıları doorulu yardım etmää inannara paklanmaa diil sade güüdä uurunda, ama ruhu da. Bunun için lääzım çok  duva etmää, kliseyä gelmää, pişman olmaa yapılmış günahlar için, bakmaa kendi ardına, ama diil başkasının, yapmaa nekadar…

Komratta “Kolada adetleri – 2024” festivali geçer

Nicä bildirdi Gagauziyanın kulturay Upravleniyası, Büük ayın 12-dä, başlayıp saat 11-00-dän Komrat Kultura evindä “Kolada adetleri – 2024” festivali geçecek “Kolada adetleri – 2024” festivalindä gösterilecek Gagauziyada yaşayan (gagauz, moldovan, rus, ukrain, bulgar h. b.) milletlerin Kolada sıraları. Источник anasozu.com

Komratta Kolada hem “Çıbık günü” (“Surva”) adetleri gösterisi yapıldı

Gagauziya kultura Upravleniyasının çalışmalarınnan hem emirinnän, Kolada günündä Kolada hem “Çıbık günü” (“Surva”) adetlerimizi göstermäk için, Komrada Gagauziyanın küülerindän hem kasabalarından ansamblilär, teatrucular hem başka kultura insannarı getirildi. Gagauziyanın Başkannıı binasının önündä konuylan ilgili büük hem şen bir Kolada yortusu yapıldı, neredä milli rubalara giimni ansamblilär, teatrucular, uşaklar hem kultura insannarı, “Kolada” çalmaktan kaarä, halk oyunnarını oynadılar, Koladaylan hem “Çıbık günü”nän (“Surva”) adeterinnän baalı teatrulu gösterileri yaptılar, “survaklințlarlan”  surva gezdilär hem başka şenniklärlän sefa sürdülär. Belli ki, burada bulunan Gagauziya Başkanı, nicä düşer bir ev saabiykaya, hepsi bu insannara para, kolaç, tatlılık hem imäk ikramnarında bulundu. Patretlär: kultura-ge.md, gagauziyainfo.md Источник…

Çadir-Lunga monastırinä baaşlandı Panayıya «Troeruçiţa» ikonasının kopiyası

Orak  ayın 24 — dä Çadır – Lunga kasabasında oldu haliz tarih olayı hem Gagauziyanın, hem  da bütünnä Moldovanın pravoslav insannarı için. Dmitriy Solunskiy adına monastırinä baaşlandı Panayıya «Troeruçiţa» ikonası. Panayıya «Troeruçiţa» ikonasının kopiyası, angısının originalı bulunêêr Afon bayırında  Greţiyada, getirdilär Çadır kasabasına. İkona hep bulunacek Dmitriy Solunskiy adına monastırindä. Kendi gözlerinnän görmää ayozlu ikonayı hem pay almaa sırada onu monastırä götürärkana,  geldi diil sade popazlar hem klise çalışannarı, ama    kasabanın  yaşayannarı da. İnsannar sayȇrlar, ani sade birlik hem inan Allaha  yaardım edecek bu  zoor vakıtlarda. «Çok islää, ani getirdilär, çünkü bizim insan biraz azaldı gitmää kliseyä, taa çok işä…