PASKELÄ BAAŞIŞI

Paskelä günnerindä Komrat Duudurma evindä duudu dört uşak.

Paskelä yortuları getirdilär çok sevinmelik kimi aylelerä. Onarda duudu uşaklar. Analara-bobalara bu oldu   yaşamanın en önemli baaşışı.   . Duudurtmak evinin başı MAKSİM DOBRİOGLO  haberledi, ani  Komat Duudurtmak evindä  duudu dört uşacık .
Источник grt.md
148

İlgili statyalar

Komrat Yaradıcılık evindä Hederlez ayın 1-dä uşaklara deyni hazırladılar türlü oynamak bölümneri

Halklararası  uşakları  korumak günü nişannanȇr şansora 72  yıl. Bu gün Moldovada geçirildi meraklı olaylar. Komratta konţert hem başka türlü meraklı olaylar geçti Yaradıcılık evindä. Uşaklar – bu en paalı ne var bizim yaşamamızda. Uşaklar-yașamanın çiçekleri. Halklararası  uşakları  korumak günündä Yaradıcılık evindä geçti konţert. «Biz her yıl bölä yortuları geçireriz. Uşaklar bizdä pek islää hem akıllı, onnar çalȇrlar, oynȇȇrlar, resimneerlär. Biz onnara baaşışları da verecez-dondurmaa hem çupa-çups», — açıkladı MARİYA MELKAN, Komrat  Yaradıcılık evin direktoru. Uşaklarar hem onnarın anaları -bobaları  bu konţerdı pek beendilär. «Pek gözäl bir konţert. Bän pek beendım onu». «Bän gördüm, ani terbiedicilär hem uşaklar bu Yaradıcılık evindä çalışȇrlar barabar. Onnar…

Çadır-Lungada büük remonttan sora açtılar duudurtmak bölümünü

Çadır kasabasında Perinatal bölümü düzmäk işlerindän sora açıldı. Şindi o hazır kabletmää karıları hem Çadır dolayından, hem başka dolaylardan. Mediţina merkezindä var zamandaş tehnika ki kaliteli mediţina tardımını vermää. Devlettä mediţina bölümü ilerlesin deyni lääzım olsun ii infrastruktura, tehnika hem becerikli uzmannar. Bu en önemli ki eni yaşamak için koşullar olsun. “Büün biz bitki etapta bulunȇrız. Başarȇrız düzmäk işlerini. Burada var zamandaş tehnika.  Bölä tehnika var devlet mediţina kurumnarında”, — söledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. Nışannandı, ani büünkü koşullar Çadır kasabasınınperinatal merkezindä hep ölä nicä da Kişinövdakı Ana hem uşak merkezindä. Bütündän düzmäk işleri yapıldı  avtonomiya bücetindän, tehnikayı aldı…

Video: Kazayak küün Kultura Evindä düzmäk işleri ilerleer

Gagaziyanın düzüntücülük  bakannıı geçirip tênderi belli etti firmayı, angısı yapȇr düzmäk işlerini. Enilenecek yapının içi.   Enilenecek giimneri diiştirmäk odası, grim odası, tualet, koyulacȇk isıtmak sisteması, onu yapmaa başladıydılar taa bıldır, haberledi Kazayak küüyün başın yardımcısı İvan Momot. “Sevda” ansamblisinin  öndercisi  Pelageya  Çoban seviner,  ani   işlär  başladılar   da  ilerleerlär.  Bu    pek   önemli   bir   iş, neçinki   uşaklara,  artistlerä,  angıları  çalışacȇklar  Kultura evindä, lääzım  olsun    sıçak hem kuytulu. Bu işlerdän sora plannarda var eniletmää sțenayı, neçinki başka kompaniya yaptı işleri diil kaliteli, da    lääzım olacȇk  sțenanın üstünü taa bir keret örtmää. Источник grt.md

Çeşmäküüyün incä zanaat evindä enilederlär koşulları uşaklara deyni

Çeşmäküüyün incä zanaat evindä üç eni zanaat uurundan kaarä, eni koşullar terbiedilennerä da kuruldu. Böleliklän uşaklara deyni yapıldı rubalara deyni oda hem koyuldular rakovinalar. Şkola işleer artık bir yıl. Şindiki zaman Çeşmäküüyün incä zanaat evindä üürener 160 uşak, 9 sekţiyada: ellärlän yapılan türlü dekor işleri, terzilik, oyun, teatr, hem kviling bölümneri var. Onnarın hepsinin baş neeti — uşaklarda uyandırmaa havezi üürenmää hem ilerletmää denemekleri gagauzların halk zanaat becermeklerindä. İi koşulları uşaklar için kurmaa deyni çok iş yapıldı. Artırılmış paraların yardımınnan enilettilär binanın önünü, aulda koydular skemneleri dinnenmäk için, içerdä koridoru enilettilär. Harcanıldı hepsi işlerä yakın 240 bin ley. Kızlara deyni…