Parlamentlar arasında ilişkilerä eni bir sayfa açıldı

Parlamentlar arasında ilişkilerä eni bir sayfa açıldı

(Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇın Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDUnun Türkiyeya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili preskonferenţiyası) Ceviz ayın (sentäbri) 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDUnun Türkiyeya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili, bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyanın başında Hulusi KILIÇ urguladı, ani bu yıl tamamnandı 25 yıl Türkiye Moldova arasında diplomatiya ilişkilerinin kurmasından hem bir yıl, nicä Canabisi burada Büükelçi işlemää başladı, bu yılın içindä Türkiye Moldova arasında yapılan işlerin en önemnileri açıkladı: – 25 yıl diplomatiya ilişkilerinin kurmasını kutlamaa deyni Küçük ayında (fevraldä) Moldovaya Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ geldi; – Çiçek ayında (aprel) Moldova Respublikasının içişleri mimistrusu Alexandru JİZDAN Türkiyeyä gitti; – Hederlez ayında (may) Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, ikiüz kişilik bir delegaţiyaylan, burayı geldi. Ozaman iki devlet arasında 7 annaşma imzalandı; – Orak ayında (iyül) Türkiye Respublikası Parlamentın (Milli Meclis) “Türkiye-Moldova” dostluk grupasının 5 deputatları burayı geldi; – Ceviz ayında (sentäbri) Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDU bir deputat grupasınnan Türkiyedä bulundu. – Ceviz ayında, Amerikanın New York kasabasında da, Türkiye Prezidentı Moldova Premyer-ministrusunu Pavel FİLİPı kabletti. – Kasım ayında (noyabri) da Komratta investiţiya forumuna Türkiye Başbakan yardımcısı, “Karma ekonomika komisiyasının” (KEK) başkanı Hakan ÇAVUŞOĞLU katılacek. Kırım ayında (dekabri) 14-15 günnerindä Hakan ÇAVUŞOĞLU genä Moldovaya KEK toplantısına gelecek. 2018 yılına geçeräk, Türkiye Kişinev Büükelçisi urguladı, ani yılın ilk payında Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Moldovaya ofiţial vizitı olacek. Bundan kaarä 2018-ci yılında burayı Türkiyenin çok Ministrularının vizitları olacek. Döneräk Adrian KANDUnun Türkiyeya vizitina, Büükelçi Hulusi KILIÇ oradakı buluşmalar için annattı. Bunnarın arasında iki Parlament Başları arasında geniş görüşmelär, Türkiye Prezidentı tarafından kabledilmesi, Türkiye Başbakanınnan buluşma. Ayrıca Adrian KANDU Türkiye Respublikasının kurucusunun hem ilk prezidentın Mustafa Kemal ATATÜRKün mezarına, ANITKABİRä gitti hem orayı çiçek koydu. Vizit zamanında Türkiyenin “Ak Parti” hem Moldovanın “Demokrat Partiyası” arasında görüşmä oldu. Adrian KANDU Türkiyeya vizitında görüşmelerdä çok soruşlar incelendi. Onnarın arasında iki devlet arasında pasportlarlan yapılan gidiş-geliş gezileri vatandaşların iç bülütennerinnän (kimniklärlän) yapılsın. Bu yılın Kirez ayın (iyün) 1-dän Türkiye vatandaşları Ukraynaya, ukrayınnar da Türkiyeyä kimniklärlän girerlär. Taa ileri bölä bir iş Gruziya Türkiye arasında da uygulandı. İncelendi soruş İstanbulda Moldovanın alış-veriş Merkezinin açılması. Bunun ön hazırlamakları yapıldı artık. Komratta Türkiye Başkonsolosluun açılması için detalli konuşmalar oldu. Moldova Pravitelstvosu bu konsulaslıın açılması için Karar aldı artık. “Sayêrım, ani Moldova Parlamentın spikerın Adrian KANDUnun bu vizitı pek verimni, başarılı hem faydalı oldu hem isteerim sölemää, ani Parlamentlar arasında ilişkilerä eni bir sayfa açıldı” – urguladı Büükelçi Hulusi KILIÇ. Ayrıca, Moldovada bulunan FETÖ şkolaların Türkiye Pravitelstvosuna devir edilmesinnän ilgili görüşmelär oldu. Bir kerä taa Türkiye Prezidentı, Başbakanı hem Meclis (Parlament) Başkanı tarafından bu şkolaların devrim olduu zamanında buradakı üürencilerä zarar olmayacek uurunda garantiya verildi. “Moldova bizim için dost bir memleket da burada FETÖ şkolaların bulunması bizi raatsız eder!” – dedi Büükelçi Hulusi KILIÇ. 2016-cı yılın Kasım ayın birindän Moldova hem Türkiye arasında serbest alış-veriş annaşması kuvedä girdi. Bununnan bu uurda iki devlet arasında ilişkilär aarttı. Bu annaşmayı genişletmäk hem burayı izmet sektorunu katmaa isteniler. Bu konuda da görüş oluştu. Taa sora, Hulusi KILIÇ Moldovada TİKA yolunnan yapılan kalkınma proektları için annadarak, onnarın arısında Tvardiţada reabilitaţiya merkezin açılmasını söledi. “Bununnan hepkesi görer, ani biz kalkınma yardımnarı sadä Gagauziyada diil, ama bütün Moldovada da yapêrız. Kendi kişilik çalışmalarımnan da Canavar ayın (oktäbri) 15-dän Moldovanın 6-7 jurnalistinı Türkiyeya yollamaa istteriz, Türkiyeyi yakından tanısınnar, oradakı gördüklerini burayı taşısınnar hem okuycularınna annatsınnar. Bu işi her 6 ayda bir kerä yapmaa isteeriz” – başarak preskonferenţiyayı, urguladı Büükelçi Hulusi KILIÇ. Presa açıklamasından sora Büükelçi Hulusi KILIÇ jurnalistların soruşlarına cuvap etti. PATRETTÄ: Büükelçi Hulusi KILIÇ hem Büükelçiliin çeviricisi Yuliya ZAHARİYA.
Источник anasozu.com
325

İlgili statyalar

Parlamentlar arasında ilişkilerä eni bir sayfa açıldı

(Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇın Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDUnun Türkiyeya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili preskonferenţiyası) Ceviz ayın (sentäbri) 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDUnun Türkiyeya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili, bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyanın başında Hulusi KILIÇ urguladı, ani bu yıl tamamnandı 25 yıl Türkiye Moldova arasında diplomatiya ilişkilerinin kurmasından hem bir yıl, nicä Canabisi burada Büükelçi işlemää başladı, bu yılın içindä Türkiye Moldova arasında yapılan işlerin en önemnileri açıkladı: – 25 yıl diplomatiya ilişkilerinin kurmasını kutlamaa deyni Küçük ayında (fevraldä) Moldovaya Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ geldi; – Çiçek ayında (aprel) Moldova…

Parlamentlar arasında ilişkilerä eni bir sayfa açıldı

(Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇın Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDUnun Türkiyeya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili preskonferenţiyası) Ceviz ayın (sentäbri) 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDUnun Türkiyeya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili, bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyanın başında Hulusi KILIÇ urguladı, ani bu yıl tamamnandı 25 yıl Türkiye Moldova arasında diplomatiya ilişkilerinin kurmasından hem bir yıl, nicä Canabisi burada Büükelçi işlemää başladı, bu yılın içindä Türkiye Moldova arasında yapılan işlerin en önemnileri açıkladı: – 25 yıl diplomatiya ilişkilerinin kurmasını kutlamaa deyni Küçük ayında (fevraldä) Moldovaya Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ geldi; – Çiçek ayında (aprel) Moldova…

Demokratiyanın arkasında terorizma olursa, onu yardımnamaa gerçektän demokratiyaylan uymaz!

(Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇın Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili preskonferenţiyası”) Hederlez ayın (may) 11-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Büükelçiliin binasında, Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyayı Büükelçi başlattı ondan, ani jurnalistlerä bildirdi ki zalda bulunêr Azerbaycan Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV, hem teklif etti ayakta anmaa Türk dünnäsının Büük liderını Gaydar ALİEVı (1923-2003), angısının duuma günü Hederlez ayın (may) 10-da kutlanıldı. Hulusi KILIÇ: “Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitında Türkiye delegaţiyasında vardı 4 Türkiye…

Demokratiyanın arkasında terorizma olursa, onu yardımnamaa gerçektän demokratiyaylan uymaz!

(Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇın Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili preskonferenţiyası”) Hederlez ayın (may) 11-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Büükelçiliin binasında, Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyayı Büükelçi başlattı ondan, ani jurnalistlerä bildirdi ki zalda bulunêr Azerbaycan Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV, hem teklif etti ayakta anmaa Türk dünnäsının Büük liderını Gaydar ALİEVı (1923-2003), angısının duuma günü Hederlez ayın (may) 10-da kutlanıldı. Hulusi KILIÇ: “Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitında Türkiye delegaţiyasında vardı 4 Türkiye…

Demokratiyanın arkasında terorizma olursa, onu yardımnamaa gerçektän demokratiyaylan uymaz!

(Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇın Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili preskonferenţiyası”) Hederlez ayın (may) 11-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Büükelçiliin binasında, Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyayı Büükelçi başlattı ondan, ani jurnalistlerä bildirdi ki zalda bulunêr Azerbaycan Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV, hem teklif etti ayakta anmaa Türk dünnäsının Büük liderını Gaydar ALİEVı (1923-2003), angısının duuma günü Hederlez ayın (may) 10-da kutlanıldı. Hulusi KILIÇ: “Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitında Türkiye delegaţiyasında vardı 4 Türkiye…