Ortada büük bır pazarlık var: Büün GHTnın kurucu toplantısı, angısının paası – Gagauziyanın gelecää

Ortada büük bır pazarlık var: Büün GHTnın kurucu toplantısı, angısının paası – Gagauziyanın gelecää

Gagauziya Başkanın beterinä Zakonu bir gün ezeräk, Kasım ayın 11-nin erinä, Kasımın 12-dä saat 10-da başlayacek Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı, neredä Gagauziya Halk Topluşun Başı, yardımcıları hem komisiya predsedatelleri ayırılacek. Bakalım GHTnın kurucu toplantısı ne olacek: drama mı, melodrama mı, vodivil mi komediya mı, tragediya mı, tragikomediya mı, parodiya mı osa farsa mı dönecek?

Kendilerinin Gagauziya Halk Topluşun Başı olmaa istediklerini cümneyä bildirdirlär: Nikolay DUDOGLU, Demyan KARASENİ, Vladimir KISSA, Dimitriy KONSTANTİNOV, Georgiy LEYÇU hem Viktor PETROV. Zakona görä Gagauziya Halk Topluşun Başı hem onun yardımcıları saklı oylan seçiler. Kalanı – açık oylan.

GHT Başı seçilmesi için 18 oy lääzım. Bukadar hiç bir kandidatta yok. Onuştan ortada BÜÜK BIR PAZARLIK VAR, angısında baş rolü kuklacılar oynêêrlar: Gagauziya Başkanı, zerä onun tabannarı yanêr, Soțialistlär partiyası, zerä istoriya bokluuna atılmaa kertiinä geldi, Demokrat partiyası, zerä onnar da, soțialistlär gibi, hep o kertiktä bulunêrlar.

Bu toplantı pek gözäl bir spektakli olacek, çünkü, Gagauziyanın haliz patriotları deputatlarından kaarä, kalan deputatlardan iplär kuklacıların ellerindä. Bakalım, o ipleri çekeräk, GHT başına kimi koyaceklar? Osa deputatların gözleri açılacek ta, Gagauziyanın haliz patriotları deputatlarınnan birleşip, Gagauziya Halk Topluşun başına Gagauziya için yanan birisini mi ayraceklar?

Nicä da olsa, teatruyu sevennär, saat 10-da ekrannara! Zerä Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı pek gözäl bir spektakli olacek. Ama sade janrasını bilmeeriz: drama mı, melodrama mı, vodivil mi komediya mı, tragediya mı, tragikomediya mı, parodiya mı osa farsa mı dönecek? Ama bir iş kesin bileriz – bu spektaklinin paası  Gagauziyanın gelecää!

Todur ZANET
Источник anasozu.com
372

İlgili statyalar

Ortada büük bır pazarlık var: Büün GHTnın kurucu toplantısı, angısının paası – Gagauziyanın gelecää

Gagauziya Başkanın beterinä Zakonu bir gün ezeräk, Kasım ayın 11-nin erinä, Kasımın 12-dä saat 10-da başlayacek Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı, neredä Gagauziya Halk Topluşun Başı, yardımcıları hem komisiya predsedatelleri ayırılacek. Bakalım GHTnın kurucu toplantısı ne olacek: drama mı, melodrama mı, vodivil mi komediya mı, tragediya mı, tragikomediya mı, parodiya mı osa farsa mı dönecek? Kendilerinin Gagauziya Halk Topluşun Başı olmaa istediklerini cümneyä bildirdirlär: Nikolay DUDOGLU, Demyan KARASENİ, Vladimir KISSA, Dimitriy KONSTANTİNOV, Georgiy LEYÇU hem Viktor PETROV. Zakona görä Gagauziya Halk Topluşun Başı hem onun yardımcıları saklı oylan seçiler. Kalanı – açık oylan. GHT Başı seçilmesi için 18 oy lääzım.…

GHT 4-cü toplantısı dramaturgiyanın angı janrasına görä geçecek?

Kasımın 26-da saat 10:00-da lääzım başlasın artık 2 afta sürtän Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı spektaklinin 4-cü perdesi, neredä genä savaşaceklar Gagauziya Halk Topluşun Başını, onun yardımcılarını hem komisiya predsedatellerini ayırmaa. Kısadan durum bölä: Gagauziya Halk Topluşunda deputatlar çil yavruları gibi daanık – kimi gagauz halkınnan, kimi soțialistlär partiyasınnan, kimi Gagauziya başkanınnan, onuştan aralarında annaşamêêrlar hem olumnu bir sonuca varamêêrlar. Bu üzerä da “Gagauzluk parlamentarlıı” adlı Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı spektaklisi hep ilerleer. Kaç perdeli o olacek belli diil, ama bir iş kesin – o dramaturgiyanın janraları kaluplarına görä ilerleer da, allelem, kısmetimiz olacek hepsi…

Zavalı gagauz halkı: “Gülüntü deputatlar” spektaklisi artık bıktırdı

Kasımın 26-da Komratta geçti “Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı” adlı spektaklinin 4-cü perdesi, neredä deputatlar genä savaştılar Gagauziya Halk Topluşun Başını ayırmaa, ama tek olan kandidat Dimitriy KONSTANTİNOV 18 oy erinä sade 14 aldı. Prost etsin beni büük franțuz dramaturgu  Jan-Baptiste MOLİER, ani alêrım onun pyesasının “Gülüntü kukonalar” adını da diiştirerim orada “kukonalar” lafını “deputatlar” lafına. Ama bunu yapmaydım taa dooru olaceydı, zerä büünkü GHT toplantısına bir şüpesiz var nicä demää “Gülüntü deputatlar” spektaklisi. Zerä 34 deputattan 20-si kendileri haliz naazlı, şımarık hem gülüntülü gösterip, Gagauziya Halk Topluşun Başını seçmeyä katılmadılar. Bunnar soțialistlär partiyasının, Gagauziya başkanın, Viktor PETROVun…

Vakıdı taa yımırta kapuya gelincä çekti

(Kasımın 12-dä saat 10-da başlayacek Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı) Gagauziya zakonnarına görä Gagauziya Başkanı İrina VLAH Kasımın 8-dä imzaladı Kararı, ani Kasımın 12-dä Halk Topluşun kurucu toplantısını yapmaa. Nicä bilersiniz, Komrat Apeläțiya Palatası taa Canavar ayın (oktäbri) 12-dä temelleştirdi hem tanıdı GHTnın VII-ci toplumun hepsi 35 deputatın mandatlarını da Kasımın 12-si – bu son gündü, nezaman vardı nicä Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısını toplamaa. Bileräk, ani tokada kış urêr hem eşiktä eni yıl durêr da insana yardım için GHTdan çok faydalı kararlar beklener hem, bakmadaan ona, ani nekadar tez lääzım kabledilsin Gagauziyanın 2022-ci yıla bücetı, Başkanka gene dä son…

Büün GHT Basını seçmäk spektaklinin 2-ci perdesi

Kasımın 16-da Komratta başlayacek GHT Basını seçmäk spektaklinin 2-ci perdesi, neredä “halk” deputatları savaşaceklar genä dä seçmää o Bası. Aklınıza getireriz, ani Kasımın 12-dä “halk” deputatları savaştılar ayırmaa GHT Basını, ama ayıramadılar, zerä 2 kandidattan birisinä 1 oy etişmedi. Bilersiniz, Gagauziya Halk Topluşu başı 18 oylan seçiler. Bakalım büünkü toplantı angı dramaturgiya janralarına görä geçecek? Hep ölä fars mı olacek, osa dramadan başlayıp, adım-adım melodrama, vodivil, komediya, tragediya, tragikomediya hem parodiya basamaklarını mı geçecek? Aaz kaldı – tezdä görecez. Источник anasozu.com