Ödüllär halklararası turnirdän
Источник grt.md

İlgili statyalar

TÜRKSOYun 7-ci Halklararası Anadolu teatru ödülleri verildi

Canavar ayın 11-dä İstanbulun “Water Performing Arts” sțenasında “Teatro gazetası” tarafından hazırlanan sırada türkdilli devletlerin artistlerinä verildi TÜRKSOYun Halklararası teatru ödülü. 7-ci Halklararası Anadolu teatru ödüllerin seçici jürisi ayırdı ödüllerä Türkiyedän hem türkdilli devletlerindä artistleri, angılarının teatru uurunda 2019-2020 yıllarında izmetleri kantara koyuldu. Bu sırada, artistlardan kaarä, ödüllär verildi 5 teatru zaametçilerinä dä. O ödüllerin “Milli rejisörluk uurunda zaametleri için” ödülü verildi “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusunun direktoruna, yaratmak öndercisinä hem aktöruna Mihail KONSTANTİNOVa. Ödülleri kabledennerin arasında vardı Ankara kukla “Teatru Tempo” teatrunun rejisöru hem aktöru Halük YÜCE da (bak: http://anasozu.com/6-ci-festivaldan-sora-7-ya-hazirlanmaa-baslamak/) Patretlär: turksoy.org/tr Источник anasozu.com

Sergey BARGAN Halklararası turnirın çempionu

2022-ci yılın Kirez ayın (iyün) 5-15 günneri arasında Bulgariyanın Primorsko kasabasında geçti şahmatalarda Halklararası turnirı, angısında pay aldılar 15 devlettän 150-dän zeedä şahmatacı. Moldova komandasınnan orayı katıldılar Gagauziyadan da anılmış hem genç sportsmenarı. Gagauziyadan halklararası uurunda sportta master Sergey BARGAN bu turnirın çempionu oldu hem turnirın Kuboonu hem da para ödülünü kazandı. Bu Halklararası turnirdä kendi ustalıının incelettilär Gagauziyanın genç şahmatacıları da, bakmayıp ona, ani priz verilän erleri kazanmaa becerämedilär. Lääzım urgulamaa, ani Gagauziyadan şahmatıcılar Bulgariyadakı bu Halklararası turnirinä gitsinnär deyni zaamet ettilär Gagauziyanın şahmata federațiyası hem Moldova Respublikasının şahmata-şaşki klubu. Ayırıca para tarafından saadıç oldu Gagauziya gençlik hem sport…

Gagauziya: geçmişin opıtı, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumu

Küçük ayın (fevral) 17-dä, “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 28-ci yıldönümünnän ilgili olarak, Komratta geçti Gagauziyanın Bilim Merkezi tarafından hazırlanan halklararası simpoziumu: “Gagauziya: geçmişin opıtı, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası”. Simpoziumda pay aldılar Gagauziyanın temelindä duran veterannar, Gagauziyanın büünkü başları, primarlar, popazlar, Gagauziya hem Moldova bilim insannarı, eski hem şindiki soțialistlär partiyasının azaları, Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Moldova pravitelstvosunun ministrusu, Moldovada bulan Büükelçilikleri hem halklararası diplomatiya misiyaların hem Evropa devletlerin temsilcileri. “Gagauziya: geçmişin opıtı, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumun açılısında söz tuttular Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV.…

Gagauziya da “II-ci Bursa halklararası duhovoy ansamblilerin Festivali”nä katıldı

2022 yılın Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada, bu kasabanın baş primariyası saabiliindä hem TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) katkısınnan, Harman ayın (avgust) 30-zu – Ceviz ayın (sentäbri) 1-ri günnerindä geçti “II-ci Bursa halklararası duhovoy ansamblilerin Festivali”, nereyi Azerbaycan, Gagauziya (Gagauz Yeri), Kazakistan, Moldova gibi memleketlerdän hem Türkiyenin çeşitli kasabalarından orkestralar katıldı. Festivalin programası Harman ayın (avgust) 30-da Bursa Atatürk pamätniindän orkestraların kasaba içindä kortej örüyüşünnän başladı. Avşam saatlarında da Bursanın Hüdavendigar Kent Parkında düzennenän konțert programasınnan ilerledi. Konțertta sțenaya alınan Haydar Aliyev asker institutun orkestrası, Kazakistan Prezidentın asker orkestrası, Moldova Zaim orkestrası, Yuriy TARANENKO önderciliindä Gagauziya (Gagavuz Yeri) Başkannık orkestrası…