Neettä var bizi saymaa

Neettä var bizi saymaa

Moldova pravitelstvosunun hem parlamentın neetinä geldi Moldovada yaşayan insannarı saymaa. Bu iş var nicä olsun 2024-cü yılda, belliki, o vakıdadan eşek ölmäärsä.

Moldova Parlamentın devlet öndercilii hem da kultura, üüredicilik, aaraştırmak, gençlik, sport hem mas-mediya komisiyaları bu için zakonnar temelini incelemää başladılar.

Neettä var Moldovada insannarı on yılda bir kerä saymayı. Bitki kerä bölä bir saymak 2014-cü yılda oldu, ama dooru-doorudan o saymanın hepsi sonuçlarını büünkü günädän açıklanmadılar. Salt bildirdilär, ani ozaman bu iş için 89 milion ley harcandı, şindi sä, may dört katına taa zeedä, 329,2 ley harcamaa düşünüler.
Источник anasozu.com
243

İlgili statyalar

Spkerlerin arasında telefonda lafetmäk

Moldova Parlamentın Predsedateli İgor GROSU hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV Küçük ayın (fevral) 14-dä aralarında bir telefon dialogu kurdular. Nicä açıklandı, Moldova Parlamentın Spikerı İgor GROSU, Gagauziya Halk Topluşu Spikerına Dimitriy KONSTANTİNOVa, işlerindä hem çalışmalarında başarılı olsun diledi. İki spiker annaştılar, ani Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yaşamasını Moldova Respublikasının Konstituțiyasına görä kurmaa hem 1994-cü yılda kabledilän “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonuna görä Moldova zakonnarını erleştirmää deyni Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlamentlar arası çalışmak grupası çerçevesindä dialogu enidän başlatmaa. Taa ileri bu grupa hep kara yımırta yımırtladı, bak: http://anasozu.com/komisiya-angi-yimirtayi-yimirtlayacek-biyazi-mi-karayi-mi/ http://anasozu.com/parlament-komisiyasi-calismak-grupasi-kara-yimirtayi-yimirtladi/ http://anasozu.com/parlament-komisiyasi-bir-kara-yimirta-yimirtlayip-gagauzlara-taa-bir-kera-gulmaa-aldi/ http://anasozu.com/gagauzlara-taa-bir-kara-yimirta-bu-kera-moldova-delegatiyasindan-espada/ http://anasozu.com/kara-yimirtalar-biyaza-donecek-mi-sanmeeriz/ Источник anasozu.com

Gagauzlara taa bir kara yımırta. Bu kerä Moldova delegațiyasından ESPAda

Evropa Sovetin Parlament Asambleyasının (ESPA) sondakı toplantısında incelendi “Moldova Respublikasında demokratiya institutların işlemesi” adlı bir doklad. ESPAda Türkiye delegațiyası teklif etti bu dokladlan ilgili karar dokumentinä koymaa bir teklif, ani Moldova Respublikasının kuvetleri hemen incelesin “Gagauz paketı” zakon inițiativalarını, angıları taa 2017-ci yılda Moldova Parlamentın kabledilmesinä teklif edildi. Bu “paketı” hazırladı Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlament komisiyası. Ama  ESPAda Moldova delegațiyası, nicä taa ileri da (bak:  http://anasozu.com/komisiya-angi-yimirtayi-yimirtlayacek-biyazi-mi-karayi-mi/ hem http://anasozu.com/parlament-komisiyasi-calismak-grupasi-kara-yimirtayi-yimirtladi/, hem da http://anasozu.com/parlament-komisiyasi-bir-kara-yimirta-yimirtlayip-gagauzlara-taa-bir-kera-gulmaa-aldi/), gagauzları taa bir kerä gülmää alıp, bir kara yımırta yımırtladı da “Gagauz diiştirmesi”nä blokada koydu. “Gagauz diiştirmesi”nä karşı oy verdilär Moldova delegațiyasından Andrian KANDU (MDP), Doyna GERMAN…

Hepsi uurlarda deputatların Kongresi toplanıncak eşecik var nicä ölsün

Gagauziya Halk Topluşu genä açıkladı (kaçıncılaa artık!!!), ani Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini toplêêr. Moldovada Gagauziyaya karşı yapılan işlerin çerçevesindä Gagauziya Halk Topluşu genä açıkladı, ani Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini toplêêr. Bu kerä – Kırım ayın (dekabri) 9-da. Bu Kongres lääzımdı birkaç kerä olsun, ama Kişinev Gagauziya öndercilerini hep otlattı da onnar, Gagauziya kuvetleri, bu kongresi birkaç kerä erteledilär. Şindi dä, açan Gagauziyaya karşı Kişinev baskıları kertää geldi dä öndercilerä Kişinevda may hepsi kapular kapandı, GHT savaşacek Hepsi uurlarda  Gagauziya deputatların Kongresini toplaaa. Bu Kongres olacek, herliim eşecik ölmärsä. Источник anasozu.com

İrina VLAH, Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSUyu suda vereräk, işin önünü aldı

Gagauziya Başkanı İrina VLAH suda verdi Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSUyu, sayarak, ani o İrina VLAHın adını lekelemiş, deyräk, ki İrina VLAH “el koydu Gagauziyada hepsi finans sellerinä, hem bücetinkilerä, hem bücetinkilerin olmayannarına” hem ani “korupționerların milletlii yok”. Kişinevun Merkez daavacılık kuruluşuna danışmasında İrina VLAH isteer İgor GROSUdan cümne önündä prost etmäk istesin hem ödesin 200 bin ley kompensațiya o moral zararları için, ani sözlerinnän İgor GROSU getirdi ona. “Biz bileriz, nicä kendilerini götürerlär İrina VLAH hem onun kardaşı, çok işittik onun kendisinin götürmesi için. O el koydu Gagauziyada hepsi finans sellerinä, hem bücetinkilerä, hem bücetinkilerin olmayannarına. Biz bunun için…

Bakalım şindi alınan kararların benizi nesoy olacek?

Baba Marta ayın 22-dä, iki yıldan sora, Kişinevda genä toplandı “Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlamentlar arası çalışmak grupası (komisiyası)”, angısının neeti 1994-cü yılda adanılmış “bir ayın içindä Moldovanın Zakonnarını “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakona görä doorutmaa hem uygulamaa. Toplantı Moldova Parlamentı Başı İgor GROSU başkannıında yapıldı. Orada Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşu deputatları, Gagauziya Başkanı, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, başka kordiplomatik temsilcileri pay aldılar. “Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlamentlar arası çalışmak grupası (komisiyası)” türlü adlar altında taa 2014-cü yıldan beeri hep toplanêr, ama, “neçin sä”, büünkü günädän hep kara yımırtalar yımırtladı. 2020-ci yılın…