Natali DENİZdän eni türkü – “Zurna avası”

Natali DENİZdän eni türkü – “Zurna avası”

Ukraynanın Kotlovina (Balboka) küüyündä duumalı hem Ukraynanın büünkü anılmış türkücüykası Natali DENİZ (haliz adı Nataliya NEÇEVA) dünneyä taa bir video-klipını baaşladı – “Zurna avası” (laflar – Valentina BUJİLOVA, muzıka – Konsatntin DUŞKU).

Natali DENİZ 2014-cü yılda Türkiyedä olan “Türkvizion” konkursunda Ukraynayı hem Ukrayna  gagauzlarını temsil etti. 2018-ci yılda Makedoniyada “Evrofest” türkü yarışmasında ikinci eri aldı.

Gagauziyanın siiredicileri Natali DENİZi pek islää bilerlär hem tanıyêrlar. Canabisi çoktan buradakı hepsi kultura sıralarında pay alêr hem kendi türkülerinnän insannarı şenneder.

Natali DENİZ Gagauziyanın “Bucak sesleri” halklararası türkü konkursunun jüri azası.
Источник anasozu.com
619

İlgili statyalar

Türkiyedä Türk dünnäsı günneri Festivali geçti

Kirez ayın (iyün) 3-5 günnerindä Türkiyenin Kastomonu kasabasında Türk dünnäsı günneri Festivali geçti, neredä Türk dünnäsıının 20 devletndtän hem başka memleketlerdän türk insannarı bir araya geldilär. Gagauzları bu gözäl sırada temsil ettilär Gagauziya kultura Upravleniyanın başı Marina SEMENOVA, Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin oyuncu grupası, Ukraynadan gagauz türkücüykası Nataliya DENİZ hem Kongaz küüyün “Gagauz sofrası” etno-turistik kompleksın başı Anna STATOVA. Kasabanın konțert erlerindä “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin oyuncu grupası gösterdi gagauz halk oyunnarını, türkücüyka Nataliya DENİZ çaldı kendisinin hem gagauz halk türkülerini, “Gagauz sofrası” etno-turist kompleksın zaametçileri dä tanıştırdılar Festivalin ev saabilerini hem musaafirlerini…

(Видео) Натали Дениз перепела на гагаузском языке, украинскую песню «Ой у лузі червона калина»

Известная в Гагаузии певица Натали Дениз спела на гагаузском языке популярную украинскую песню «Ой у лузі червона калина». Эта песня стала одним из неофициальных гимнов борьбы украинского народа против вторжения российских войск. Клип на песню «Hey çayırda kırmızı kalina» бы опубликован на youtube-канале Натали Дениз. 21 апреля. В описании к видео указано, что автор слов Валентина Бужилова. Источник laf.md

Çadır – Lunga «Kadinca» ansamblisi 65-cı yıldönümü kutladı

Çadır-Lunga oyun hem türkü ansamblisi «Kadınca» kutladı kendi 65-cı yıldönümünü yortulu konţertnan. Ansamblinin çalışannarını kutlamaa yıldönümünnän  geldilär Gagauziyanın hem erli kuvetlerin öndercileri, hem da Çadır kasabasının yaşayannarı. Kultura evin zalı dop — doluydu. «Kadınca» ansamblisini 1957 yılda kuruldu horeograf Dionis Tanasoglu. 65 yılın içindä «Kadınca» büük fayda getirdi gagauz kulturasına hem onun ilerlemesinä, bununnan bilä kazanıp milionnarlan siiredicilerin kalplarını. Yortulu konţerttä ansambli repertuarından çaldı hem oynadı türlü oyun, ava hem türkü. Kollektivin eski hem şindiki muzıkacıları hem oyuncuları ödüllendilär Gagauziyanın kultura Bakannıından hem Çadır dolay administraţiyasındandiplomnarlan. «Bu yıldönümünü biz adêêrız bizim orkestranın veterannarına, dans kollektivinä hem bizim kasabamızın yaşayannarına. Bizim…