Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

(Apeläțiya Palatası Aleksandr STOYANOGLUyu ev tutuklaması altında braktı)

Canavar ayın (oktäbiri) 15-dä Kişinev Apeläțiya Palatası, edi saat zeetlerdän sora, bir kabaatsız tutuklanan Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun hakkında Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından alan kararı kuvettä braktı – Aleksandr STOYANOGLU taa ötää dä 30 gün içindä ev tutuklaması altında kaldı.

Kişinev Apeläțiya Palatasının daavacıları, esaba almayarak Moldovanın Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmadakı argumentlarını, ani Aleksandr STOYANOGLU bir kabaatsız tutuklandı hem Canavar ayın (oktäbiri) 8-dä Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından onun bir kabaatsız 30 gün ev tutuklaması altına koymasının yannış olduunu, edi saat zeetlerdän sora, Aleksandr STOYANOGLU hakkında Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından alınan kararı kuvettä braktı.

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının tarafından daavacıların diiştirilmesini istedikleri incelenärkenä hem daavaıların karar almasına gittikleri zaman, Aleksandr STOYANOGLU hem onun advokatı Vasiliy GAFTON presaya açıklamalar yaptılar.

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU açıkladı: “Benim arestımın arkasında durêrlar Moldovanın kesesindän bir miliard dolar çalan benefițiarlar. Büün Moldovada kuvettä bulunan politikacılar da onnarın interesleri için çalışêrlar. Baş prokuror olduumdan sora, biz bu bir miliard hırsızlıı uurunda incelemelerdä pek çok yaptık. Etiştik taa bankaların çalışannarına, ani hep gölgedä kalardılar. Etiştik çok politikacılara hem onnarın senselelerinä, ani bu işin içindä var. Onuştan son 3 ayın içindä onnar ölä eşinmää başladılar.

Bakın bitki 3 ayın içindä pravitelstvoya gelän hepsi çinovniklär benim iştän atılmamı istemelerini açıktan söledilär.

Siz gördünüz nesoy alatlan kabledildi o zakon, ani Stoyanogluya karşı sankțiyalar koyulabilsin. Bän sanardım, ani Baş prokurorun çalışmasına nota koyulacek, da bän parlament komisiyasının önündä işi gösterecäm. İnanın, bana var ne göstermää.

Hepsi ne olêr benim dolayımda – bu ceza kabaatıdır.

Bän Baş prokurorluk için konkursu geçtim o kurallara görä, ani kurduydu büünkü Moldova Prezidentı Maya SANDU, da ozaman Canabisi onu dooru bulduydu, şindi dä yannış sayêr.

Nicä var nicä olsun ölä, ani bir günün içindä, bir saadın içindä Konstituțiya sudu benim danışmamı inkär etti, bakmadaan ona, ani bir yıl geeri o danışmanın içindä olan işleri o dooru buldu. Bir saat içindä memleketin prezident kendi üç kişisini Prokurorların Üüüsek Sovetinä (PÜS) koydu, ombudsmenı koydu, angısı PÜSün azası da, bir saadın içindä PÜSä taa eni kişilär koydu. Bu cumaa günü oldu. Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da. Ama onnara o günü oy etişmedi. İş pazertesinä kaldı. Pazertesi da hep oy etişmedi. Sade çarşamba günü onnar becerdilär bunu yapmaa”.

Cuvap vereräk soruşa “Siz ne istediniz sölemää presaya o günü, açan sizi tutukladılar?” Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU bölä cuvap etti: “İstedim açıklamaa onu, ani Prokurorların Üüüsek Sovetindä 5 kişinin kendi interesleri var, da onnar yok nicä olsunnar o Sovetin azaları. Laf gider Moldova justițiya ministrusu Serdjiu LİTVİNENKO için, angısıın kayınnası miliard hısızlıı dosyesında var, Başka bir PÜS azasının kardaşı da dosyelarda var, taa 3 PÜS azası başka işlerä karışık”.

Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU başka soruşlara da cuvap verdi, söleyeräk, ani kendisi Baş prokuraturaya geldiktän sora, işi haliz justițiya yoluna koymaa becerdi, kapayıp bir kabaatsız maasuz açılan politikalı dosyelarını. “Ama, – urguladı Canabisi, – bu işleri pek zor yapmaa, zerä prokuraturada biri-birinä baalı çok senselä olan insannar var, angılarını zor oldu iştän çıkarmaa”.

Söleyeräk Baş prokuror yardımcısı Ruslan POPOVun tutuklanması için, Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU dedi, ani “Ruslan POPOVa karsı zakonu ezmektä ceza kabaatı yapıldı”.

Söleyeräk o prokurorlar için, ani kendisinin tutuklanmasından sora “kendileri” prokuraturadan giderlär, Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU dedi: “Prokuraturadan gitmäk – bu onnarın kendi kararları. Kim gider prokuraturadan? En isläälär, en hazırlanmışlar, namuzlular. Prokuraturada büün 742 prokuror işleer. Onnarın may hepsicii doorucu hem pak insannar. Bän gelincä ne olardı prokuraturada gidin da sorun rayon prokurorlarına, sorun Kişinevdakı prokurorlara”.

Jurnalistlär tarafından koyulan soruşlar kızgınnaştıynan, burada bulunan prokuror Viktor FURTUNA, ani Moldova Baş prokuroruna Aleksandr STOYANOGLUya karşı yalancı bir dosye kurdu, sudun sekretarinnän bilä, başladı presayı salondan kuumaa. Bundan annadık, ani bu sudta da dooruluk bulunmayacek. Ölä da oldu.

Kişinev Apeläțiya Palatasının daavacıları ayırı bir erdä aralarında bir saatlık konuşmadan sora, önümüzä çıkıp, hepsinä ilerdän bilinän kararını açıkladılar. İlerdän bilinän, zerä belliydi, ki aralarında bir kıllı güüslü daavacı çıkmayacek, ani yukardan gelän hem yustițiyeya ters gidän emirlerä karşı koyacek.

O günü Kişinev Apeläțiya Palatasının önündä, Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için, protest mitingı oldu. Gagauziyadan, Pridnestrovyedan, Moldovanın Kişinev hem Belț kasabasından gelän insannar baarardılar: “Stoyanogluya serbestlik!”, ama işidän yoktu, çünkü davacılık sistemasında kendi sıcak erleri için düşünän davacılar, eminnerini basrak, yukardan emirlerä uygun olan karar aldılar.

Todur ZANET

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

Patretlär avtorun
Источник anasozu.com
416

İlgili statyalar

Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da”

(Apeläțiya Palatası Aleksandr STOYANOGLUyu ev tutuklaması altında braktı) Canavar ayın (oktäbiri) 15-dä Kişinev Apeläțiya Palatası, edi saat zeetlerdän sora, bir kabaatsız tutuklanan Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun hakkında Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından alan kararı kuvettä braktı – Aleksandr STOYANOGLU taa ötää dä 30 gün içindä ev tutuklaması altında kaldı. Kişinev Apeläțiya Palatasının daavacıları, esaba almayarak Moldovanın Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmadakı argumentlarını, ani Aleksandr STOYANOGLU bir kabaatsız tutuklandı hem Canavar ayın (oktäbiri) 8-dä Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından onun bir kabaatsız 30 gün ev tutuklaması altına koymasının yannış olduunu, edi saat zeetlerdän sora, Aleksandr STOYANOGLU hakkında…

Büün Kişinev Apeläțiya Palatası Aleksandr STOYANOGLUnun uydurma davasını inceleyecek

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için hem Canavar ayın (oktäbiri) 8-dä Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından onun bir kabaatsız 30 gün ev tutuklaması altına koyması için alınan kararın ortadan kaldırılması için Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının Kişinev Apeläțiya Palatasına danışması büün saat 13:00-tä Kişinev Apeläțiya Palatasısında incelenecek. Aklınıza getireriz, ani bakmadaan ona, ki Moldovanın hem Gagauziyanın en anılmış prokurları hem yuristleri Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmsı temelsiz olduu hem bunun politikalı nesteyä kokması söleerlär, Moldovada kuvettä bulunannar bu iştä kendilerini saar hem Ne suvan imiş, ne da suvana kokêrlar gibi yapêrlar. Nicä dä olsa, bir…

Aleksandr STOYANIGLUnun payvantlarını biraz bollattılar

Harman ayın (avgust) 25-dä Kişinev Apeläțiya Palatası karar aldı gagauz olan hem bir kabaatsız işindän alınan Moldovanın Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun payvantlarını biraz bollatmaa. Bu karara görä Aleksandr STOYANOGLUya pasportu geeri çevirildi hem kolaylık verildi gazetacılarlan hem başka prokurorlarlan buluşmaa hem da toplantılara katılmaa. Bundan kaarä Aleksandr STOYANOGLU raat var nicä Moldovadan çıkıp girsin. Nicä açıkladı kendisi Aleksandr STOYANOGLU, o hep taa sud kontrolü altında kalêr da, çaarıldıynan, lääzım prokuraturaya ya da suda gelsin. Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLU Moldova Moldovanın informaţiya Slujbasının SİSı (eski KGB) tarafından, bir kabaatsız, 2021-ci yılın Canavar ayın (oktärbi) 5-dä avşamneyin saat 18:00…

Aleksandr STOYANOGLU: “Bu iş politika harakterını taşıyan bir işdir”.

(Aleksandr STOYANOGLUyu, bir kabaatsız,  30 gün ev tutuklaması altına koydular) Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklamasından 72,5 saat geçtiktän sora, Kişinevun Çokana bölümü sudu karar aldı Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu, bir kabaatsız, 30 gün ev tutuklaması altına koymaa. Bu karardan sora Aleksandr STOYANOGLU dedi: “Yannış bir karar. Bän bişey kötü yapmadım, bunu da gösterdik işin incelemesindä. İnternet skrinnarından kaarä, prokuratura hiç bir temel belgi gösterämedi. Biz gösterdik benim kabaatsız olduumu belgileri. Bu iş politika harakterını taşıyan bir işdir. Baskıya yakalanmak durumuna döneriz.  Beni kabaatlı bulêrlar, ani bän 2011-ci yılda ne sa yapmışım, açan halizdän o diiştirmäk Moldovanın MB tarafından geldi. Hiç bir insan…

Aleksandr STOYANOGLU tutuklandıynan: “Bu – memlektin prezidentı tarafından kinnik”

(Moldovanın Gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU 72 saada tutuklandı) Dün avşamneyin, saat 18:00 için açıklanmış pres-konferențiyanın önündä, Moldovanın informaţiya Slujbasının SİSı (eski KGB) tarafından 72 saada tutuklandı Gagauz olan Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU. Bu iş yapıldı bölä sțenariyaya görä: – Moldova justițiya ministrusu Serdjiu LİTVİNENKO zorlan toplandırdı Moldova Prokurorların Üüüsek Sovetini; – Bu sovetä gelän Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUyu Serdjiu LİTVİNENKO kuudu oradan; – Sovetin gündelik işinä zorlan koyuldu soruş: “ Moldova Parlamentı PAS parstiyasından deputatın Lilian KARPın Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUya karşı danışması için”; – Danışma koyulunca hem kabledilincä, Antikorupțiya prokuroru Viktor FURTUNA Moldovanın Baş prokuroru…