Moldovadan Türkiyeyä kurtarma yardımı

Tükiyedä büük er tepremesinnän ortaya gelän korkunç yıkıntıları hem yıkıntılar altında kalan insannarı kurtarmak için, Moldova içişleri ministerliin Üstolan Dorumnar upravleniyası Küçük ayın 7-dä yolladı Türkiyeyä 50 kişi hem 12 aarama hem kurtarma maşinaları.

Pek hızlı toplanan hem gecä yola yollanan Üstolan Dorumnar upravleniyasının 50 zaametçisini hem 12 aarama hem kurtarma maşinalarını uurlamak sırasında pay aldı Moldova Respublikasının Prezidentı Maya SANDU hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL.

Türkiyedän gelän haberlerä görä bünnkü gündä belli oldu, ani er tepremesindän Türkiyedä 5894 kişi canını kaybetti, 34 bin kişidän zeedä dä zarar gördü.

Son alınan haberä görä Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN büün tepremäk olan erlerä gider.

Moldovadan Türkiyeyä kurtarma yardımı

Moldovadan Türkiyeyä kurtarma yardımı

Moldovadan Türkiyeyä kurtarma yardımı
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Er tepremesinin insan kurbanı sayısı sade Türkiyedä 44 218 kişi oldu

Türkiyenin Üstolan Durumnarı Upravleniyası (AFAD) bidirdi, ani Küçük ayın (fevral) 23-dä sayısına görä Tükiyedä er tepremelerindän 44 218  insan canını kaybetti. Er tepremeleri beterinä yıkılan evlerin altında diri insannarı bulmak için umudu kaybederäk, Türkiye büükleri verdilär izin kırıntıları artık aar tehnikaylan ortadan kaldırmaa. Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN açıkladı, ani er tepremesindän zarar görän alannarda 300 bin eni ev yapılacek. Türkiyenin Gaziantep kasabasında artık 855 eni evi yapmaa başladılar, bildirer anadolu agenstvosu. Not. Kesin olmayan kaynaklara görä da, Türkiyenin komşusu olan Siriyada da er tepremesindän ölän insannarın sayısı 7 binä yaklaştı. Источник anasozu.com

Çirkin bela, büük kahır – Türkiyedä tepremin ölü sayısı 3 binä yaklaştı

Küçük ayın (fevral) 6-da Tükiyedä biri-biri ardı olan iki er tepremesindän 2921 insan canını kaybetti, 15 834 kişi dä yaralandı. Türkiyenin Üstolan Durumnarı (AFAD) Upravleniyasının Başkanı Yunus SEZAR açıkladı, ani, son duruma görä, Tükiyenin Kahramanmaraş bölgesindä olan hem Tüekiyenin bütün üülen tarafını etkileyän er tepremesindän, bu saatta, 2921 insan canını kaybetti, 15 834 kişi dä yaralandı. Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN, dedi, ani bu er tepremesi, 1939-cu yıldan sora, Türkiyeyi aar etkileyän en büük tepremäkti. Kendi vatardaşlarına acızgannıını bildireräk, Canabisi açıkladı, ki “2023-cü yılın Küçük ayın 6-da memleketimizdä meydana gelän tepremlär sebepinnän edi gün sürecek milli yas bildiriler. Bütün yurtta…

Türkiyedä genä büük er tepremesi oldu. Ölennerin sayısı 284. Yaralı – 2323 kişi.

Küçük ayın (fevral) 6-da saat 04:17 gecä Türkiyenin Kahramanmaraş bölgesinin Pazarcık rayonunda göbää olan büük bir er tepremesi oldu. Açıklanan haberlerä görä er tepremesindän 284 kişi canını kaybetti, 2323 kişi dä yaralandı. Kahramanmaraş bölgesindeki büük er tepremesinin sarsılatmak magnitudası 7,4 bal oldu hem o bulunardı 7 km derinniindä. Taa sora da Gaziantep bölgesindä taa üç tepremäk oldu, onnarın sarsılatmak magnitudası 6,4 – 6,6 bal arasıydı. Türkiyenin er tepremesi kontrol kuruluşu bildirer, ani bu büük er tepremelirindän sora 3,9 – 4,1 bal arası magnitudaları olan taa 78 sarsılama oldu. Bu er tepremesi etliledi KKTC, Kipra: Siriya, Livan hem İrak devletlerini dä.…

Moldovada eni Türkiye Büükelçisi – Uygar Mustafa SERTEL

Ceviz ayın (sentäbri) 14-dä Türkiye Kişinev eni Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL Moldova Prezidentına Maya SANDUya güvennik mektubunu verdi hem Prezidentura tarafından pek islää karşlandı. Ceviz ayın (sentäbri) 14-dä Moldova Prezidentı Maya SANDU, bir ofițial hem tantanalı sırada, kabletti Türkiye Kişinev eni Büükelçisindän Uygar Mustafa SERTELdän Canabisinin güvennik mektubunu. Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL profesional diplomat. Universitetı başardıı zamanından Türkiyenin dışişleri ministerliindä çeşitli erlerdä izmat etti. Diplomat olarak, birkaç devlettä işledi. Romaniyanın Konstanța kasabasında Baş konsuluunu yaptı. Источник anasozu.com

Gagauziya da yas içindä hem Türkiyeyä insannık yardımına hazır

Büün, Türkiyedä olan büük tepremin kurbannarınnan ilgil olarak, Gagauziya Başkanatı hem Halk Topluşu binasının önündä Gagauziya hem Moldova Bayrakları yarıya indirildi. Gagauziyanın Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, buluşup Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞANnan,  Gagauziya halkın hem GHT deputatları adından verdilär acızgannık mesajlarını Türkiye milletinä hem Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANa. Gagauziyanın öndercileri bildirdilär, ani Gagauziya hazır, kuvedinä görä, bu durumda Türkiyeyä bir insannık yardımı yapmaa. Источник anasozu.com