Moldovada maasuz yaratılan şafk kıyameti prost halda bir sțenariyaya benzedi

Kasımın 24-dä üülendän sora saat üç dolayında bütün Moldova Respublikası ansızdan karannık içindä kaldı – bütün memlekettä şafklar kesildi da maasuz yaratılan şafk kıyametinä benzeyän üç saatlık bir kıyamet yaşandı.

Küülerdä sıradan bu olaya raat baktılar, çünkü, taa Sovetlär Birlii daaldıından beeri, küülü insannar şafkların kesilmesinä alışık. Ama kasabalar? Kasabalar panikaya düştülär, zerä, gevşek ta olsa, devletin ekonomika, politika hem cümne keskinnii ömürü burada geçer.

Düşünün – karannıkta bulunan bir memleket kap-karannık kıyemet uçurumuna düşmää başladı. İş durdu. Yaşamak durdu. Ama maşinalar durmadı. Kasaba hemen maşinalar karımcalıına döndü hem kaynamaa başladı – şöförlär zapravkalara benzin-solärka zapasları için üüşmää başladılar. Ama, “Rompetrol” gibi zapravkalar hemen tükänı kapattılar, maamilä surat şafk yokmuş deyni, bakmadaan ona, ani kendi generatorları var. Başkaları, “Petrom” gibi, generatorları koşup, şöförlerä izmet edärdilär, bakmadaan ona, ani maşinalar, karımcalar gibi, onnarı sarardılar hem kuyraa dizilärdilär.

Ekläyin bu şafk kesilmesinä Romıniyadan gelän İsakça-Valkaneş LEP-400 elektrika liniyasının ansızdan kapanmasını da taşlar erleşecek.

Bütün bu iş prost halda bir sțenariyaya benzärdi: insan arasında panika ekmää hem bu iştä Rusiyayı kabaatlı bulmaa. Çünkü, neçin sä, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerlii çabucak çaardı Rusiyä Büükelçisini isteyeräk ondan elektrika uurunda nesoy sa açıklama, ardından da Moldova Prezidentı bu iştä hemen Rusiyayı kabaatlı buldu.

Moldovada maasuz yaratılan şafk kıyameti prost halda bir sțenariyaya benzedi
Источник anasozu.com
164

İlgili statyalar

Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon

2021-ci yılın Harman ayın 24-dä Moldova Parlamentında “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklerin ikinci okumakta kabledilmesinnän Gagauziyanın temeldän sökülmesi başladı. Bakmadaan ona, ani “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklär için cümne insannar hem yuristlär, kendi bakışlarını açıklayarak, dedilär, ani bu diiştirmeklär politika işi hem prokuraturayı politika ökçesi altına almak, zakon ikinci okumakta kabledildi. Moldovada “zakonçuluu korumasında duran” halklararası kuruluşlar, dilsizlär gibi, sustular, bakmadaan ona, ani bu Zakon proektı, nicä düşer Evropaya bakannara, Venețiya komisiyasına yollanmalıydı hem Moldova Prokurorların Üüüsek Soveti tarafından incelänmeliydi. Zakonu kabledennär ne da deselär, bu zakon en aazdan bir gagauza, Moldovanın büünkü Baş prokuroruna Aleksandr STOYANOGLUya hem…

Gagauziya genä mi korkudêrlar: Sansın ne Gagauziya varmış, ne da Gagauziya polițiyası yokmuş gibi!

Canavar ayın (oktäbri) 12-dä yaklaşık gündüz saat ikidä Gagauziyanın Çadır kasabasının paneerında bilinmeyän bir erif bir kaç kerä etti. Poträylän kaldırılan Gagauziyanın polițiyası hemen olayın erinä geldi, ama… Belliki, insannar arasında ateş etmää bu büük bir hayınnık, kuşkuluk hem korkutmak işi. Onuştan, Gagauziyanın polițiyası hem başka kuvetleri hemen Çadır paneerını sardılar hem ateş edeni tutmaa savaştılar. Taa sora belli oldu, ani bu ateş açmasına Moldovanın Baş polițiya inspektorluu izin vermiş, çünkü “denemä sıraları” yapılmış. Ama, neçin sä Kişinev “unutmuş” bu “denemelär” için Gagauziya polițiyasına haber vermää, sansın ne Gagauziya varmış, ne da Gagauziya polițiyası yokmuş gibi. İş pek benzer insannarı…

Moldova Rusiyaylan gaz oyuncaa oynêêr, insannar sa tezää geçerlär

Kışa karşı Moldova hem Rusiya arasında gaz dartışmalrı var nicä getirsin ona, ani bu yıl bütünnä Moldova tezää geçecek. Politika beterinä Moldova kuvetleri kış başında başladılar Rusiyaylan gaz oyuncaa oynamaa.  Da bu oyunnan insannarı yısınmak için odunnan kömür almaya hem tezek aaraamaya soktular. Ani Moldovanın kimi küülerindä XXI-ci asirdä dä tezeklän yakmaktan vazgeçmedilär biz bilärdik, ama, ani bütün Moldova tezek aaramaa başlayacek – bunu biricii beklemäzdi. Tezää sa kimsey samtêêr. Bu arada odunnan kömür paaları da yukarı fırladılar. Bu durumda Moldova kuvetleri Rusiyaylan gaz oyuncaa oynamaktan hep vazgeçmeerlär. Gaz kıtlıı sa aaçlık kıtlıına dönmää başladı. Ekmek hem başka iyecek malların…

Caltay küüyündä sokak şafları hererdä var

Birkaç yıl geeri Gagauziyanın Halk Topluşu kabletti “Aydın küü” programasını. Ona görä avtonomiyanın küüyleri hem kasabaları gecä vakıdı aydınnadılardılar. İşleer mi bu programa büün hem var mı gecä şafk Caltay küüyündä, annadı korrespondentımız Alöna Terzi. Büünkü gündä Caltay küüyün herbir maalesindä gecä şafklar yanȇrlar. 4 yıl geeri bütün küüyün uzunnuuna 16 km gecä şafkı telleri geçirildilär. Bundan kaarä diiştirildilär aydınnatmak için eni lampalar da. İLYA KOŞULİNSKİY Caltay küüyünün primarı: “4 yıl geeri biz bütün küüyä şafkları geçirdik. Şafk büün herbir maaledä var. Koyduk 250 lampa. Şafklar tutuşȇrlar avşamneen karannık olduynan taa beşädän sabaaylen.  2 yıl geeri para bu uura deyni…

Caltay küüyündä sokak şafkları hererdä var

Birkaç yıl geeri Gagauziyanın Halk Topluşu kabletti “Aydın küü” programasını. Ona görä avtonomiyanın küüyleri hem kasabaları gecä vakıdı aydınnadılardılar. İşleer mi bu programa büün hem var mı gecä şafk Caltay küüyündä, annadı korrespondentımız Alöna Terzi. Büünkü gündä Caltay küüyün herbir maalesindä gecä şafklar yanȇrlar. 4 yıl geeri bütün küüyün uzunnuuna 16 km gecä şafkı telleri geçirildilär. Bundan kaarä diiştirildilär aydınnatmak için eni lampalar da. İLYA KOŞULİNSKİY Caltay küüyünün primarı: “4 yıl geeri biz bütün küüyä şafkları geçirdik. Şafk büün herbir maaledä var. Koyduk 250 lampa. Şafklar tutuşȇrlar avşamneen karannık olduynan taa beşädän sabaaylen.  2 yıl geeri para bu uura deyni…