Moldovada işleer laboratoriya, angısında zeedelederlär kuvannarı

Moldovada açıldı laboratoriya angısında kuvannarı zeedeletmäk için ana kuvannarına tohum  konuler. Laboratoriyada var lääzımnı tehnologiyalar ki kuvan genetika fondunu taa ii yapmaa.

Genetika malların kalitesi belli eder kuvan  aylelerin saalıını. Kuvancı Çimişliya dolayın Sagaydakul Nou küüyündän barabar kendi kolegalarınnan işlettirerlär  bir ţikl, anısı verecek kolaylık kuvannarın ayleleri taa  islää büüyüsünnär hem taa ii olsunnar. Bu uurda  hepsi denemeklär  geçerlär üüsek tehnologiyalı laboratoriyalarda. İki yıl geeri USAİD proektin yardımınnan Moldovada açıldı ilk laboratoriya, neredä ana kuvannarına duudurtmak  için tohum  konuler. Ozaman 400 bin ley verildi lääzımnı tertiplerin satın almasına.

“Tehnika paalı, ama üürenmää işlemää onunnan taa da paalı çıker, neçin ki ana kuvannarına duudurtmak  için tohum  konulması için ne okullarda, ne da universitetlarda annatmêêrlar.  Ama o insannara, angıları ii çıkışları bu uurda kazandılar , zor yaklaşmaa”, — açıklȇȇr Pötr Sakara

Kuvancı kaybetmeer umudu, o sayer, ani  en önemli o raatlık, ama kendi düş gütmesini  o hep okadar  aslıya çıkaracek. Büün laboratoriyada  başarılı gider  duudurtmak  için  tohumnarın koyması ana kuvannarına. Bu verer kolaylık  büütmmää  kaavi hem saalıklı kuvannarı, angıları türlü hastalıklara dayanıklı hem onnardan  kaliteli bal olȇr. Pötr Sakara  sayer, ani  erideki genetika materiallar var nasıl  diiştirsinnär yabancı ana kuvannarını.

“Paalı hem import ana kuvannarın  sade beş proţenti var nasıl ilerlesin hem taa kuvancık yapsın. Ama diil herzaman ana kuvannar yapȇrlar ne bizä lääzım”, — nışannȇȇr kuvancı.

Pötr Sakara hep ölä haberledi, ani bu ara o kollegalarınnan sade  satȇrlar ana kuvannarını bal yapması için. Ama ne baalı kuvannarın zeedelenmesinnän, onnar isteerlär birkaç tamızlık ana kuvanını çıkarmaa. Da edecek onnar 250 leydän taa çok, açıklȇȇr kuvancı. Ama aşırıdan ana kuvanının paası  üz evrodan binädän var nicä kursun. Hepsi çekiler klastan hem  havezdän işlemää, urgulȇȇr Pötr Sakara.

“Kuvancılık dünnedä başladı diil zengin insannardan, ama monastırlerdän hem kliselerdän. Bu işi çekedärdi  yaşlı insannar. En baştan bu zanaat özel sayılardı, da başladardılar onu özel insannar”,  — açıklȇȇr Pötr Sakara.

Kuvancılar halizdän dä özel insannar. Başka fermerlardan onnar ayırılȇrlar kendi filosofiyasınnan hem bakışlan yaşamaya.

 

Bu haber hazırlandı amerikalı halkının yardımınnan, angısı verildi ABD Halklararası ilerletlmäk Agentstvosunundan (USAID).
Источник grt.md
170

İlgili statyalar

Video: Güz turşuların vakıdı başladı. Zarzavatların hem meyvaların paası nekadar

Moldovada zarzavatları hem meyvaları toplamak vakıdı şlerleer. Onuştan insannar alatlêêrlar hazırlamaa kış vakıdına turşuları, salataları, balı hem hoşafları. GRT televizion grupamız uuradı Komrat panayırına da üürendi, nekadar tutacêk satın almaa zarzavatları hem meyvaları turşuluk için. Bu yıl Komradın panayarında insannar var nicä ayırsınnar türlü zarzavatları hem meyvaları. Buna bakarak, zarzavatların hem meyvaların paası diişer. Alma, üzüm, erik, zerdeli hem şefteli var nicä büün satın almaa 8 leydän 25 leyädän kilası  için. Satıcıların laflarına gora, zarzavatların hem meyvaların paası diişilmedi, ama bununnan bilä, insannar bişey satamêrlar. Bakınca bıldırkı yıla, bu yıl meyvaların paası taa paalı, sölerlär satıcılar. Onnarın bakışına görä, bu…

«Haberleriz, teklif ederiz, ama gelmeerlär». Nicä Çeşmäküüyüdä insannar haberlenerlär kuvetlerin kararları için?

Açıklık prinţiplarını işindä Çeşmäküüyün erli kuvetleri kendi  işindä kullanêrlar. CK GRT  birkaç ay sıravardı gösterer   “Oткрыто и честно”  programsında, nicä türlü yaşamak erlerindä kuvetlär çalışȇrlar.  Kanalın jurnalistleri bu sefer aaraştırdılar, nicä Çeşmäküüyüdä  yaşayannar katılêrlar  kararların kabledilmesinä. Çeşmäküüyüdä açıklık prinţipı yok primariyanın hem nasaatçıların işindä, sayêr jurnalist hem küüyün yaşayanı Alla Bük.  Vatandaşların baş dertleri  lääzım ön planda dursunnar, çizgileer yaşayan. “İşleerlär mi osadı yapmêêrlar mı — bu büük soruş. Bellli ki lääzım olsun dialog. Burada insannarda da kabaat, çünkü katılmêêrlar hem istämeerlär çalışmaa bilä. Ki onnarın  da sokaklarında var dertleri. Onnarın taa çoyu çıkmêêrlar tertiplemää sokaklarını. Onnarın yok havezleri nesadı…

Paskelleyä karşı imek malların kalitesi uzmannarın göz altında

Paskellä yortularına karşı sıklaştılar reydlar imek malların kalitesini kontrol edän Agentstvosunun  uzmannarın tarafından. Onnar gözlederlär malların kalitesini, angıların kullanması var nicä zarar getirsin insannarın saalıına. Her bir imek malında lääzım olsun ȇtiketka, angısında olmalı informaţiya nedän yapılı hem da nekadar vakıdın içindä var nasıl onu kullanmaa. Paskellä yortularına karşı Komrat kasabasının panayırın sergileri dolu türlü mallarlan. İnsannar alatlȇȇrlar yortuyadan satın almaa ne lääzım. İmelik  kalitesindä  kontrol etmäk Agentstvosunun  baş inspektoru Alla Kalçeva verdi birkaç nasaat satın alannara. «Hepsi insannar lääzım satın alsınnar imek malları tükennerdän. Te burada trotuarda onnar diil lääzım satsınnar imelik. Satın alarkana imelik, insan var nasıl istesin…

Beşgöz küüyüdä geçti 16 – ci halklararası serbest güreşindä turnir

Beşgöz  küüyüdä geçti 16 –ci halklararası turnir, angısını geçirerlär deyni anmaa treneri Pötr Tülüyü.  Pötr Tülü giriştirdi güreşmeyı kendi duuma küüyündä. Onun  çoyu  terbiedilenneri tanıttılar Gagauziyayı halklararası arenada. Bu yıl turnir topladı 24 komanda Moldovanın üülenki dölaylarından, hem da 4 komanda Ukrainadan. Güreşleri gözletti korrespondetımız Zinaida Kanţır. 16 – ci halklararası turniri, adalı trenerın Pötr Tülünün anmasına, geçti Beşgöz küüyün kultura evindä. O topladı en islää güreşçileri devletin üülen tarafından, hep ölä pay aldılar genç olannar Ukraina devletindän da. Ofiţial açılışta  çok islää laflar sölendilär adam için, angısı bakmadaan kendi kısa ömürünä, yaptı pek çok, ki güreşmäk nicä sport soyu,…

Çiftçilerä verdilär bilgi dronnarın çiftçiliktä kullanmasının faydası için

KDU Tekwil merkezindä geçti seminar, angısında pay aldılar Gagauziyanın çiftçilik uurundan uzmannar. Seminarda laf gitti çiftçilik uurunda zamandaş tehnologiyaların kullanması için. Zamandş tehnologiyaların kullanması agrar sektorunda verecek kolaylık kaldırmaa  çiftçilii taa üüsek uura hem kaavileştirmää ȇkonomikayi.  Dronnarın kullanması çoktan geliştiriler dünnenin en büük devletlerindä — Amerikada, Evropa devletlerindä, Kitayda hem Braziliyada. Dronnar kırların görüntülerini çekerek yardım ederlär kartaları kurmaa, topraan durumunu belli etmää, hem kısa zamanda zor işleri geçirmää. Bununnan bilä zeedeletmää berekedin kalitesini hem sayısını da, nışannadı zamandaş tehnologiyaları kullanması uzmanı Vitaliy Sakara. “Zamandaş tehnologiyaların kullanmasınınnan biz yardım ederiz çiftçilerä azaltmaa harçları hem zeedeletmää gelirleri”, — açıkladı uzman. Moldovada…