Moldovada energetika uurunda hem cümne saalıında Üstolan Durum kuruldu hem uzadıldı

Moldovada energetika uurunda hem cümne saalıında Üstolan Durum kuruldu hem uzadıldı

Büük ayın (yanvar) 20-dä Parlamentın Kararınnan Moldovada energetika uurunda Üstolan Durum kuruldu. Hep o günü Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu milli komisiyası açıkladı kendi kararını, angısına görä Cümne saalıında Üstolan Durum 2022-ci yılın Küçük ayın (fevral) ayın 22-dän uzadıldı.

İki Üstolan Durum sebepleri da belli. Birisinin – bücettän hiç birinä sormadaan parayı kolay harcamaa. İkincisinin dä – ekonomikayı bitirip, insannarı deli etmää.

Cümne saalıında Üstolan Durumlda zapaya görä:

– İlaççılık hem saalıı doorutma kuruluşlara dolaşannarın girmesi zapa altında.

– Kantinalar hem restorannar sade zallarırn 50% dolmasınnan işleyäbilirlär.

– Düünnär, kumatriyalar, pomana sofraları gibi sıralar zapa altına alındı.

– Hepsi şennik klubları kapanêr.

– Türlü konferențiyalar sade onlain yapılêr.

– Kino, sport hem teatrulara giriş sade kovid sertefikatlan.

Ayırıca, bu kararları yaşamaya geçirmää hem milleti heptän bastırmak için sokaklara karabinerlär hem askerlär akıştırılêr.
Источник anasozu.com
388

İlgili statyalar

Cümne saalıında Üstolan Durum 15.01.2022 gününä kadar uzadıldı

Kasımın 26-da Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu milli komisiyası aldı karar Moldovada COVİD-19-da Cümne saalıında Üstolan Durumu 2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 15-dän uzaltmaa. Bu karara görä bu zapalar uzadıldı: – parklarda hem daalarda 3 kişidän zeedä bölüklerdä olmaz bulunmaa; – 63 yaştan yukarı insannar zorları olmadaan sokaa olmaz çıksınnar; – oyun hem sport meydannarında olmaz bulunmaa; – dinnenmäk lagerlerin, üüredicilik kuruluşların, reabilitațiya hem sanatorno-kurort merkezlerin işi durgudulêr; – plana görä gospitalizațiyalar hem konsultațiyalar durgudulêr; – gecä klubların çalışması hem yortulu sıraların (düünnär, kumatriyalar, pomana sofraları) yapılması zapa altına alınêr. Karara görä zanaat hem tehnika Universitetların studentlarının kolayı e olacek…

Tabiat gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durum koyuldu

Canavar ayın (oktäbiri) 13-dä Moldovanın Üstolan Durumu uurunda milli komisiyası aldı Karar, ani Moldovada tabiat gazı bölümü uurunda Üstolan durumu koymaa. Karar alındıktan sora Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministru Andrey SPINU dedi: “Biz, tabiat gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durumunu açıklêêrız, ani türlü sțenariyalara hazır olalım deyni. Hazır olmak durumu demeli, ki vatandaşları korumak için kuruluşlar konkret ölçüleri var nicä alsınnar”. Ministrunun açıklamasına görä, ilk adımda, kuvetlär vatandaşlara yardım karşılaması süstemasını düzenneyeceklär hem fondları kuraceklar. Источник anasozu.com

Saalık uurunda Üstolan Durum genä Bir buçuk aya kurulêr

Ceviz ayın (sentäbri) 9-da Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu milli komisiyası (CSÜDK) aldı Karar, ani Ceviz ayın (sentäbri) 11-ri – Canavar ayın (oktäbiri) 30-na kadar Moldovada saalık tarafından miilli uurunda  Üstolan Durum kurulêr. Bunun sebepi – Covid-19-za ulaşan hastaların hızlı zeedelenmesi.   CSÜDK kararınnan Moldovada Covid-19 hastalıı beterinä turuncu kod koyulêr. CSÜDK kararınnan Ceviz ayın (sentäbri) 11-dän beeri  18 yaş üstü olan insannar açık havada sıralarına, festivallärä, konțert salonnarına, konțertlerä hem gecä kluplarana katılmaa deyni, aşaadakı belgileri lääzım göstersinnär: – SARS-CoV-2 virusuna karşı vakținațiyanın bütün programasınnan vakținațiya sertifikatı (kiyat yada dijital formatında). İmunizațiyanın aslı olması sayılêr, herliim vakținațiyanın bütün grafiindän…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) nomerı

Büük ayın (yanvar) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Büük ayın (yanvar) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bu yıl gagauzlara karşı yapılan Aaçlık genoțidın bitmesinin 75-ci yılı”, “Kolada, “Çıbık günü” (“Surva”) hem hepsi Yıl Başı yortuları kutluca olsun!”, “Bölä ayırımcılıklan iş çukura gidecek!”, “Gagauziyada “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” düzülmää başlandı”, “VII-ci dönem Halk Topluşun kısır toplantılarına dışardan bakış”, “Yunus EMRE peet okuması konkursu geçti”, “Energetika uurunda hem cümne saalıında Üstolan Durum kuruldu hem uzadıldı”, ““Şkolalarda fotbol” proektında Futbol Federațiyasından baaşlar”, “TİKAnın yardımınnan 23 multää gagauzça dubläj yapıldı”, ““NASTRADİN: Gagauz Kültüründe Nasreddin Hoca””, “Moldovada “Milli kulturanın günü” bakıldı”, “YTBdan “Gagauzça…

6 TV kanalın lițenziyaları durguduldu

Kırım ayın (dekabri) 16-da Moldovanın Üstolan Durumnarı Komisiyası karar aldı Moldovada yayın yapan 6 rusça TV kanalın lițenziyalarını üstolan durumu zamanı kadar durgutmaa. Lițenziyaları durgulanan kanallar bunnar – Primul în Moldova, Accent TV, NTV Moldova, RTR Moldova, TV6 hem Orhei TV. Alınan kararda yazılı ani, bu kanallar Moldova içindä Rysiyanın proğagandasına izmet edärmişlär hem Rusiyanın Ukraynada cengini dooru annatmarmışlar. Kapanan kanalların jurnalistleri Kırım ayın (dekabri) 22-dä Moldova Parlamentının önündä kanalların kapanmasına karşı yapılan protest mitingında açıkladılar, ani bu kararlan jurnalistlerin aazlarını kapadêrlar hem Moldovada țenzura koyulêr. (Foto: cümne aaları) Источник anasozu.com