Moldovada büün Ukrainada cenk kurbannarın yas günü bildirildi

Moldovada büün Ukrainada cenk kurbannarın yas günü bildirildi

Moldovanın prezidentı Maya Sandu imzaladı kararı, angısına görä aprelin 4-dü bütün respublikada yas günü bilirildi. Bugün Moldova anacek Russiyaylan Ukrainada fevralin 24-dä başladılmış cengin hepsi kurbannarını, göstereräk acızgannıını, haberler moldpres prezidentin pressa izmetin haberinä görä.

Prezidentin kararına görä, büün Moldovanın hepsi yaşamak punktlarında hem Moldovanın başka devletlerdä elçiliklerindä devlet bayraamız indirilecek. Saat 12-dä dä, Ukrainada cenk kurbannarını anaceklar susmak minutasınnan.

Hepsi devlet kurumnarına nasaat edildi bugün geçirmemää şennik oluşlarını, mass – medialara da – programalarını kurmaa esaba alarak anmak gününü.
Источник grt.md
214

İlgili statyalar

Video: 1946-1947 yılların  aaçlık kurbannarın aanmak günü

Gagauziyada canavar ayın 19-da 1946-47 yıllarında aaçlık kurbannarın anmak günü bakılȇr. Bu aaçlık, istoriklerin laflarına görä, Moldovanın üülen tarafı için hem gagauzlar için oldu en büük bela yılları. O zamannar aaçlıktan savaştı insan bütün Moldovada, ama ölüm bu zarardan 10 kat taa zedäydi. Gagauziyada aaçlık kurbannarın anmak günü 2019 yılından bakılȇr. Ofiţial statistikaya görä 1946-47-ci yıllarda Moldovada aaçlıktan yakın 200 bin kişi öldü. Laf gider o insannar için, kimin ölümnük dokumendindä sebep distrofiya yazılı. Ama istoriklär sayȇrlar, ani kurbannarın sayısı taa da zeedä. Sade 1947 yılın küçük ayın 15-dän respublikada 208 941 distrofiyadan hasta insan sayıya koyuldu. En pek bundan zararlandı…

Topracıkları ilin olsun: büün Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”

Gagauziya Halk Topluşu o zamnkı deputatlarının Elena KARAMİTin hem Ekaterina JEKOVAnın danışmasına görä Gagauziya Halk Topluşu 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 15-dä aldı karar, ani her yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın. Biz da hepsipiz bilä analım Gagauzların istoriyasında o zulum 1946-1947 yıllarında Sovet rejımının  tarafından gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlık genoțidın kabaatsız kurbannarını (bak: http://anasozu.com/gagauzlara-karsi-yapilan-aaclik-genitidin-70-ci-kara-yildonumu-hem-o-genotidin-buunku-sonuclari/). Analım hem aklımızda tutalım, unudulmasınnar deyni. Topracıkları ilin olsun! Источник anasozu.com

Büün Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”

Gagauziya Halk Topluşu deputatlarının Elena KARAMİTin hem Ekaterina JEKOVAnın danışmasına görä Gagauziya Halk Topluşu 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 15-dä aldı karar, ani her yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın. Gagauzların istoriyasında 1946-1947 yıllarında Sovet rejımının  tarafından gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlık – bu gagauzların en büük tragediyasıdır, zerä bu aaçlık gagauzların yarısından çoyunu mezarlara soktu (bak: http://anasozu.com/gagauzlara-karsi-yapilan-aaclik-genitidin-70-ci-kara-yildonumu-hem-o-genotidin-buunku-sonuclari/). Onuştan biinnärlän kabaatsız aaçla kurban olan insannarımızı analım. Topracıkları ilin olsun! Источник anasozu.com

Gagauziya başkanı karşı çıktı Moldovada altı TV kanalın yayın durgudulması için karara

Kıran ayın 19 – da Moldova devletin altı kanalın durguduldu yayın liţenziyaları. Bölä kararı kabletti hatalı olaylarında Millet komisiyası. Bir vakıda kanalların kapadılması için kararı yannış buldular nicä jurnalistlär, ölä da çoyu politiklär. Geçän afta hatalı olaylarında Millet komisiyası çikardı karar altı telvizion kanalın yayın liţenziyalarını durgudulsun. Onnar: TV6, Orhei TV, Primul ın Moldova, Accent TV, NTV Moldova hem RTR Moldova. Komisiyanın kararına görä, bu iş yapıldı deyni  «korumaa haber ortalıynı, engelemää cümneya yapılan manipuläţiyaları hem dezinformaţiya riskini azaltmaa». Bir vakıda altı kanalın kapanması yapıldı Radio hem Televizion Sovetin çikışlarına görä, haberledi Moldova devletin prezidenti Maya Sandu. Onnarda açik söleniler,…

Moldova Prezidentı Maya SANDU Gagauziyaya gelmeer

Taa ileri annaşmaya görä, büün, Orak ayn (iyül) 11-dä, Gagauziyaya bir vizitlän geleceydi Moldov Prezidentı Maya SANDU, ama Prezidenturadan açıkladılar, ani, pek çok zaametli iş grafii olduu için, Canabisi Gagauziyaya gelmeyecek. Bu ortadan kaldırılan vizitın ön programasında vardı Moldova Prezidentı Maya SANDUnun Gagauziya öndercilerinnän buluşmaklar, Komrat rayon bolnițasına gezi, Komradın bir uşak başçasına uuramak. Neettä vardı, ani Prezident Maya SANDU büük bir intervyu verecek Gagauziyanın cümne tele-radio kompaniyasına da. Bundan kaarä Gagauziya Halk Topluşu deputatların umutları vardı sormaa Canabisinä “nicä insannar var nicä diri kalsınnar bu zarplatalarlan hem bu paalarlan?”, “neredä rus dilin korunması?”, “neçin tarafsız Moldova kableder 49 milion…