Moldova Rusiyaylan gaz oyuncaa oynêêr, insannar sa tezää geçerlär

Moldova Rusiyaylan gaz oyuncaa oynêêr, insannar sa tezää geçerlär

Kışa karşı Moldova hem Rusiya arasında gaz dartışmalrı var nicä getirsin ona, ani bu yıl bütünnä Moldova tezää geçecek. Politika beterinä Moldova kuvetleri kış başında başladılar Rusiyaylan gaz oyuncaa oynamaa.  Da bu oyunnan insannarı yısınmak için odunnan kömür almaya hem tezek aaraamaya soktular.

Ani Moldovanın kimi küülerindä XXI-ci asirdä dä tezeklän yakmaktan vazgeçmedilär biz bilärdik, ama, ani bütün Moldova tezek aaramaa başlayacek – bunu biricii beklemäzdi. Tezää sa kimsey samtêêr. Bu arada odunnan kömür paaları da yukarı fırladılar. Bu durumda Moldova kuvetleri Rusiyaylan gaz oyuncaa oynamaktan hep vazgeçmeerlär.

Gaz kıtlıı sa aaçlık kıtlıına dönmää başladı. Ekmek hem başka iyecek malların paaları patladılar. Elektrika, gaz, benzin hem solärka paalaarı durmamayca büüyerlär.

Gaz kıtlıı beterinä AB “Moldovagaz” kompaniyası gaz ekonomiyasına çaarêr.

Gaz kıtlıı beterinä büük fabrikalar hem yısıdıcı țentralları mazut yakıtına geçtilär.

Devlet kuvetleri, Üstolan durumunu uydurup, devlet yakıt rezervalarını açtırdılar da oralarını boşaldêrlar.

Bücet rezervasından da 15 miliard ley para alıp, onnar, kendi gazı olmayan Polşa aracı firmasından, bir bakırcık gaz satın aldılar – 1 milon kub! Moldova sa gündä 15 -20 milion kub arası gaz kullanêr. O gazın da paasını saklı tutêrlar. Sansın parayı kendi ceplerindän ödärmişlär gibi.

Şindi taa nesoysa aracı firmasından taa birbuçuk bakırcık gaz bulmuşlar – 1,5 milon kub. Hep ölä saklı paaya.

Bu bakırcıkların hem saklı paaların ardında sanki ne var? Açaba tunuk suda balık tutması mı osa başka iş mi?

Nicä dä olsa, kimin sa harșaklıı beterinä, Moldovada gaz işi gölü kaşıklan doldurma işinä döndü.

Todur ZANET
Источник anasozu.com
216

İlgili statyalar

Gazın paasını bobaylan kızı annaştılar, parasını sa vatandaş ödeyecek

Cumaa günü, Canavar ayın 29-da, Sankt-Peterburgtan geldi haber, ani Rusiyaylan Moldova annaşmışlar, ani CAB “Gazprom” (oku: “boba”) hem AB “Moldovagaz” (oku: “bobanın kızı”) taa beş yıla uzatmaa Moldovaya rus gazının gelmesi için kontraktı. Bildiriler, ani bu iş olmuş Cümne Akționer Bürlii (CAB) “Gazprom” Pravleniyasının Başı Aleksandr MİLLERlän yapılan annaşnalarlan, neredä aracılık işini yapmış Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministrusu Andrey SPINU hem neredä pay almış AB “Moldovagaz” Pravleniyasının Başı Vadim ÇEBAN. Sölener, ani bu iş yapılmış “karşılıklı yaralı koşullarda”. Bu gaz Moldovaya kaça satılacek hem kimä deyni bu iş yaralı – açıklanmada sölänmeer. Ani o ucuz olmayacek artık…

UKRAYNA CENGİ: Ukraynadan Moldovaya bu günädän yaklaşık 270 bin insan kaçtı

Moldova pravirelstvosunun açıklamasına görä, Ukraynada Rusiyaylan gidän cengtän Moldovaya bu günädän yaklaşık 270 bin insan kaçtı, onnarın taa çoyu Evropaya dooru yollarını ilerlettilär. Açıklanêr, ani sınırdan kaçakları avtobuslarlan hem mikroavtobuslarlan taşıyêrlar. Ölä Baba Marta ayın 8-10 günnerindä yapıldı 137 reys. Bildiriler, ani Moldovadan Evropaya gidennär için kara yollarda, demir yolu üzerendän hem havadan yollanmaa kolaylık kurulêr. Bakmadaan ona, ani Ukraynada Rusiyaylan gidän cengin beterinä Moldovada üstolan durumu kuruldu hem Moldovanın gökü uçmak için kapandı, Moldova pravitelstvosu komerțiya reysalarına deyni, eraplannara gökü açtı. Yapıldı birkaç reys: Frankfurta (1), Stambula (2), Tel-Avia (3). 1784 kaçaa deyni Baba Marta ayın 11-13 günnerindä taa…

Venețiya komisiyası dedi Moldova kuvetleri Baş prokurorun işini kantarmama proțedurasını enidän incelesin

Geçän aftanın sonunda Venețiya komisiyası aldı karar, ani 2021-ci yılın Harman ayında (avgust) Moldovanın “Prokuratura için” zakonunda yapılan diiştirmeklär demokratiyalı devlet normalarınnan badaşmêêrlar. Venețiya komisiyası sayêr, ani Moldova lääzım “temeldän diiştirsin” Baş prokurorun işini kantarmalama proțedurasını, çünkü buna yapmazsa, Baş prokuratura bütünnä doorudan geçer prezidentın altına. Komisiya urgulêêr, ani “Prokuratura için” zakonunda bu diiştirmeklär yapıldı cümnenin hem ekspertların fikirlerini sormadaan hem orada biri-birinä karıştı Baş prokurorurun işinin kantarmaması hem onun disțiplina soruşturmasının proțedururaları. Onuştan bu konuda lääzım doorutmaklar yapılsın hem Moldova kuvetleri Baş prokurorun işini kantarmalama proțedurasını enidän incelesin. Venețiya komisiyası açıklamasına daynarak, Moldovanın eski premyer-ministrusu İon KİKU yazdı, ani…

Venețiya komisiyası dedi Moldova kuvetleri Baş prokurorun işini kantarmama proțedurasını enidän incelesin

Geçän aftanın sonunda Venețiya komisiyası aldı karar, ani 2021-ci yılın Harman ayında (avgust) Moldovanın “Prokuratura için” zakonunda yapılan diiştirmeklär demokratiyalı devlet normalarınnan badaşmêêrlar. Venețiya komisiyası sayêr, ani Moldova lääzım “temeldän diiştirsin” Baş prokurorun işini kantarmalama proțedurasını, çünkü buna yapmazsa, Baş prokuratura bütünnä doorudan geçer prezidentın altına. Komisiya urgulêêr, ani “Prokuratura için” zakonunda bu diiştirmeklär yapıldı cümnenin hem ekspertların fikirlerini sormadaan hem orada biri-birinä karıştı Baş prokurorurun işinin kantarmaması hem onun disțiplina soruşturmasının proțedururaları. Onuştan bu konuda lääzım doorutmaklar yapılsın hem Moldova kuvetleri Baş prokurorun işini kantarmalama proțedurasını enidän incelesin. Venețiya komisiyası açıklamasına daynarak, Moldovanın eski premyer-ministrusu İon KİKU yazdı, ani…

Venețiya komisiyası dedi Moldova kuvetleri Baş prokurorun işini kantarmama proțedurasını enidän incelesin

Geçän aftanın sonunda Venețiya komisiyası aldı karar, ani 2021-ci yılın Harman ayında (avgust) Moldovanın “Prokuratura için” zakonunda yapılan diiştirmeklär demokratiyalı devlet normalarınnan badaşmêêrlar. Venețiya komisiyası sayêr, ani Moldova lääzım “temeldän diiştirsin” Baş prokurorun işini kantarmalama proțedurasını, çünkü buna yapmazsa, Baş prokuratura bütünnä doorudan geçer prezidentın altına. Komisiya urgulêêr, ani “Prokuratura için” zakonunda bu diiştirmeklär yapıldı cümnenin hem ekspertların fikirlerini sormadaan hem orada biri-birinä karıştı Baş prokurorurun işinin kantarmaması hem onun disțiplina soruşturmasının proțedururaları. Onuştan bu konuda lääzım doorutmaklar yapılsın hem Moldova kuvetleri Baş prokurorun işini kantarmalama proțedurasını enidän incelesin. Venețiya komisiyası açıklamasına daynarak, Moldovanın eski premyer-ministrusu İon KİKU yazdı, ani…