Moldova Prezidentı Maya SANDU Gagauziyaya gelmeer

Moldova Prezidentı Maya SANDU Gagauziyaya gelmeer

Taa ileri annaşmaya görä, büün, Orak ayn (iyül) 11-dä, Gagauziyaya bir vizitlän geleceydi Moldov Prezidentı Maya SANDU, ama Prezidenturadan açıkladılar, ani, pek çok zaametli iş grafii olduu için, Canabisi Gagauziyaya gelmeyecek.

Bu ortadan kaldırılan vizitın ön programasında vardı Moldova Prezidentı Maya SANDUnun Gagauziya öndercilerinnän buluşmaklar, Komrat rayon bolnițasına gezi, Komradın bir uşak başçasına uuramak. Neettä vardı, ani Prezident Maya SANDU büük bir intervyu verecek Gagauziyanın cümne tele-radio kompaniyasına da.

Bundan kaarä Gagauziya Halk Topluşu deputatların umutları vardı sormaa Canabisinä “nicä insannar var nicä diri kalsınnar bu zarplatalarlan hem bu paalarlan?”, “neredä rus dilin korunması?”, “neçin tarafsız Moldova kableder 49 milion dolara siläh yardımı hem kiminnän o hazırlanêr cenk etmää?”

Moldova Prezidentı olduu gündän beeri (24.12.2020 y.), Maya SANDU salt bir kerä uuradı Gagauziyaya (02.07.2021 y.), açan, Moldova Paralamentına sıradan dışarı seçimnärlän ilgili olarak, bulgarların Taraklı kasabasına gidärdi.

Kolaj: gagauzinfo.md
Источник anasozu.com
429

İlgili statyalar

Moldova Prezidentı Maya SANDUnun Ukraynaya iş vizitı

Moldova Prezidentı Maya SANDU Kirez ayın (iyün) 27-dä bir iş vizitınnan bulundu Ukraynada, neredä ilkin gitti gitti cenktän zarar görän Borodänka, Buça hem İrpen kasbalarına, sora da Canabisi buluştu Ukrayna Prezidentı Vladimir ZELENSKİYlän, bildirer presedinte.md saytı. Borodänka, Buça hem İrpen kasabaları baktıktan sora, Moldova Prezidentı Maya SANDU açıkladı: “Bän kendi gözlerimnän gördüm Borodänka hem İrpen kasabalarında kül olunca yakılan yapıları, raketalarlan tuz-buz edilän evleri, rus arteleriyasının atılan toplarlan darmadaan edilän bolnițaları, tükännarı hem uşak başçalarını. Hep bän gördüm kimi ortak mezarları Buça kasabasında, neredä gömülü onnarlan insan, ani kurşuna urulmuşlar rusların bu kasabayı okupațiyasında. Bu tragediyayi laflan yok nicä annatmaa”.…

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER Moldova Prezidentı Maya SANDUylan görüştü

Kendisinin Moldovada Türkiye Kişinev Büükelçisi olarak çalışma zamanı sona vardıı sebepinnän, Orak ayın (iyül) 21-dä Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER Moldova Prezidentı Maya SANDUylan görüştü. Nicä bildirer prezidentın pres-slejbası, Moldovanın devlet başı şükür etti Türkiye Kişinev Büükelçisinä o yardımnat için, ani pandemiya zamanında Türkye Molvdovaya verdi, hem taa da ayırıca şükür etti Ankaranın Moldova Respublikasının suverenitetından hem toprak bütünnüündän arka olması için. Kendi tarafından Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER Moldova Prezidentı Maya SANDUya kısadan bilgilär verdi, bildirer Türkiye Kişinev Büükelçilii. Источник anasozu.com

Prezident geldi, buluştu, gözleri çıkardı da gitti

Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Gagauziyaya ansızdan geldi Moldova Prezidentı Mariya SANDU da, ilktän Komrat Devlet Universitetın studentlarınnan hem pedagoglarınnan sora da Gagauziya Halk Topluşun (GHT) öndercilerinnän hem deputatlarınnan buluşup, savaştı Gagauziyada kızışan protest yangınnarını sündürmää. Gagauziyaya vizitını Maya SANDU başladı Komrat Devlet Universitetın studentlarınnan hem pedagoglarınnan buluşmadan, annadıp neçin Moldova bölä zor duruma düştü hem ne gözäliklär bizi Evropa Birliindä bekleer, teklif etti barış içindä yaşamaa hem aramızda tatlı söz bulmaa. Sora, GHT öndercilerinnän Gagauziya Halk Topluşun (GHT) öndercilerinnän hem deputatlarınnan buluşup, iki saattan zeedä savaştı onnarlan bir dialog kurmaa, ama becerämedi, zerä buluşmak hep kavga kertiindä bulunardı. Prezident burada…

Moldova Prezidentı Maya SANDU sayêr Gagauziyanın hepsi insannarını “5-ci kolona”

Moldovanın gagauzlar cümnesinin başı Nikolay TERZİ açıkladı, ani üç yılın içindä memleketin milli cümnelerin başlarınınnan hem temsilcilerinnän ikinci buluşmasında Moldova Prezidentı Maya SANDU bildirdi, ani sayêr Gagauziyanın hepsi insannarını “5-ci kolona”. Buluşmada Prezident Maya SANDU kısadan söledi büünkü durumu, urgulayıp, ani Evropa yolunda lääzım cümneyi birleştirmää. Nikolay TERZİ açıkladı, ani buluşmada savaşıldı annatılmaa Prezidenta, ani Moldovada, titul națiyadan kaarä, taa 30%  başka națiyalardan insannar var da onnar da lääzım respublikanın öndercilliindä bulunsunnar, zerä büünkü duruma görä “Nasıl var nicä Evropay gitmää? Çünkü orada başka türlü”. Moldovanın gagauzlar cümnesinin başı Nikolay TERZİ söleer, ani, açan o savaşmış “buyur etmää Merkezlän Gagauziya…

Vitaliy MANJUL “Maestru în Artă” (“İncäzanaatta Maestro”) oldu

Moldova Prezidentı Maya SANDUnun emirinä Gagauziyanın kultura adamına Vitaliy MANJULa verildi şannı ad Moldova Respublikasında “Maestru în Artă” (“İncäzanaatta Maestro”) adı verildi. Moldovada milli Kultura Gününnän ilgili olarak, Moldova Prezidentı Maya SANDU verdi Moldova Respublikasında “Maestru în Artă” (“İncäzanaatta Maestro”) adını gagauz türkücüsünä, kompozitora, resimciyä hem resimcilik uurunda üürediciyä Vitaliy MANJULa. Kutluca olsun! Источник anasozu.com