MOLDOVA-GAZ KURUMU ENİLENECEK
Источник grt.md
846

İlgili statyalar

Televizion hem radio için kanon enilenecek. Nesoy diişilmeklär teklif ediler?

Gagauzia Halk Topluşun deputatları neetlenerlär eniletmää televizion hem radio için kanonun 38 bölümün 12- ci punktunu.  Baş sebep  oldu çok sıra tamannamadık  yarışmaklar kompaniyanın öndercinin görevinä. O üzerä 38 bölümün 12 punktu lääzım diişilsin. Halk topluşun Mass — Media komisiyası barabar GRT öndercilerinnän hem işçilerinnän cümnä seslemeklerindä kendi bakışını açıkladılar. Источник grt.md

GRT tehnika uurunda enilenecek

«GRT» CK gözledici nasaatın oturuşunda  kabledildi karar, ki canavar ayın 13 –dä hem 14 – dä televizionun studiyasında  yapmaa tehnika uurunda enilikleri. Taa derindän annadȇr Polina Barbova. Canavar  ayın 13 – 14 – dä   «GRT» CK televizionun uzmannarı  çalışmayaceklar. Bu günnär programalar ȇfira çıkmayaceklar o üzerä, ani televizionun studiyasında  koyaceklar eni tehnikayı eni formatına geçmesi için. YAROSLAV BULGARU «GRT» CK baş injenerı: — «Halizdän canavar ayın 13 — dä hem 14 – dä «GRT» CK  yayınnarı ȇfirä çıkmayaceklar o üzerä, ani biz çekederiz  tehnika uurunda enilikleri yapmaa televizionun studiyasında.  Çok vakıt beklenän  enilikleri, neçinki çok yılların süresindä biz onnarı yapmadık.…

Video: Kazayak küün Kultura Evindä düzmäk işleri ilerleer

Gagaziyanın düzüntücülük  bakannıı geçirip tênderi belli etti firmayı, angısı yapȇr düzmäk işlerini. Enilenecek yapının içi.   Enilenecek giimneri diiştirmäk odası, grim odası, tualet, koyulacȇk isıtmak sisteması, onu yapmaa başladıydılar taa bıldır, haberledi Kazayak küüyün başın yardımcısı İvan Momot. “Sevda” ansamblisinin  öndercisi  Pelageya  Çoban seviner,  ani   işlär  başladılar   da  ilerleerlär.  Bu    pek   önemli   bir   iş, neçinki   uşaklara,  artistlerä,  angıları  çalışacȇklar  Kultura evindä, lääzım  olsun    sıçak hem kuytulu. Bu işlerdän sora plannarda var eniletmää sțenayı, neçinki başka kompaniya yaptı işleri diil kaliteli, da    lääzım olacȇk  sțenanın üstünü taa bir keret örtmää. Источник grt.md