Moldova futbol çempionatın sıradakı turların çıkışları Gagauziyanın komandalarına deyni nesoy

Geçti dinnenmäk günneri  Moldova futbol çempionatın “A” diviziyasının 18 — ci turu geçti. Onda  karşı — karşıya geldilär  iki futbol klubu Gagauziyadan: “Olimp” Komrat kasabasından hem “Sukliya”  Çadır kasabasından. Matç geçti Çadırda merkez stadionunda da oldu meraklı hem kızgın golların sayısınnan.

Oyunun 10-cu minudunda meydanın çorbacıları çıktılar ileri urup golu musaafirlerin tokatlarına. Okadarki matçın çıkışına görä  Çadır futbolistleri tutturamadılar taramayı da kaçırdılar kendi tokatlarına iki gol. Bu takım  futbol klubu “Olimp” Komrattan  aldı  musaafirliktä kendisinä deyni  önemli taramayı da yaklaştı turnir tablosunda en kaavi beş  komandasına.

Hep bu çevredä  “Bucak canavarları” hep ölä taradılar  bu klubu sayıylan 3-2. Gelecek tur çempionatın A diviziyasında geçecek çiçek ayın 22-23 dä. Matçların çeketmesi saat dörttä.

Lääzım urgulamaa, ani  gelecek turunda futbol klubu Olimp kabledecek evdä  yarışmakların liderını Şerif-2 klubunu. Matç geçecek  çiçek  22 — dä Çadır  kasabasının stadionunda. Matç çekedecek saat dörtä.

Çiçek ayın 16-da Moldovanın  futbol çempionatın “B” diziviyasının  “Üülen zonanın”  17 -ci turu geçti, neredä pay alȇrlar futbol klubları Gagauziyadan.

Cümertesi günü  iiydi regionun komandalarına deyni: iki taramak, iki birtürlü sayı hem bir taratmak.

Futbol klubu “Sokol” Kıpçaktan  taradı üç puan oynamadıınnan — onnara verildi tehnika uurunda taramak sayıylan 3-0. Sebep buna oldu o, ani  “Dinamo – Plus” komandasını çıkardılar çempionattan.

Maçta iki gagauz klubların aralarında “Saksan” hem  “Kongaz”.  Musaafirlär Kongaz küüyündän tatardılar  çorbacıları, urup onnarın tokatlarına iki gol.

Futbol klubu “Mayak”  Kirsovo küüyündän kabletti kendi meydanında “Slobodziya Mare” komandasını da kolverilmiş kendi tokatlarına goldan sora, aldı oyunu üstünä da urdu konkurentın tokatlarına golu. Bu takım matçın çıkışı oldu 1-1.

“Oguzsport” komandası Komarttan kabletti Çadır  muniţipiyanın  stadionunda üülen zonanın  “B” diviziyasının  liderini  “Stȇuçenı” komandasını, okadarki matç belli etmedi tarayannarı. İkisi dä klublar uramadılar biri-birinä golları. Oyunun çıkışlarına görä, “Oguzlar” indirdilär  çempionatın  liderını  turnir  tablonun ikinci erinä.

Gelecek tur  geçecek çiçek ayın 23-dä. Matçlar gekedeceklär saat 16-da.
Источник grt.md
232

İlgili statyalar

Bulgariyada geçmiş turnirın gümüş ödülcüleri oldular “Çadır-Lunga” futbol klubu

Bulgariyada Nesebr kasabasında geçti Halklararası  uşaklar arasında futbol turnirı “Vakanţıya”  Nesebr  kasabanın kuboona. Yarışmaklarda pay aldılar  40 komanda 7 yaş kategoriyada.  Gagauziyayi  tanıttılar futbolistlär  Çadır kasabasından. “Çadır-Lunga” futbol klubu pay aldı futbol turnirında 12 yaşınadan kategoriyasında. Turnir geçti “herbir herbirinnän” sistemasına görä. Komanda geçirdi  5 matç, dördünü taradı birinidä tarattı. Çıkışta kazandı ikinci eri. Fk “Çadır — Lunga” futbol meydanda karşı karşıya geldilär kaavi konkurentlan Litvadan, Makedoniyadan, Serbiyadan, Bulgariyadan hem Ukrainadan. Nicä nışannadı  komandanın baş trenerı Aleksandr Belov, en çok onu yarışmaklarda duygulandırdı Litvanın Vilnus komandanın  disţıplinası. FK administratoru Nikolay Karaman  urguladı, ani bizim uşaklar ii gösterdilär kendilerini  hem kaavi…

Futbol – sport çeşiti, angısı insannarı birleştirer. Bunu gösterdilär devletin primarları, angıları buluştular Komrat stadionunda

Geçän dinnenmäk günnerindä Komrat  sport meydanında  geçti futbol yarışmaları  Gagauziyanın primarların  hem  devletin  primar assoţiaţiyasının komandaların aralarında.  Matç  başarıldı bir türlü sayıylan 1-1. İlerleder temayı süjet. Futbol  — sport çeşiti, angısı  insannarı birleştirer. Bunu gösterdilär  devletin primarları, angıları buluştular Komrat stadionunda  dostluk matçta diil seftä.  Oyun geçti kızgın hem meraklı. Taa ilk taymdan belliydi, ani ilin taramayı   yok nasıl beklemää,  çünkü futbol sevenneri oynardılar üüsek uurda. İki komanda    savaşardı kalmamaa aşaa  da urmaa  konkurentların tokatlarına gol. Niderlandı  futbolcusu hem trener Yohan Kruiff söledi,  erlem top sizdäysä, siz lääzım yapasınız ölä, ani  meydan  olsun en geniş, nekadar yakışȇr. Erlem top konkurentlardaysı,…

Komratta “Stepan TOPAL kuboona” futbol turnirı oldu

Komratta, Türkiye Respublikası tarafından yapılan hem taa başarılmamış stadionda, Gagauziyanın gençlär işleri hem sport Upravleniyası Gagauziya Futbol Federațiyasınnan barabar, geçirdi sıradakı “Stepan TOPAL kuboona” futbol turnirını. Turnirda pay aldılar Gagauziyanın en kaavi futbol komandaları – “Olimp” FK (Komrat), FK “Oguzsport” (Komrat), “Kongaz” FK (Kongaz), “Sokol-1” FK (Kıpçak), “Sokol-2” (Kıpçak) FK hem “Mayak” FK (Başküüyü (Kirsovo)). Turnirda komandalardan üçär komandalı iki bölük yapıldı. Bölüklerdä aralarında oynadıktan sora, final payına çıkyılar komandalar, ani bölüklerdä 1-ci hem 2-ci erleri aldılar. Onnar da aralarında oynadıktan sora, turnirın finalına çıktılar Komrattan “Olimp” hem “Oguzsport”. Finalda 4:3 taradı “Olimp” futbul komandası hem, artık ikincilää, “Stepan TOPAL…

29 09 21 FUTBOL TURNİRI MOLDOVANIN PRİMARİYALARIN KOMANDALARIN ARALARINDA

Komrat  kasabasının  merkez stadionunda  geçti  futbol yarışması  Moldovaının üülen tarafının primariyaların arasında. Bölä buluşmalar  geçerlär devlettä her yıl, da onnar  ilerlederlär futbolu nicä sport çeşidi, hem vererlär kolaylık sportçular paylaşsınnar bilgilerinnän, becermeklerinnän, kursunnar sıkı baalantıları hem birleşik plannarı. Turnirın  davacısı, futbol veteranı Vasiliy Sukman nışannadı, ani  yarışmaklar hazırlandıydılar üüsek uurda hem bu oluşların önemliini. Primarlar futbol oynamasınnan ii örnek  gençlerä vererlär. O nasaat etti  geçirmää taa sık sport oluşlarını, ki futbol sevennerin olsun kolaylıkarı pay almaa onnarda. «Bizdä burada geçiriler turnir, angısını hazırladılar Moldovanın üülen tarafının primarları kendi aralarında.  Te büün onnar bizim stadionumuzda oynayaceklar da belli edilecek taraycılar hem…

Stepan Topalın adına futbol turnirı: kim kazandı kuboo

Komratta geçti Gagauz Respublikasının İlk Prezidentı Stepan Topalı anmak ikinci futbol turnirı. Onda pay aldılar 6 komanda avtonomiyadan, angıları hep ölä pay aldılar Moldovanın futbol millet ligasında. Yarışmayı genä taradı “Olimp” futbol klubu sayılan 4:3. Stepan Topalı anmak turnirında pay aldılar futbol oyuncuları Komrattan, Başküüyündän hem Kıpçaktan. Yarıştılar “A” hem “B” diviziyalarına girän komandalar. Hepsi futbolcular neetliydilär taramaa. ANDREY KERNEŢ “Olimp” futbol klubun oyuncusu: “Futbol oynȇrım çoktan. Ama bu uurda başladım oynamaa diil çoktan. Futbol oynamaa diil geç, sade havez olsun. Hepsi umutlanêr taramaa. Sade lääzım oynamaa islää”. VİTALİY GARİZAN “Sokol” futbol klubun başı: “Bizim neetimizdi çıkmaa da taramaa. Oynêêrız…