May bir ay tutsak etmektän sora ret ettilär

May bir ay tutsak etmektän sora ret ettilär

Kasımın 2-dä Kişinev Apeläțiya Palatası ret etti Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun danışmasını, neredä o şüpä altına koydu Moldova Prokurorların Üüüsek Sovetinä (PÜS) kendisi hakında kararını.

Moldova Prokurorların Üüüsek Sovetin (PÜS) Canavar ayın (oktäbri) 5-dä kararından sora, taa o avşamsı, bir uydurma ceza işinä görä, tutuklanan Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU, dooruluu aaramaa deyni, PÜSün yannış kararınnan ilgili olarak Apeläțiya Suduna danıstı. Da te, may bir ay tutsak etmektän sora, Kişinev Apeläțiya Palatası Kasımın 2-dä olan toplantısında bu danışmayı ret etti.

Kolaj: point.md
Источник anasozu.com
315

İlgili statyalar

May bir ay tutsak etmektän sora ret ettilär

Kasımın 2-dä Kişinev Apeläțiya Palatası ret etti Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun danışmasını, neredä o şüpä altına koydu Moldova Prokurorların Üüüsek Sovetinä (PÜS) kendisi hakında kararını. Moldova Prokurorların Üüüsek Sovetin (PÜS) Canavar ayın (oktäbri) 5-dä kararından sora, taa o avşamsı, bir uydurma ceza işinä görä, tutuklanan Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU, dooruluu aaramaa deyni, PÜSün yannış kararınnan ilgili olarak Apeläțiya Suduna danıstı. Da te, may bir ay tutsak etmektän sora, Kişinev Apeläțiya Palatası Kasımın 2-dä olan toplantısında bu danışmayı ret etti. Kolaj: point.md Источник anasozu.com

Genä tutsak etmää başladılar: onnara vakıdı uzatmaa lääzım

Kasımın 15-dä Kişinev Apeläțiya Palatası başladı incelemää Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmasını, ani Canabisini serbest brakmaa deyni. Aleksandr STOYANOGLUnun tarafı urgulêêr, ani o bir kabaatsız tutuklandı da onu lääzım serbest brakmaa. Aleksandr STOYANOGLUya karşı uydurma işi açan prokuror sa buna karşı çıkêr. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları karşı çıktılar sudta pay alan daavacıya Genadiy MOROZONa, Vlad PLAHOTNÜKun kayunçusuna, da teklif ettilär bu daavacıyı diiştirsinnär. Birkaç yıl geeri bu daavacı için “ZdG” gazetası yazdıydı, ani “Genadiy MOROZON “cendemdän” sekiz daavacının arasındaydı, angıları prokurorların danışmalarına görä, polițiya komisariatlarında sud kesärdi 2009-cu yılın Çiçek ayın (aprel) 7-dä protest yapan insannara”. Kişinev Apeläțiya Palatasının…

Aleksandr STOYANOGLUyu sud genä işitmää istämedi

Kasımın 16-da Kişinev Apeläțiya Palatası daavacıları, halak-bulak inceleyip Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının onun serbest brakması için danışmasını, o danışmayı ret ettilär. Kişinev Apeläțiya Palatasının kararından sora, presaya açıklama yaparak, Aleksandr STOYANOGLU urguladı, ani daavacılar onnarın argumentlarını hiç işitmää dä istämeerlär hem kendi bildiklerini haydêêrlar: “biz onnara birkaç doseye baksınnar teklif ettik, onnarı hiç açmadılar da. Biz annêêrız, ani daavacılar emir altında bulunêrlar, ama bukadaradan da haksızlık yok nicä olsun!”. Soruşumuza “Bu haksızlıklar için Evrupa İnsan Hakları Suduna danışmak olacek mı?” Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU ölä cuvap verdi: “Belliki, bütün instanțiyaları geçär-geçmäz Evrupa İnsan Hakları Suduna danışacez hem…

Büün Kişinev Apeläțiya Palatası Aleksandr STOYANOGLUnun uydurma davasını inceleyecek

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için hem Canavar ayın (oktäbiri) 8-dä Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından onun bir kabaatsız 30 gün ev tutuklaması altına koyması için alınan kararın ortadan kaldırılması için Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının Kişinev Apeläțiya Palatasına danışması büün saat 13:00-tä Kişinev Apeläțiya Palatasısında incelenecek. Aklınıza getireriz, ani bakmadaan ona, ki Moldovanın hem Gagauziyanın en anılmış prokurları hem yuristleri Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmsı temelsiz olduu hem bunun politikalı nesteyä kokması söleerlär, Moldovada kuvettä bulunannar bu iştä kendilerini saar hem Ne suvan imiş, ne da suvana kokêrlar gibi yapêrlar. Nicä dä olsa, bir…

YIDIRIM HABER: Aleksandr STOYANOGLU serbest brakıldı

Kırım ayın (dekabri) 9-da Kişinev Apeläțiya palatası aldı karar, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu ev arestından serbest brakmaa da geçirmää daavacılık kontolü altına geçirmää. Bu oldu ondan sora, açan Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları protest ettilär Kişinev Apeläțiya palatasında Kişinev Çokana sudun Kırım ayın (dekabri) 3-dän kararını, angısını aldı davacıyka Elizaveta BUZU. Kişinev Apeläțiya palatasının büünkü kararına görä, başlayıp Kırım ayın (dekabri) 9-dan beeri, Aleksandr STOYANOGLU 30 günä daavacılık kontolü altına geçiildi. Источник anasozu.com