Leonid Dobrov programada «GAGAUZİYA GÜN GÜNDÄN»

Leonid Dobrov programada «GAGAUZİYA GÜN GÜNDÄN»

Leonid Dobrov musafir programada «GAGAUZİYA GÜN GÜNDÄN».

Источник


311

İlgili statyalar

Леонид Добров: Берлин пал! Дмитрий Константинов избран спикером НСГ!

4 февраля депутаты НСГ избрали себе спикера законодательного органа Автономии Д. Константинова, трех заместителей и председателей профильных комиссий. «Битва за Берлин» (битва за НСГ), которая длится более полугода (если считать дату отмены выборов НСГ весной минувшего года, по причине введенного незаконного ЧП депутатами парламента РМ, которые находились под патронатом экс-президента РМ Игоря Додона), — то именно сегодня такая БИТВА завершилась полной победой группы Константинова. Надо отметить вопиющий факт со стороны коммунистов-социалистов В. Петрова, которые сегодня перешли все КРАСНЫЕ ЛИНИИ в части Божественной Дозволенности и Приличия, когда потребовали включить в общий СПИСОК голосующих за кандидата в спикеры НСГ даже тех двоих…

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär geçer

2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimnär geçer. Halk Topluşunda 35 mandata 124 kandidat var.   Bütün Gagauziyada seçmcilär listelerindä 114 210 kişi var. Kaçı onnarın seçim bölümnerinä geleciklär pek tezdä üürenecez. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) bildirdi, ani seçimnerdä 80 erindeki hem 50 yabancı gözlemci var. Источник anasozu.com

Desant veterannarı Komratta kutladılar Hava desant askerleri gününü

Maavi beretlarlan hem koraflı maykalarlan. Harman ayın 2-dä desant asker veterannarı kendi profesional yortusunu nışannadılar. Veterannar desant askerlerina deyni yazılmış «Sineva» türkünün avtorun İvan Zdravkovun anmak taşına çiçekleri koydular. Ondan sora Prorok İliyanın adına klisesindä Komratta yortulu liturgiyada pay aldılar, 2-ci dünnä cengin payalannarına adalı memorialın yanında marşlan geçtilär hem patredä çıktılar. Adetçä desant asker veterannarın «Sineva» türkünün avtorun İvan Zdravkovun anmak taşın yanında toplandılar, angısı Komrat koledjın duvarında koyulu. Hepsi bu insan desant askerliini geçti Sovet birliin vakıdında. Desant asker veteranı Viktor Drangoz maasuz bölümdä askerliini yaptı, rotanın önemli tehnik uzmanıydı. O nışannadı, ki her yıl askerlär bilä toplanȇrlar,…

2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da gagauziya Başkanı seçimneri

Bakmadaan ona, ani Gagauziyanın büünkü Başkankası pek istämeer, Gagauziya Halk Topluşu aldı karar, ani sıradakı Gagauziya Başkanı seçimneri yapılsın 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da. Gagauziya Halk Topluşu kendisinin 16.08.2022 günü toplantısında, ansızdan, 20 halk deputatın kayıllıınnan, karar aladı Gagauziya Başkanı seçimneri 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da yapmaa. Buna karşı kalktı Gagauziya İspolkomun Predsedatelin ikinci yardımcısı Olesä TANASOGLU, urgulayıp, ani bu büük yannışlık, çünkü, maamilä surat, Başkankanın zamanı 2023-cü yılın Orak ayın (iyül) 19-da bitärmiş. Источник anasozu.com

Gagauziya Başkankası imzaladı “Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için” Zakonunu

Gagauziya Başkankası İrina VLAH imzaladı «О символах Победы на территории Гагаузии» (“Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için”) Zakonunu, bildirer gagauzia.md. Çiçek ayın (aprel) 29-da Gagauziya Halk Topluşu tarafından kabledilän «О символах Победы на территории Гагаузии» (“Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için”) Zakonuna görä “Gagauiyanın topraklarında izin verileri yapmaa hem korumaa “Georgievskaya” denilän şiridi, Enseyişin kırmızı bayraklarını hem Büük Vatan cenginnän ilgili başka simvolları”. Hep ölä, Zakon verer kolaylık cenktä pay alannarın anmasını temelleştirmäk için hem eni gelän boyları vatan sevmektä terbietmäk uurunda Gagauziya topraklrında kimi sıraları yapmaa. Not. «О символах Победы на территории Гагаузии» (“Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için”) Zakonun kabledilmesindän sora, Moldova…