Kulturasız kultura

Kulturasız kultura

Gagauziyanın ofiţial yazılarda yannşlıkları saymaa bıktık artık. Bu yazıda ooru lääzım bölä yazılsın:

MOLDOVA RESPUBLİKASI

GAGAUZİYA (GAGAUZ YERİ)

KULTURA HEM TURİZMA BAŞ UPRAVLENİYASI
Источник anasozu.com
551

İlgili statyalar

Yannışlıklar karma karışık

Bu tabloda şaşılacek yannışlıklar var hem laflarda, hem cümlä kurulmasında, hem da adların yazılmasında. Dooru lääzım bölä yazılsın: MOLDOVA RESPUBLİKASININ İÇİŞLERİ MİNİSTERLİİ ÜSTOLAN DURUMNARIN UPRAVLENİYASI GAGAUZ YERİ (açıklama – Todur ZANETin) Источник anasozu.com

TÜRKSOY Dayma Konseyin 40-cı dönem toplantısı

2023 yılın Canavar ayın (oktäbri) 13-14 günnerindä 2023 yılın Türk dünnäsı kultura başkasabası olan Azerbaycanın Şuşa kasabasında geçti TÜRKSOY Dayma Konseyin 40-cı dönem toplantısı, neredä çok alınan kararların arsından biri oldu 2024 yılın Türk dünnäsı kultura başkasabası Anev kasabası oldu. TÜRKSOY Dayma Konseyin dönem 40-cı dönem toplantısında pay aldılar Azerbaycan, Kazahstan, Özbekistan, Türkiye, Kırgızstan, Türkmenistan Respeblikaların kultura ministerliklerin, KKTC (Poyraz Kipra Türk Respublikası)  turizma, kultura, gençlik hem çevrä ministrusu temsilcileri, Gagauziya (Gagavuz Yeri) (Moldova) kultura hem turizma Upravleniyasının baş Marina SEMÖNOVA. TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV kendi nasaatında urguladı, ani TÜRKSOY Dayma Konseyin 40-cı dönem toplantısı pek önemni vakıtta geçer:…

Marina SEMENOVAya Moldova kultura Ministerliin ödülü verildi

Baba Marta ayın 27-dä Moldovanın milli incäzanaat muzeyindä oldu bir sıra, neredä Moldova kultura Ministerlii kultura uurunda 10-culaa kendi ödüllerini verdi. Ödül vermäk sırasında pay aldılar Moldovanın Premeyr-ministrusu Dorin REÇEAN, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, Romıniya kultura hem dinnär ministrusu Lucian ROMAȘCANU hem başkaları. Ödül kabledennerin arasında vardılar artistlär, kultura insannarı, bibliotekacılar, çalgıcılar hem taa başkaları. Büük ustalık hem çalışkannık için Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA kabletti Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN elindän “Erindeki uurda kultura kuruluşun en islää menecerı” ödülünü. Kutluca olsun, Marina! Источник anasozu.com

Kıymetli insannara Gagauziya ödülleri verildi

Kırım ayın 22-dä, Moldova Parlamentı tarafından 1994-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 28-ci yıldönümünä karşı, Komrat Kultura binasında oldu yortulu sıra, neredä Gagauziyanın öndercileri verdilär üzdän zeedä avtonomiyanın ödüllerini Gagauziyanın kurucu veterannarına, vraçlara hem üüredicilerä, çiftçilik zaametçilerinä, bilim hem kultura insannarına, devlet işçilerinä. Verilän ödüllerin arasında vardılar: “Gagauz Yeri” Ordenı, “Mihail ÇAKİR” Ordenı, “Gagauziyanın şannı Vatandaşı”, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli pedagogu”, “Gagauziyanın kıymetli mediţina zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli çiftçilik zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli içişleri organnarı zaametçisi” nışannarı hem “Gagauziya Başkanın hem Halk Topluşun Gramotası”. Ödül vermä yortulu sıranın sonunda Gagauziya Başkankası…

Neettä var bizi saymaa

Moldova pravitelstvosunun hem parlamentın neetinä geldi Moldovada yaşayan insannarı saymaa. Bu iş var nicä olsun 2024-cü yılda, belliki, o vakıdadan eşek ölmäärsä. Moldova Parlamentın devlet öndercilii hem da kultura, üüredicilik, aaraştırmak, gençlik, sport hem mas-mediya komisiyaları bu için zakonnar temelini incelemää başladılar. Neettä var Moldovada insannarı on yılda bir kerä saymayı. Bitki kerä bölä bir saymak 2014-cü yılda oldu, ama dooru-doorudan o saymanın hepsi sonuçlarını büünkü günädän açıklanmadılar. Salt bildirdilär, ani ozaman bu iş için 89 milion ley harcandı, şindi sä, may dört katına taa zeedä, 329,2 ley harcamaa düşünüler. Источник anasozu.com