Kulturasız kultura

Kulturasız kultura

Gagauziyanın ofiţial yazılarda yannşlıkları saymaa bıktık artık. Bu yazıda ooru lääzım bölä yazılsın:

MOLDOVA RESPUBLİKASI

GAGAUZİYA (GAGAUZ YERİ)

KULTURA HEM TURİZMA BAŞ UPRAVLENİYASI
Источник anasozu.com
388

İlgili statyalar

Yannışlıklar karma karışık

Bu tabloda şaşılacek yannışlıklar var hem laflarda, hem cümlä kurulmasında, hem da adların yazılmasında. Dooru lääzım bölä yazılsın: MOLDOVA RESPUBLİKASININ İÇİŞLERİ MİNİSTERLİİ ÜSTOLAN DURUMNARIN UPRAVLENİYASI GAGAUZ YERİ (açıklama – Todur ZANETin) Источник anasozu.com

Neettä var bizi saymaa

Moldova pravitelstvosunun hem parlamentın neetinä geldi Moldovada yaşayan insannarı saymaa. Bu iş var nicä olsun 2024-cü yılda, belliki, o vakıdadan eşek ölmäärsä. Moldova Parlamentın devlet öndercilii hem da kultura, üüredicilik, aaraştırmak, gençlik, sport hem mas-mediya komisiyaları bu için zakonnar temelini incelemää başladılar. Neettä var Moldovada insannarı on yılda bir kerä saymayı. Bitki kerä bölä bir saymak 2014-cü yılda oldu, ama dooru-doorudan o saymanın hepsi sonuçlarını büünkü günädän açıklanmadılar. Salt bildirdilär, ani ozaman bu iş için 89 milion ley harcandı, şindi sä, may dört katına taa zeedä, 329,2 ley harcamaa düşünüler. Источник anasozu.com

Gagauziyanın “Kolada adetleri – 2022” festivali Tomay küüyün Kultura evindä geçti

Bitki yıllar Gagauziyanın Tomay küüyündä yapılêr festival – “Kolada adetleri”, angısına toplanêrlar küülerin Kultura evlerin zaametçileri, ansamblilär, şkolalardan uşak başçalardan hem kliselerin pazar şkolalarından uşaklar. Tomay küüyün Kultura Evin sțenasında gösterildi Yıl Başı yortuları hem sıraları adetleri için Kolada, “Hêy-hêy” hem “Çıbık günü” (“Surva”) teatrulu gösterişlär, okundu “Kolada” hem “Hêy-hêy” diil salt gagauz dilindä, ama moldovan, rus, ukrain hem bulgar dillerindä dä. Festivalda ii nasaatlan söz ettilär Gagauziyanın popazları da. Bu gözäl festivali ortak hazırladılar Gagauziyanın Kulturaylan turizma hem Üüredicilik Upravleniyaları. Источник anasozu.com

Bu Seçim kodeksı Gagauziyayının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı

2022-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 1-dä Moldova Paralamentı, bir partiyanın 55 sesinnän, kabletti Moldova Respublikasının eni Seçim kodeksını, angısına görä Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı. Bu konuylan ilgili, Gagauziya Halk Topluşun deputatları Kırım ayın (dekabri) 6-da bir açıklama kablettilär, neredä doorudan söledilär, ani Moldova Parlamentı hem Moldova Respublikasının büünkü kuvetleri çiinedilär Gagauziyanın haklarını hem Moldova Konstituțiyasının 111-ci statyasını, bununnan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolu açıp. Bu işi doorutmak için, GHT deputatları danışêrlar Moldova Prezidentına hem Moldovada bulunan halklararası hem diplomatiya misiyalarına. Aşaada danışmanın PDFnı vereriz: GHT_aciklamasi Источник anasozu.com

TÜRKSOYun Genel sekretari Sultan RAEV seçildi

2022-ci yılın Baba Marta ayın 31-dä, Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada oldu TÜRKSOY Dayma Konseyin sıradan dışarı toplantısı, neredä alınan kararlan Sultan RAEV (Kırgızstan) TÜRKSOY Genel sekretari seçildi. TÜRKSOY Dayma Konseyin dönem Koordinatoru, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusu Mehmet Nuri ERSOYun başkannıındakı toplantıya Azerbaycan Respublikasının kultura ministrusu Anar KARİMOV, Kazahstan Respublikasının kultura hem sport ministru yardımcısı Nurkissa DAUYESHOV, Kırgızstan Respublikasının kultura, bilgi, sport hem gençlik politikaları ministrusu Azamat CAMANKULOV, Özbekistan Respublikasının kultura ministru yardımcısı Murodjon MADJİDOV, Türkmenistan Respublikasının kultura ministrusu Atageldi ŞAMURADOV, Gagauziya (Gagavuz Yeri) (Moldova) kultura hem turizma Upravleniyasının baş Marina SEMÖNOVA, KKTC (Poyraz Kipra Türk Respublikası) premyer…