Kulturasız kultura

Kulturasız kultura

Gagauziyanın ofiţial yazılarda yannşlıkları saymaa bıktık artık. Bu yazıda ooru lääzım bölä yazılsın:

MOLDOVA RESPUBLİKASI

GAGAUZİYA (GAGAUZ YERİ)

KULTURA HEM TURİZMA BAŞ UPRAVLENİYASI

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Yannışlıklar karma karışık

Bu tabloda şaşılacek yannışlıklar var hem laflarda, hem cümlä kurulmasında, hem da adların yazılmasında. Dooru lääzım bölä yazılsın: MOLDOVA RESPUBLİKASININ İÇİŞLERİ MİNİSTERLİİ ÜSTOLAN DURUMNARIN UPRAVLENİYASI GAGAUZ YERİ (açıklama – Todur ZANETin) Источник anasozu.com

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

18.10.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 316529; ölennär – 7 241; alışannar – 296577. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 8799: Çadır rayonu – 2819; Komrat rayonu – 4666; Valkaneş rayonu – 1314. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 10137 (ölän – 3455); karı kulluu – 185277 (ölän – 3751); aar kalan karılar – 1322. Источник anasozu.com

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

22.09.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 283950; ölennär – 66617; alışannar – 268771. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7974: Çadır rayonu – 2636; Komrat rayonu – 4139; Valkaneş rayonu – 1169. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 116867 (ölän – 3217); karı kulluu – 165783 (ölän – 3388); aar kalan karılar – 1186. Источник anasozu.com

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

27.07.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 258713; ölennär – 6245; alışannar – 251553. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7116: Çadır rayonu – 2438; Komrat rayonu – 3637; Valkaneş rayonu – 1031. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 107115 (ölän – 3064); karı kulluu – 151509 (ölän – 3180); aar kalan karılar – 1042. Источник anasozu.com


107

İnsannarın cuvapları: