Konstituțiya sudu STOYANOGLUnun iştän atılmasını zakonsuz tanıdı

Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmasına görä, Moldova Konstituțiya sudu “Prokuratura için Zakonun 31-ci statyası” konstituțiyaya uymamasını tanıdı.

Kasım ayın 9-da Moldova Konstituțiya sudun toplantısından sora, Moldova Konstituțiya sudun artık eski başı Nikolae ROŞKA açıkladı, ani “Prokuratura için Zakonun 31-ci statyası” konstituțiyaya uymêêr”.

Aklınıza getireriz, ani bu statya görä, Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUya, kendisini zakonsuz iştän alınma zamanında, verilmedi kolayık korunmaa.

Eridir urgulamaa, ani Konstituțiya sudunda bu karar alınırkan sudyalar Nikolae ROŞKA hem Lüba ŞOVA başka fikirdä kaldılar. Hep o zaman, Nikolae ROŞKA Konstituțiya sudun başından atıldı da, birkaç gündän sora, Konstituțiya sudun başı genä Domnika MANOLE ayırıldı.

Şindi, Moldova Prezidentın Maya SANDUnun Ceviz ayın (sentäbri) 26-da imzaladıı Emir, angısına görä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu Baş prokurorluk işindän çıkarıldı, ortadan kaldırılsın deyni Apeläțiya Palatasında karar alacek.

Bakmayarak ona, ani Moldovada hepsi Konstituțiya sudun eski başları hem daavacıları hem da yustițiya ministruları açıklêêrlar, ani Maya SANDU lääzım bu Emiri ortadan kaldırılsın, kendisi Moldova Prezidentın deer, ani: “Konstituțiya sudun bu kararı bişey diiştirmeer”.
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

EİHS: Aleksandr STOYANOGLU Baş prokurorluktan zakonu ezmäklän alındı

Yaklaşık bir ay geeri Evropa İnsan Hakları Sudu (EİHS) almış karar, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU Moldova Respublikasının Baş prokurorluundan zakonu ezmäklän alındı. Ama, Moldova kuvetlerinä vakıt vereräk, EİHS, neçin sä, kararını sadece Canavar ayın (oktäbri) 24-dä üzä çıkardı. Moldova kuvetleri bu ayı pek islää kullandılar. Moldova prezidentı, Evropa Birliin teklifleri “kabaatsızlık prezumpțiyası”ndan üstün koyarak, Ceviz ayın (sentäbri) 26-da imzaladı Emiri, angısına görä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu Baş prokurorluk işindän çıkardı. Ardından da, Canavar ayın (oktäbri) 21-dä, Moldovada eni Baş prokurorluk için artık konkurs açıklandı. Moldova Respublikasının Baş prokurorluundan zakonu ezmäklän alınana Moldovanın gagauz…

“Şor” partiyası zapaya koyuldu – eni Başkanka baamsız oldu

Kirez ayın (iyün) 19-da Moldova Konstituțiya sudu aldı karar, ani Moldova “Şor” politika partiyasını Konstituțiya ayıkırı olan bir partiya açıklamaa. Moldova Konstituțiya sudun bu kararı kuvedä geçtiynän, Moldova parlamenttakı “Şor” partiyasının frakțiyası daadılacek, ama o partiyadan seçilän deputatlar, baamsız olarak, deputat kalaceklar. Hep ölä “Şor” politika partiyasından seçilän Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚİUL da baamsız olacek. “Şor” politika partiyasının öndercileri açıkladılar, ani Moldova Konstituțiya sudun bu kararı zakon dışında olak kablederlär dä, o üzerä, dooruluk için, Evropa insan hakları suduna baş uraceklar. Aylarca sürtän bu sudta: “Şor” politika partiyasının taraftarları hem hem protestlara çıktılar, ama o protestlar bişeyä getirmedilär.  …

YIDIRIM HABER: Aleksandr STOYANOGLU sud kontrolü altından alındı

Baba Marta ayın (mart) 7-dä Kişinev Çokana sudun magistratları karar aladılar Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu sud kontrolü altından almaa. Bu oldu ondan sora, açan Aleksandr STOYANOGLUnun ceza işini götürän prokurorlar danıştılar, ani Aleksandr STOYANOGLUyu taa 60 gün sud kontrolü altında brakmaa. Bu prokurorlar açıkladılar, ani Kişinev Çokana sudun magistratlarının kararınnan kayıl olmêêrlar da bu üzerä o kararın ortadan kaldırrılamsı için Kişinev Apeläțiya palatasına danışaceklar. Aklınıza getireriz, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLU 2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 5-dä bir kabaatsız tutuklandı da ozamandan beeri, türlü uydurma sebeplerä görä, onun işini hep tutsak ederlär. Moldova sudların başsızlıı için…

Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon

2021-ci yılın Harman ayın 24-dä Moldova Parlamentında “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklerin ikinci okumakta kabledilmesinnän Gagauziyanın temeldän sökülmesi başladı. Bakmadaan ona, ani “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklär için cümne insannar hem yuristlär, kendi bakışlarını açıklayarak, dedilär, ani bu diiştirmeklär politika işi hem prokuraturayı politika ökçesi altına almak, zakon ikinci okumakta kabledildi. Moldovada “zakonçuluu korumasında duran” halklararası kuruluşlar, dilsizlär gibi, sustular, bakmadaan ona, ani bu Zakon proektı, nicä düşer Evropaya bakannara, Venețiya komisiyasına yollanmalıydı hem Moldova Prokurorların Üüüsek Soveti tarafından incelänmeliydi. Zakonu kabledennär ne da deselär, bu zakon en aazdan bir gagauza, Moldovanın büünkü Baş prokuroruna Aleksandr STOYANOGLUya hem…

“Yustițiyanın uzurpațiyası”: Aleksandr STOYANOGLU Moldova yustițiya ministrusunun iştän alınmasını isteer

Moldova-Leaks saytı tarafından Telegram kanalında Moldova politikacıların yazışmasının ortalaa akıtmasından sora, bir zakonsuz işindän alınan Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU, susmasını kesip, büük bir açıklama yaptı, neredä Moldova yustițiya ministrusununa Sergey LİTVİNENKOya karşı aar kabaatlar attı hem onun iştän alınmasını istedi. Aleksandr STOYANOGLU urguladı, ani “bir şüpesi dä yok ondan, ani Moldova-Leaks saytında yayınnanan yustițiya ministrusununa Sergey LİTVİNENKOnun yazışması aslıdır, çünkü kimär erdä Sergey LİTVİNENKO yazêr, ani kapanda benim için kamera hazır da ona hemen o kameranın patredini yollêêrlar”. Aleksandr STOYANOGLU deer: “kimisi hiç bilmeer dä nekadar “sonsuz kuvedä saabi” o ministr. O biler, nesoy notaları kayaceklar prokurorlar,…