Kongazın “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisi 10 yaşında

Kongazın “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisi 10 yaşında

Hederlez ayın (may) 29-da Kongazda kutladılar “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisinin kurulmasının 10-u yıldönümünü.

“Altın çöşmä” örnekli ansablisinin diişilmäz öndercicinin Viktor GRADİNARın zaametinnän hem ansamblidä pay alannarın becerikliinnän, 2011-ci yılda kurulmasından büünkü günädän “Altın çöşmä” oldu anılmış hem temelinä oturulmuş bir kolektiv. Taa çoyu Todur ZANET lițeyin üürencilerindän oluşan bu ansamblidä 5-18 yaş arasında olan üzdän zeedä uşak gagauz oyunculuun kulturasında ustalıklarını incelettilär hem o ustalıklarını türlü memleketlerdä dä gösterdilär, ölä nicä Moldova, Türkiye, Ukrayina, Belarusiya, Grețiya.

“Altın çöşmä” örnekli ansamblisinin kalfalıını geçän uşakların en isleeleri büünkü gündä Gagauziyanın en anlmış “Düz Ava” ansamblisinin oyunculuk payının temeli durêrlar hem orada kendi talantlarınnan başarılı artistlär oldular.

“Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisinin 10-u yıldönümünü kurulma yortusu Kongaz küüyün Kultura evindä geçti, neredä ansambli gösterdi kendisinin en islää oyunnarını hem onnarı kutlamaa gelän insannara kendi baaşışlarını verdi. Kollektivin yortusunda kutlama sözünnän Kongaz primarı hem Gagauziya Başkankası da pay aldılar.

Kurlama yortusunun sonunda “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisinä 10 kilallık bir tort baaşlandı.

Kongazın “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisi 10 yaşında

Kongazın “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisi 10 yaşında

Kongazın “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisi 10 yaşında
Источник anasozu.com
131

İlgili statyalar

“Altın anaktarcık” uşak başçasına TİKAdan sevindirici yardım

Gagauziya Bucak küüyün “Altın anaktarcık” uşak başçası kendi kufnesinä deyni Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıından  (TİKA) sevindirici bir yardım kabletti – epiz eni hem dünnää tehnologiyalarında oborudovaniya. Bu yardım bölä küçük küü için pek büük maanalı bir iş, çünkü küüyün bücetı az hem herbir işlerä o bücetta para pek etişmeer. Kufnenin ofițial açılışı hem başka baaşışları vermäk için “Altın anaktarcık” uşak başçasına Orak ayın (iyül) 16-da da geldilär hem açılış yortusuna katıldılar TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Gagauziyanın GHT Başı Vladimir KISSA, Gagauziyanın Üüredicilik Upravleniyasının Başı Natalya KRİSTEVA, Bucak küüyün primarı Nikolay DUDOGLU,…

“Altın anaktarcık” uşak başçasına TİKAdan sevindirici yardım

Gagauziya Bucak küüyün “Altın anaktarcık” uşak başçası kendi kufnesinä deyni Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıından  (TİKA) sevindirici bir yardım kabletti – epiz eni hem dünnää tehnologiyalarında oborudovaniya. Bu yardım bölä küçük küü için pek büük maanalı bir iş, çünkü küüyün bücetı az hem herbir işlerä o bücetta para pek etişmeer. Kufnenin ofițial açılışı hem başka baaşışları vermäk için “Altın anaktarcık” uşak başçasına Orak ayın (iyül) 16-da da geldilär hem açılış yortusuna katıldılar TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Gagauziyanın GHT Başı Vladimir KISSA, Gagauziyanın Üüredicilik Upravleniyasının Başı Natalya KRİSTEVA, Bucak küüyün primarı Nikolay DUDOGLU,…

Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci erlär hem premiyalar

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 9-10 günnerindä Moldova seftä geçti Halklararası “Crystal Pearl – 2022” (Kristal Sedef) türkü hem oyun konkursu. Kurulma günündän beeri bu konkurs üçüncälää ypılêr. Gagauziyadan “Crystal Pearl – 2022” (Kristal Sedef) türkü hem oyun konkursunda pay aldılar Komrattan “Voice Show Studio” örnekli vokal studiyası hem “Vdohnoveniye” estrada hem sport tanțları örnekli kolektivı. Olesä BARLADÄNın “Güneş çancaazı” vokal şkolasının hem hem “Voice Show Studio” örnekli vokal studiyasının solistkaları Marina TOPALlan Aleksandra TERZİ hem studiyanın önderciykası Olesä BARLADÄN birkaç nominațiyada pay aldılar da ustalıklarınnan halklararası jürinin azalarını büüledilär. Sonuçta Marina TOPAL 1-ci eri aldı, Aleksandra TERZİ iki 1-ci…

Yalovenı kasabasında “Düz -ava” ansamblisinin konţerti geçti

Yalovenı kasabasında seftä “Düz ava” oyun hem türkü ansablinin konţerti geçti. Tanıştırmaa deyni devletin yaşayannarını gagauz kulturasınınnan,  planda bölä konţertleri Moldovanın taa 5 kasabasında geçirmää. “Düz ava” oyun hem türkü ansablisinin konţerti Yalovenı kasabasında seftä  geçti.  Konţerdä gelennerin taa çoyu açıkladılar, ani öncä yoktur gördüülär “Düz ava” ansamblisinin konţertlerini. Konţert geçirildi neetlän tanıştırmaa  devletin yaşayannarını gagauz kulturasınınnan, oyunarınnnan, türkülerinnän. Sţenadan öttülär hem gösterildilär gagauz, moldovan , bolgar türkülerinı hem oyunnarını. Konţert yapıldı Gagauz Avtonom Bölgesinın maasuz hak statusu kabledilmesinin 28-ci yıldönümü akţiyasının çevresindä. Yılın sonunadan “Düz ava” oyun hem türkü ansablisi konţertlärlän bulunacek Belţı, Faleştı, Orgeev, Edineţ hem Kaul kasabalarında.…