Kongazda sport sezonunu açtılar: yarışmaklara katıldılar üzlän sportçu

Adetä görä  Kongaz küüyüdä  Hederlez ayın  bitkisindä geçirerlär sport gününü. O toplȇr üzlän sportçu hem küüyün yaşayannarını. Kendi ustalıını hem harakterini göstererlär diil sade professionallar, ama  sport sevenneri dä. Sport günündä bulundu bizim korrespondentimiz Zinaida Kanţır.

Üzlän sportçu toplandılar Kongaz küüyün stadionunda ki katılmaa yarışmaklara. Bulutlu hava engel olmadı olayın hazırlayannarına, yarışmaklar  geçti üüsek uurda.

Adetä görä yarışmakların  çeketmesinädan baaşışladılar te onnarı, kim koydu kendi kuvedini sportun ilerlemesinä.

Yarışmaklar çekettilär ilin atletikadan. Kızlar hem çöcüklar 60, 100 hem 800 metrada belli ettilär en  hızlı kaçannarı.

Fidannarın altında şahmata hem şaşki oynayannar güreşärdilär ilk erlär için diil sade  te onnarlan, kimin var çok ödülü, ama bu sport çeşitlerin sevennerinnän da.  Oyun kızgındı hem meraklıydı.

Stadionun bir payında oynarkana şaşkı, kenarlarında çekettilär edi hem beş komanda oynamaa voleybol hem basketbol. Komandalara toplandılar küüyün yaşayannarı hem okulların üürenicileri. Hep bu vakıt stadionun ortasıda  en küçük futbolcular üç klubun aralarında belli ettilär en kaavileri hem gösterdilär, ani  bakmadaan yaşlarına futbol gözäl hem  kızgın oyun.

Trenerların laflarına görä, bölä sport günnerini lääzım geçirmää diil sade bir keret yılda, ama taa zeedä. Neçinki sport — bu saalıklı yaşamak. Da bakıp güreşmäk ruhuna, angısı bütün gün duyulardı stadionda, var nicä sölemää, ani sportun gelecää var.

Nicä nışannadı yarışmakların baş daavacısı Dmitriy Esir, bu sport olayları pek faydalı insannara deyni, hem uşaklara brakıp kompyuterı gelerlär denemää kendi kuvedini.

Yortunun sonunda adetä görä geçtilär yarışmaklar serbest güreşmesindä, angılarında pay aldı pek çok  güreşçi. Matta  konkurenţiya kaaviydi, kimsey istemäzdi kalmaa aşaa.  En küçüklerdä vardı kolaylık nesa üürenmää taa becerikli sportçulardan. Diri baaşışları aldılar en kaavilär. Oluşun sonunda  kaldırdılar giräyi hem çektilär kanatı. Hepsi yarışmakların  taraycıları  kablettilär diplomnarı hem para baaşışlarını.
Источник grt.md
106

İlgili statyalar

Kasabanın kurumnarı pay aldılar futbol yarışmaklarında

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komrat stadionunda  geçtilär futbol  yarışmakları, angılarında pay aldı  6 komanda kasabanın  kurumnarından. Kızgın matçların  oynamasından   ilk eri kazandılar  futbolcular  Komrat primariyasından.  Taa derindän  süjetımızda. Futbol komandaları   pay oldular  iki gruppaya üçär komanda,  geçirdilär   ikişär matç .  Meydanda  duyulardı kızgınnık  hem kaavi konkurenţıya.  Bakmadaan ona, ani  tarışmaklarda pay aldılar  futbol sevenneri,  futbol  meydanda  üüsek uurda geçti.  Oyuncuların  laflarına görä  yarışmaklar ii sebep- taa bir keret toplanmaa buluşmaa deyni hem  götürmää saalıklı yaşamayı.  “ Geçän yıl pay aldık bölä turnirda, da tutturȇrız hepsi primariyanın ideyalarını   sport uurunda.  Zerä sport — bu bizim yaşamamız, bu saalıklı yaşamak. Bän 49  yaşındayım,…

Grek-rim güreşindä Gagauziya açık çempionatı belli etti en kaavi güreşçileri

Gagauziyada Baurçu küüdä geçti  grek-rim  güreşindä açık çempionat. O topladı  Moldovanın 13 en kaavi komandasını. İki  matta  güreştilär  çocuklar türlü aarlık kategoriyalarda.  Yarışmaklar  belli ettilär en iileri bu sport çeşitindä. Gagauziyanın açık çempionatı topladı diil sade regionun en kaavi güreşçilerini, ama bütün devlettän dä. İki matta  güreş gitti kızgın  hem meraklı.  Kim sa istemäzdi kalmaa aşaa, kullanıp kuvedini hem bilgilerini, kim sa kalktı şannı pyedistala, kim sa etişmedi yarı finala da.  Uşakların laflarına görä, yarışmaklar hazırlı üüsek uurda, matta da konkurenţiya büüktü. “Çempionat geçer  pek ii urda”.   “Lääzım ilerletmää  güreş kulturasını. O pek önemli, da onda pek çok gözäl…

Şahmata turnirı belli etti en ii oyuncuları devletin üülen tarafında

50 sportçudan zeedä devletin üülen tarafından toplandılar Komaratta, ki belli etmää  en kaavi şahmatistları 4 kategoriyada aşa görä. Üç günün içindä şahmata taftalarında  geçti kızgın hem kaavi oyun. Taa geniştän süjetımızda. Yarışmaklarda payaldılar Gagauziyanın hem dolay kasabaların, küülerin kaavi şahmatistleri, angıları koyup bütün kuvetlerini, çıktılar finala. Çoyu partiyalar şürtülär saatlarlan, çünkü karşı karşıya geldilär  Moldovanın halklararası  çempionarı. Okadar ki diil hepsinä uydu taramaa hepsi partiyaları, vardı yanışlıklar da. Oyuncuların laflarına görä, turnir angısı adalı halklararası şahmata gününä, geçti üüsek uurda, konkurentlar da pek islää hazırdılar. Turniri kararladılar geçirmää analar-bobalar barabar şaşki hem şahmata federaţıyasınnan. Trenerın Andrey çeşmedjının laflarına görä oyun…

Gagauziya dzüdo açık çempionatı topladı Moldovanın en kaavi sportçularını

Geçän dinnenmäk günnerindä Komratta Gagauziyanın regional sport liţeyindä geçti dzüdo açık çempionatı. O topladı  Moldovanın 9 en kaavi komandasını. Yarışmaklar geçtilär  türlü aarlık kategoriyalarında. Avtonomiyadan çempionatta pay aldılar sportçular Komrattan, Kazayaktan, Valkaneştän, Çeşmä küüyüdän. Gagauziyanın  dzüdo açık çempionatı geçti Komrat sport liţeyındä. Güreşlär geçtilär iki matta.  Onnar topladılar devletin en kaavi dzüdocülarını. Kızgınnık duyulardı bütündän. Kimisi istemäzdi gitmää taradılmış. Ama sport olä: var taramaklar da, taratmaklar da.  Çempion oldular nicä en küçüklär, ölä dä te onnar, kim diil bir keret kalktılar devlet hem Evropa yarışmakların şannı pyedestallarına. “Konkurentım taa yufkaydı bendän, ama hepsi ii geçti”.   “ Bän beendim nicä…

Video: Komratta Dmitriy Mavrodi adına geçti halklararası sambo turniri 

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komratta geçti  haklararası sambo  turniri Afgan cengin veteranın Dm. Mavrodi  adına.  O  geçindi  Avgan  gengindä. İkinci yıl sıradan onun adına geçiriler yarışmaklar. Bu sefer onnarda pay aldı 14 komanda Moldovadan  hem Ukrainadan.   Sambo turniri  geçti  sport  liţeyin  zalında iki  kilimdä hem  birkaç aarlık kategoriyasında.  Güreşmää toplandılar  türlü okullardan en kaavi güreşçilär. Pandemiyanın beterinä yarışmaklara geldilär sade  Ukrainadan sportçular.  Güreş  kilimdä kızgındı,  söledilär trenerlar.  Turnir verer kolaylık  uşaklara kaavileştirmää becermeklerini, terbiedennerä dä görmää bir taraftan kendi sportçularını. Diil çoktandan sambo güreşi  girer olimpik sport çeşitlerinä, da şindi uşaklarda var stimul  hazırlanmaa hem adım — adım yaklaşmaa dünnenin baş yarışmaklarında. Gagauziyada bitki yılların…