Komrattan gencecik gimnastkalar aldılar iki ilk eri “Renaissance”haklararası yarışmaklarda

Komrat muniţipal sport okulun akrobatika hem gimnastika bölümün terbiedilenneri pay aldılar “Renaissance” modern oyunnarı halklararası yarışmaklarında. Onnar Kişinöv kasabasında geçtilär.

“Renaissance” modern oyunnarı halklararası yarışmaklarında pay aldılar komandalar  bütün devlettän. Trenerın Alöna Junenin laflarına görä Komrat sport okulundan  yarışmaklarda 11 kişi pay aldı . Kızlar üüsek uurda hazırlandılar bu oluşa da gösterdilär  gözäl hem professional programmalarını.

“Biz pay aldık zamandaş oyunnarında yarışmaklarında akrobatika uurunda. Kızlar pay aldılar taa ii, nekadar geçän yarışmaklarında , makar onnarda da kazandılar ilk eri. Ama bu sefer onnar taa üüsek uurda gösterdilär kendilerini. Da bän düşünerim, ani gelän sıra olacek taa ii”, — açıkladı trener Alöna Junä.

Yarışmakların çıkışlarına görä  kızlar kazandılar ilk eri “solo-akro” kategoriyasında hem ilk eri “nomer-akro” toplumnarın aralarında.

Bu diil ilk yarışmaklar, neredä akrobatkalar göstererlär üüsek çıkışları. Sportçular meraklanȇrlar bu sport çeşidinnän. Yardım ederlär uşakların üüsek becermeklerindä analar-bobalar da. Uşaklar söleerlär , ani üüsek basamaa etişmää deyni lääzım çok hazırlanmaa.

“Bän zanaatlanȇrım  iki yıl , da geldim  neetlän olmaa becerikli sportçu hem üürenmää  akrobatika elementlerini”.

 

“Bän bununnan meraklandım, bän bunu beenerim, da yok nicä söleyim, ani bendä vardı fikir  brakmaa bu sportu. İsteerim  ilerletmää bu uurda hazırlanmayı”.

Komandanın trenerı  nışannȇȇr, ani uşaklar büük havezlän  gelerlär  sekţıyaya  da sıradakı taramak — bu diil sade trenerın işi, ama  birleşik iş, angısınnı yapȇrlar  3-4 yılın içindä. Konkurslardan sora uşaklar   olȇrlar taa esaplı, urguladı trener.

“Pek meraklı gitmää yarışmaklara, tanışmaa eni kollektivlärlän, başka sportçularlan. Bu proţestä  meraklı, açan kızlar başka kolektivlardan birerdä denerlär kendilerini  eni elementlerdä. Bakȇrlar biri-birinä da  üürenerlär”, — söledi Alöna Junä.

Nışannayacez, ani  akrobatika hem gimnastika bölümündä  zannatlanȇrlar  türlü yaşta kızçaazlar, angıları diil bir keret kalktılar  şannı pyedestala.
Источник grt.md
214

İlgili statyalar

Komratta enidän başladılar ilerletmää kız voleybolunu

Komratta enidän başladılar ilerletmää voleybol sport çeşitini. Kuruldu eni voleybol komandası kızların aralarında. Bu yıl onnar pay aldılar  devlet hem başka yarışmaklarında. Sportçular kazandılar bitki yarışmaklarında üçüncü eri. Kasabanın professional komandası plana koydu  pay almaa devlet ligasında. Bu iş için kızlar beş keret aftada geçirerlär sınışları. İlin mi kalkmaa pyedestalın üüsek basamaklarına, üürendi Zinaida Kanţır. KDU “Univer” zalasında  hergün kendi sınışlarını geçirer voleybol komandası kızların aralarında.  Onnar kararladılar kaldırmaa bu sporu üüsek uura. Büün Komratta yakın 40 kişi gelerlär voleybola oynamaa. “Bu komanda oyunu da zor ki herbiri düşünsün nicä bütün komanda, annasın biri-birini.  Bu diil ölä kolay toplamaa komandayı”,…

ÖDÜLLÄR DEVLET YARIŞMAKLARINDAN

Çiçek ayı pek becerikliydi  Komrat dolayı  sport okulun  sportçularına. Onnar pay aldılar  devlet uurunda yarışmaklarında  da kazandılar  ilk erlerini. Getirdilär  regionun  kumbarasına altın,  gümüş hem  bronz   ödüllerini. Şindi uşaklar sıkı hazırlanȇrlar  Gagauziyanın açık çempionatına dzüdo güreşmesindä. Söleerlär , taramak olmȇȇr kolay, erlem konkurent taa  taa kaavi  hem becerikli. Ama bu diil  Pötr Kurunun  sportçuları  için. Onnar üüsek uurda  tanıttırdılar regionu  devlet yarışmaklarında hem federaţıyaların kuboklarında sambo  hem dzüdo çempionatlarında.  Sportçular getirdilär iki ilk eri dzüdo yarışmaklarından,   ikinci hem  üçüncü erleri üç yarışmaktan. Sıradakı keret Darya Vlah  geçirdi üüsek uurda güreşmeleri da ipon priyömunnan taradı finalda kendi konkurentını. Kalanı da  hep…

Gagauziyanın aar atletikacıları Moldovanın çempionnarı oldular

Kişinöv kasabasında geçti devlet aar atletika çempionatı büüklerin aralarında.  Yarışmaklarda pay aldılar Gagauzianın aar atletika okulun 11 sportçusu — 4 kız hem 7 çocuk. Devlet aar atletika çempionatında toplandılar en kaavi sportçular bütün devlettän.  Yarışmakların çıkışlarına görä ilk erleri kazandılar bizim komandadan  Elena Kılçik, Anastasiya Kılçik,   Mariya Mitioglo hem Aleksandr Balci. İkinci eri kaznadılar Diana Çebotaru hem Artur Kara.  Tarayannarın laflarına görä, yarışmaklar geçtilär üüsek uurda hem pek az siiredici vardı. ANASTASİYA KILÇİK aar atletika çempionu: “Bän bu yarşmaklaradan  pay aldım  başka çempionatlarda, neredä hep taradım. Bu sefer diildi taa zor nekadar geçän yıl.  Sade bir konkurentım vardı — bir…

Gagauz güreşçilär kazandılar Balkan oyunnarında ödülleri

Harman ayın çeketmesindä Turkiya devletindä Yalova kasabasında  geçtilär uşakların aralarında serbest güreşmesi edinci Balkan oyunnarı.  Onnarda  pay aldı Moldovanın üülen tarafından komandası, angısına girdi  7 güreşçi  Gagauziyadan hem  Tarakliyadan. Sportçular getirdilär  komandaların kumbarasına 7 ödül.  Komrat muniţıpal sport okulun  üç güreşçisi getirdilär Blkan oyunnarından, angıları geçtilär Türkiyada, üç  ödül. Altın kazandı 41 kilalık kategoriyada Pavel Mavrodi. O üüsek uurda geçirdi güreşleri, brakmayıp konkurentlarına şans taramaa.  İkinci oldu  Nikita Yakimov 44 kilalık kategoriyada, angısı geçirdi  üç güreş da ilk er için tarattı konkurenta Makedoniyadan. Bronz ödülcüsü oldu  Renat Arnaut. Trenerın Evgeniy Nedälkonun laflarına görä, çocuklar geçirdilär güreşleri üüsek uurda hem gösterdilär,…

Gagauziya sportçuların triumfu Moldova el düüşü çempionatında: 11 ödül angılarından 7 altın

Kişinöv kasabasında  geçti devlet el düüşü çempionatı. O topladı  iki matta devletin en kaavi  düüşçüleri. Gagauziyayı tanıttılar Komrat LİON klubun trenerın Eduard Kösenin  terbiedilenneri. 12 sportçu kazandı 7 altın hem ikişär gümüş hem bronza ödüllerini, kazanıp komandaların aralarında ikinci eri. Nicä söleerlär, nekadar insan yaşȇȇr, okadar da nesä eni üürener. Trenerın Eduard Kösenin  terbiedilenneri  Lion klubundan her keret pay alȇrlar yarışmaklarda muay tay hem kikboksing yarışmaklarında, ama bitki vakıtlar çekettilär kendilerini denemää başka sport  çeşitlerindä dä. İkinci keret pay alȇrlar düüş çempionatında. Çocukların çoyu taradılar kendi karışıtlarını buumak hem başka çalımnarlan, brakmayıp şans kimisinä kazanamaa puannarı. Uşakların laflarına görä, üç…