Komrattan genç güreşçilär Moldova çempionatından evä ödüllärlän döndülär

Komrat sport  liţeyindä ödülleri kazanmış Moldova serbest güreşi çempionatında sportçuları şannı kutladılar trenerlar hem terbiedilennär.

Komrat sport liţeyindä oldu adet geçirmää yortulu oluşları çocuklar  hem onnarın trenerları için, angılalrı  kazandılar çempion titulunu yada II, III erleri devlet hem halklaraası yarışmaklarında.

Geçän dinnenmäk günneri  iidilär bizim güreşçilerä deyni. Devlet yarışmaklarından onnar getirdilär ilk, ikinci  hem üçüncü erleri.  Nicä urguladılar trenerlar İlya Esir hem Födor Tukan, komanda  üüsek uurda  tanıttırdı üürenmäk kurumunu.

Bitki iki yılın içindä pandemiyanın vakıdında çocukların yoktu  kolaylıkları  çıkmaa yarışmaklara.  Devletin çempionatı verdi  kolaylık  göstermää kendini, ne üürendilär bu vakıdın içindä.  Tarayıcıların laflarına görä,  güreşlär  geçtilär kızgın  hem kaavi.  Birazı  karşı karşıya geldilär dostlarınnan hem komandadan  güreşçilerinnän. Nicä söledilär  çocuklar,  “mat dışı biz dostuz, ama matta konkuren olȇrız”.

“Güreştim ilk er için Seröja Kılçiklan, da tarattım ona. Finala çıkmaa deyni  güreş kaaviydi. Taradım konkurentımı sayıylan 6:2. Etmedi tehnikam hem karakter”, — söledi ödül kazanannarın biri.

Yarışmaklarda  pay aldı  sport liţeyın  taa bir sportçusu  İrina Vlah, angısı güreşti  konkurentlarlan, angıları taa büük ondan, da  kazandı  ikinci eri.  Plannarda gelän yıla  taramaa çempion titulunu.

“Benim aarlık kategoriyamda iki kız vardı, pay aldım ii uurda. Taradım ilk güreşi, tarattım ikinciyi. Bizim komanda  ii pay aldı yarışmaklarda. Bän savaşacam taa sıkı hazırlanmaa da gelän yıla taramaa”, — söledi İrina Vlah.

Sıradakı çempionat  verdi kolaylık sportçulara  göstermää kendilerini  hem görmää kendi beceriklik uurunu, hem neya taa lääzım işlemää.

Sport liţeyın  başı Harlampiy Hor  şükür etti  trenerları hem uşakları, ani onnar koydular  kuvetlerini  da gösterdilär üüsek çıkışları devlet uurunda.

“İsteerim sölemää , ani çocuklar sıradakı keret bizi sevindirdilär bu yıl da.  Bizdä var ödül erleri. İsteerim şükür etmää  terbiedilenneri  İlya Esirı hem Födor Tukanı onnarın işi için”, — söledi Harlampiy Hor.

Devlet çempionatında  serbest güreşmektä  Sergey Kılçık  kazandı ilk eri, da kabletti hakı tanıttırmaa Moldovayı Eropa yarışmaklarında, angıları geçeceklär  Buharest kasabasında  kirez ayında.
Источник grt.md
226

İlgili statyalar

ÖDÜLLÄR DEVLET YARIŞMAKLARINDAN

Çiçek ayı pek becerikliydi  Komrat dolayı  sport okulun  sportçularına. Onnar pay aldılar  devlet uurunda yarışmaklarında  da kazandılar  ilk erlerini. Getirdilär  regionun  kumbarasına altın,  gümüş hem  bronz   ödüllerini. Şindi uşaklar sıkı hazırlanȇrlar  Gagauziyanın açık çempionatına dzüdo güreşmesindä. Söleerlär , taramak olmȇȇr kolay, erlem konkurent taa  taa kaavi  hem becerikli. Ama bu diil  Pötr Kurunun  sportçuları  için. Onnar üüsek uurda  tanıttırdılar regionu  devlet yarışmaklarında hem federaţıyaların kuboklarında sambo  hem dzüdo çempionatlarında.  Sportçular getirdilär iki ilk eri dzüdo yarışmaklarından,   ikinci hem  üçüncü erleri üç yarışmaktan. Sıradakı keret Darya Vlah  geçirdi üüsek uurda güreşmeleri da ipon priyömunnan taradı finalda kendi konkurentını. Kalanı da  hep…

Nikolay Grahmez kazandı Evropanın bronza ödülünü

Baba marta ayın çeketmesindä Bulgariyanın Plovdiv kasabasında geçti Ervopa çempionatı üç olimpik  güreş soylarında: sebest, grek-rim  hem kızların aralarında.  Bu yarışmaklarda pay aldı Moldovanın toplumu da. Güreşçilerimiz kazandılar altın, gümüş hem bronza ödüllerini.  Topluma girdilär Gagauziyanın  iki sportçusu. Nikolay Grahmez oldu  Evropanın bronza ödülcüsü.  Onu kutladılar sport  liţeyindä, neredä Nikolay üürendi hem hazırlandı yarışmaklara. Çempionattan döndüynän, Nikolay Grahmezı yortulu karşıladılar Komrat sport liţeyindä. O başardı bu üürenmäk kurumunu da oldu örnek gelecek çempionnarına, erlem ii ürenärsäydilär hem çok hazırlanarsaydılar, sade ozaman var nicä kalkmaa şannı pyedestala. Kendi sport yolunu Nikolay çeketti Kongaz küüyün sport zalında, soram ilierletti üürenmeyi sport liţeyindä.…

Gagauziya sportçuların triumfu Moldova el düüşü çempionatında: 11 ödül angılarından 7 altın

Kişinöv kasabasında  geçti devlet el düüşü çempionatı. O topladı  iki matta devletin en kaavi  düüşçüleri. Gagauziyayı tanıttılar Komrat LİON klubun trenerın Eduard Kösenin  terbiedilenneri. 12 sportçu kazandı 7 altın hem ikişär gümüş hem bronza ödüllerini, kazanıp komandaların aralarında ikinci eri. Nicä söleerlär, nekadar insan yaşȇȇr, okadar da nesä eni üürener. Trenerın Eduard Kösenin  terbiedilenneri  Lion klubundan her keret pay alȇrlar yarışmaklarda muay tay hem kikboksing yarışmaklarında, ama bitki vakıtlar çekettilär kendilerini denemää başka sport  çeşitlerindä dä. İkinci keret pay alȇrlar düüş çempionatında. Çocukların çoyu taradılar kendi karışıtlarını buumak hem başka çalımnarlan, brakmayıp şans kimisinä kazanamaa puannarı. Uşakların laflarına görä, üç…

Gagauziya dzüdo açık çempionatı topladı Moldovanın en kaavi sportçularını

Geçän dinnenmäk günnerindä Komratta Gagauziyanın regional sport liţeyindä geçti dzüdo açık çempionatı. O topladı  Moldovanın 9 en kaavi komandasını. Yarışmaklar geçtilär  türlü aarlık kategoriyalarında. Avtonomiyadan çempionatta pay aldılar sportçular Komrattan, Kazayaktan, Valkaneştän, Çeşmä küüyüdän. Gagauziyanın  dzüdo açık çempionatı geçti Komrat sport liţeyındä. Güreşlär geçtilär iki matta.  Onnar topladılar devletin en kaavi dzüdocülarını. Kızgınnık duyulardı bütündän. Kimisi istemäzdi gitmää taradılmış. Ama sport olä: var taramaklar da, taratmaklar da.  Çempion oldular nicä en küçüklär, ölä dä te onnar, kim diil bir keret kalktılar devlet hem Evropa yarışmakların şannı pyedestallarına. “Konkurentım taa yufkaydı bendän, ama hepsi ii geçti”.   “ Bän beendim nicä…

Gagauziyadan şannı trener Pötr Kuru oldu Evropa çempionu dzüdo uurunda

Kirez (iyün) ayın ikisindän Greţıyada Krit adasında İraklion kasabasında geçer Evropa çempionatı dzüdo uurunda veterannarın aralarında. Yarışmaklarda pay aldı Moldova toplumunnan gagauz sportçusu, şannı trener Pötr Kuru, angısı kazandı Evropa çempionu titulunu. Gagauziyanın hem Moldovanın şannı trenerı dzüdo hem sambo uurunda Pötr Kuru pay aldı 100 kilalık kategoriyada. O geçirdi üç güreş, angılarını taradı. Üçüncü güreşi ilk er için ipon çalımınnan taradı konkurentını Almaniyadan. Karşıtlan taa ileri buluşmadı, onun için koydu bütün kuvedini, da kazandı çempion titulunu.  Yarışmaklarda pay aldılar sportçular 36 devlettän. “Yarışmaklar  geçtilär üüsek uurda, hepsi çempionnar güreştilär , geçirip üçär-dördär güreş, taradılar kendi konkurentlarını, da kazandılar ilk…