Komrattakı güreşçilär kaavileştirerlär saalıını üzmeklän

Serbest güreşmesindä sportçular her gün  üzmäk derslerini geçirerlär Komrat kasabasının basseyinnarın birindä. Bölä onnar taa da üüsek uurda Çempionnatlara  hazırlanȇrlar. Bölä bir çempionat geçecek orak ayın birindä İtaliyada Rim kasabasında.

Üzmäk yardım eder sportçulara taa islää turnirlarda hem çempionatlarda pay almaa, kendilerini en üüsek uurunda göstermää.

“Üzmää pek islää.Üzmäk fizik tarafından faydalı bizä”.

“Üzmak – bu bizä deyni dinnenmäk”.

“Bizi pek islää kablettilär.Bölä kaliteli sınışlar bizä pek önemli”.

Nicä fizik tarafından üzmäk yardım  eder  annattı Moldovanın serbest güreşmesindä şannı trenerı   İlya Esir.

«Bölä derslär bizä pek lääzımnı.Üzmäk  saalıını kaavileder”.

Diil sade bizim sportçular basseyina gezer. Bu yıl Ukrainadan da geldilär sportçular barabar Moldova hem Ukraina şannı trenerinnän Georgiy Yabancıylan.

«Biz geldık Ukrainadan. Burada trenirovkaları geçireriz .Bizdä kötü durum».

Baseyinın çorbacısı Valeriy Sakara çizgiledi, ani o pek seviner sportçular için.

«Trenerlär bana yaklaştılar, da bän onnarı annadım hem kolverdim onnarı sınışlarını yapsınnar. Onnar burayı yakın sekiz yıl gezerlär».

Bu yıl şansora yakın kırk spotçu bu baseyinda parasız üzerlär.
Источник grt.md
112

İlgili statyalar

Beşgöz küüyüdä geçti 16 – ci halklararası serbest güreşindä turnir

Beşgöz  küüyüdä geçti 16 –ci halklararası turnir, angısını geçirerlär deyni anmaa treneri Pötr Tülüyü.  Pötr Tülü giriştirdi güreşmeyı kendi duuma küüyündä. Onun  çoyu  terbiedilenneri tanıttılar Gagauziyayı halklararası arenada. Bu yıl turnir topladı 24 komanda Moldovanın üülenki dölaylarından, hem da 4 komanda Ukrainadan. Güreşleri gözletti korrespondetımız Zinaida Kanţır. 16 – ci halklararası turniri, adalı trenerın Pötr Tülünün anmasına, geçti Beşgöz küüyün kultura evindä. O topladı en islää güreşçileri devletin üülen tarafından, hep ölä pay aldılar genç olannar Ukraina devletindän da. Ofiţial açılışta  çok islää laflar sölendilär adam için, angısı bakmadaan kendi kısa ömürünä, yaptı pek çok, ki güreşmäk nicä sport soyu,…

Komrat sport liţeyinin serbest güreşçileri eni ödülleri kazandılar

Komrattakı sport liţeyinin üürenicileri kazandılar ödülleri Moldova çempionatında serbest güreşindä. 6 taane medali getirilär sportçular: 1 ilk er, 1 ikinci er hem dört 3-cü er. İlk eri 74 kila uurunda, ilk eri aldı Gagauziyanın sportçusu Grigoriy Kara. O taradı hepsi güreşleri. «Bän 4 güreş geçirdim, hepsini da taradım. 74 kila uurunda pay aldım», — annattı  çempionatın tarayıcısı  Grigoriy Kara. Roman Keţkar Moldovanın çempionatında aldı 3-cü eri. “Güreştim Kişinevdaki poliţiya izmetçilerinnän, da oldum 3-cü. Liţeydä bizi islää hazırladılar,  trenerlar herzaman yardım ederlär bizä, yannışlıklarımızı belli ederlär”, — paylaştı bronza ödülcüsü Roman Keţkar.   “Kazandım 3-cü eri, güreştim devletin oolarınnan,  en önemli…

Tomay küüdä geçti treneri Vladimir Taukçiyi anmak turniri

Tomay küüyüdä geçti  serbest güreşi turniri deyni anmaa şannı  treneri  Vladimir   Taukçiyi. Turnir  geçti şansora 8 keret,  o toplȇȇr  Gagauziyanın   hem  Moldovanın  en  kaavi  güreşçilerini. Vladimir  Taukçiyi anmak turnirdä  pay aldı  12 komanda  12 aarlık  katigoriyasında. Vladimir Taukçi –  insan, angısı bütün yaşamasını sportlan  baaladı,  büük  bir  iz  braktı kendi ana küüyünün istoriyasında. Gençlerdä o  teerbi  edärdi   diil  sade   kaavi  güreşçileri,  ama  haliz  insannarı da. Güreşçilär  Gagaziyanın  hem  Moldovanın  türlü  taraflarından her  yıl büük havezlän pay alêrlar  bu turnirda. «Pek sevinerim pay almaa bölä  turnirlarda, çünkü  isteerim ensemää». «Bän ilk keret  pay  alêrım  böla  turnirlarda,  tarattım,  ama bän  hiç  durgunmayacam,…

UNDP Programmanın temsilcileri buluştular Ukraina vatandaşlarınan Gagauziyanın soţial merkezlerin birindä

Ukraina vatandaşları, ani vatanında olan cenktän kaçıp geldilär Gagauziyaya, bir vakıda kalȇrlar zoorlamaktan zararlanmış insannar için reabilitaţiya merkezindä. O açıldıydı UNDP kurumunyardımınan. Reabilitaţiya merkezindä Ukrainadan kaçan insannar için var hepsi koşullar,  haberledi merkezin başı Svetlana Georgieva. «Burada insannara lääzımnı her bir  iş var — gigiena paketleri, ruba hem imek. Psihologiya yardımı var. Şükür ederiz  UNDP  kurumunu, ani onnar bizä pek çok yardım vererlär», — söledi Svetlana Georgieva. UNDP kurumu giriştirilän PROON programasından paraylan yardım etti merkezdä ki durgunmuş insannar ii kabledilsinnär hem yaşasınnar burada. «Biz  bölmeeriz zoorlamaktan zararlanmış insannarı hem insannarı, angıları türlü kötü halda psihologik uurunda bulunȇrlar. Biz yardım…

Erli kuvetlär yardım ederlär sport ilerlesin Gagauziyada

Balkan oyunnarı  serbest güreşmesindä Türkiyada  geçtilär. Komrat  muniţipal sport okulun   güreşçileri onnarda pay aldılar. Sportçular getirdilär regionun kumbarasına üç ödül.  Çocukların taramaklarını esaba aldılar erli kuvetlär.  İlerleder temayi   bizim korespondentimiz. Türkiyä devletindä geçmiş Balkan oyunnarında Yalova kasabasında Gagauziyayı tanıttırdı  üç sportçu, Komrattan hem   Tarakliya kasabasından  güreşçilär.  Serbest güreşçileri getirdilär devletin üülen tarafının kumbarasına  edi ödül.  Çocukların ii pay almaları içın  Balkan yarışmaklarında nışannadı  Komradın primariyası. Onnara verdilär diplom hem para baaşışlarını.  Tarayıcılar urguladılar , ani onnar sevinerlär  baaşışlara , ilerdä onnarda çok saatlık sınışlar  hem eni taramaklar Evropa hem dünnä yarışmaklarında. PAVEL ARNAUT Balkan oyunnarın çempionu : — «Bän sevinerim,…