Komratta “Zayalpujie” dolayında yangından zararlandı genç fidannar

Mardın 30-da avşamnen Komrat “Zayalpujie” dolayında büük yangın oldu. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär ateşi. Bizim çekim grupamız bulundu yangının erindä.

Yangının yoketmesindä yardım ettilär Hatalı olayların bakannıın uzmannarına insannar, angıları yakında yaşȇȇrlar.

«Biz yaşȇȇriz şarap zavodun dolayında, gördük ateşi. Pindik arabaya da geldik buraya».

 

«Bän bakardım televizoru da annamadım, ne olȇr. Açan gördük yangını sündürmäk arabasını, annadık, ani nesa yanȇr».

 

«Çok saa olsun hepsi insannar hem yangından kurtarıcılar».

Angı kayıplara getirdi yangın, haberledi Hatalı olaylar bakannıın çalışanı Dmitriy Konstantinov.

« Dün yandı diil sade kuru ot, am genç daa da. Tabiyata getirildi büük zarar. Ateşi tutuşturmaa geldi iki brigada kurtarıcı. Bizim insannar bizä yardım ettilär”, — açıkladı o.

Gagauziyada bitki vakıtlarda belli oldu çok yangın daalarda, kırlarda, kuru otlar hem gübürlär dayman yanȇr. Hatalı olaylar bakannıın çalışanı Dmitriy Konstantinov danıştı hepsi insannara.

«Yalvarerız, yakmayınız gübürleri hem kuru yaprakları! Koruyunuz Tabiyatı, pek acı görmää, nicä yanȇr genç fidannar. Dün taa biraz da ateş geçeciydi evlerä», — nışannadı kurtarıcı.

Sade mardın 30-nda  Hatalı olaylar izmetin çalışannarı dokuz yangını yok ettilär.
Источник grt.md
234

İlgili statyalar

Dün gecä Komradın üülen tarafındakı kenarında yangından zararlandı 3 ektar daa

Büük yangın oldu mart ayın 21 — dä geçä Komrat kasabasının kenarında üülen tarafından. Zarar gördülär genç aaçlar. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yok ettilär yangını. Sölener, ani yangın ateşin dikkatsız kullanmasının beterinä oldu. Yangın getirdi zarar 3 ektar daaya. Yangın için Hatalı olaylar izmetinä insannar haber verdilär. Kurtarıcılar kısa vakıtta süündürdülär ateşi. «Bu büük ateş kayıplara getirdi, yandı salkım aaçları. Üç ektar yokedildi. İnsannar lääzım tutuşturmasınnar kuru otları hem gübürleri, çünkü kuraklıkta hem lüzgärlı havada herbir çivi yakması var nicä büük ateşi kızıştırsın. Düşünerim, ani beki da isteyip tä yangını yarattılar. Dün yangınnar vardı taa Kongazda hem Çok –Maydanda. Ateş…

Büük yangın Çok-Maydan küüyüdä razgeldi

Dün Çok-Maydan küüyüdä oldu büük yangın. Çeketti yanmaa kuru saman kırda, ondan sora nicä başardılar biçmää boodayı, da sürmedilär topraa. Sıcak havanın beterinä ateş tez kapladı büük erleri da geçti genç daaya. İlk bilgilerä görä, ateş çeketti kırda neredä bereketi toplamaktan sora toprak sürülmedi, da tutuştu kuru saman.Yangın hızlı geçti daaya. Yangı süündürmää deyni geldi üç kurtarıcı brigadası Komrattan, Çimişlidän hem Besarabkadan.  Hep ölä süündürmää ateşi yardım ettilär Komrat daa çorbacılıın uzmannarı hem yaşayannar. Durgutmaa deyni ateşin yayılmasını trakturlar sürdülär kırların dolaylarını hem   isladılar. Yakın 40 ektar  kır neredä bereket toplanıldı, hem genç daa yandılar. Ateşi süündürärdilär beş saatan zeedä.…

Yılın çeketmesindän Moldovada yandı 1000 ektardan zeedä meralar

Taa çoyu yangın olayları razgeldilär Moldovanın Teleneştı, Kaul, Orhey dolaylarında, onnarın aralarında Gagauz avtonomiyası hem devletin baş kasabası da. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär yangınnarı. Hatalı olaylar için kurum haberleer yaşaynnarı — tutuşturmasınnar kuru otları hem gübürleri, çünkü kuraklıkta hem lüzgerli havada herbir çivi yakması var nacä büük ateşi kızıştırsın. Yangın sa var nasıl kaplasın daa   hem ev çorbacılıklarını, ne büük kayıplara getirsin. Herlim yaşayannarın aralarında bir kimsey razgelirsadı bölä olaylarlan, mutlaka telefon açsınnar numaraya 112. Gagauziyada küçük ayın 14-20 kadar hatalı olaylar izmetin haberlerinä görä 46 hatalı olay belli edildi, neredä kuru otluklar yandılar. Ateş kayıp etti 196 ektar…

Geçan afta Dezgincä küüyündä razgeldi 10-dan zeedä yangın

Bitki afta Dezgincedä razgeldi 10 -dan zeedä yangın olayı. Bizim televizion grupamız kendisi gördü onnarın birisini. Bir gündä Dezgincä küüyündä iki yangın olayı sayıya konuldu. Primar nışannadı, ani insannar tutuşturȇrlar kuru otları, büük lüzgär dä sora bu yangını sauşturȇr ötää dooru. “Yanȇr şindi toloka aaçlarlan barabar, çünkü orada aaç ta var. Bu tutuşturulu isteyiptä. Büünkü gün burayı iki sıra yangından kurtarıcılar gelerlär. Yanȇr beş ektardan zeedä büük yalınnan”, — haberledi primar Vasiliy Kapsamun. Primar danıştı yaşayannara, ki onnar taa dikkat ateşi kullansınnar. “İsteerim danışmaa küüyün yaşayannarına: yangından kurtarıcılar lääzım kurtarsınnar bizim evleri, ama onnar çok vakıt harcȇrlar gelmää da sündürmää…

Çeşmäküüyüdä yarıda oluştu yangın

Çeşmäküüyün yarısında tutuştu kuru otlar. Yangın sebepleri diil belli. Nicä haberledi Moldovanın Hatalı olaylar için devlet inspekţiyası, bitki günnär kurtarıcılar sündürdülär ateşi 2 533 ektarda. Yangın kızıştı birkaç erdä. Videoda görüner, neredä ateş kızışêr, nicä yangın maşinası sündürer ateşleri. Korlar ayırı erlerä daalmadılar, çünkü ateşi sündürmää yardım ettilär yaşayannar, deyni kurtarmaa mezarın yanında bulunan yarıyı. Yangın başlamadan kurtarmak maşinası o erä yakındı, o üzerä hızlı hem kolay çıktı ateşin önünä. Çeşmäküülülär nışannadılar, ani bölä hata ilk sefer oldu küüdä. “Biz gübür bişey atmadık hiç bir zaman da, bu sade aşaadan geldi, orada tükenın yanında tutuşturdular gübürleri, da korlar daaldı bıyanı…