Komratta yalnız yaşayan ihtiarlara “Yardım eli” kurumu Paskellä için imek mallarınnan poşetleri verdi

Yașamakta bölä olêr, ani insan ihtiarlıkta yalnız kalêr, kendibaşına zorlarınnan, kahırlarınnan hem düşünmeklerinnӓn. Bakmayarak ona, ani herkezindӓ yalnızlık için kendi sebepleri var, her biri onnardan isteerlӓr onnarı annasınnar, hatır güütsünnӓr hem saygı göstersinnär. “Yardım eli” cümnӓ kurumun başı Elena Akbaş kutladı Komradın yaşlı yaşayannarını Paskellӓ yortularınnan. Yalnızlıkta bulunan  hem kolaylıksız ihtiarlar kablettilӓr imelärlän poşetları.

85 yaşında Komratlıyka İvanna Revaţkaya — kolaylıksız yaşayan. O kabletti baaşışları “Yardım eli” kurumundan. Karı artık birkaç yıl yalnız yaşȇȇr. Cümnӓ kurumundan dikatlık hem saygı ona deyni paalı.

İvan hem Svetlana Kalpakçi  yaşamalarının taa çoyu payını işledilӓr okulda. İvan Nikolaeviç  hem  Svetlana Alekseevna üüredicilär. Onnar birkaç yıl sıravardı yalnız yaşêêrlar. Pensiya sayısı ikisinӓ kurêr 4 bin ley. Elena Akbaş çoktan bileer Kalpakçi aylesini, varkana vakıdı dolaşêr ihtiarları.

“Zor, ama yok ne yapmaa. Kimӓr kerӓ komuşumuzu çaarêrız, alsın ekmek bizӓ. Çok saa olsun Lena, ani unutmêêr bizi”,- söledi İvan Kalpakçi.

Paskellӓ akţiyası geçiriler ihtiarlara deyni. “Yardım eli” Cümnӓ kurumu hazırladı yortulu masayı hazır imeklärlän da. Pakettä var vinegret salatası, yaanıylan kartofi, dolma, meyvalar, kolaçlar, ekmek hem boyanmış yımırta. 2 günün süresindӓ 60 ihtär kabledecek  baaşışları, açıkladı “Yardım eli” kurumun başı.

Bölӓ baaşlamak akţiyası geçiriler her yıl. Bu yıl toplanılmış 6 946 ley, 100 evro, 50 dollar paraların yardımınnan “Tvori Dobro” konţertından taa çok ihtiar kabledecek baaşışları.
Источник grt.md
175

İlgili statyalar

Komratta yardımcılık konţertindä topladılar para yaşlı insannar için

Komratta geçti “Yardım Eli” yardımcılık konţerti. O doorudulu  yardım etmää fukaarä insannara. Konţertta pay aldılar Kultura Evindä işleyän kollektivlär hem “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. Pazar günü, bakmadaan yaamura, insannar geldilär Kultura Evinä yardımcılık konţerdini seslemää hem yardım etmää fukaarä hem büük yaşta insannara. Olayın kurucuların biri — “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. «Bana telefon etti Kultura Evin başı Marina Manjul da teklif etti genä yapmaa konţerdı – marafonu deyni yardım etmää fukaarä insannara Paskellä yortusuna karşı», — annattı Elena Akbaş. Konţerdin önemliini çizgiledi Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal. «Şindi hepsi insannar kahırlı halda bulunȇrlar, bu konţert getirer…

Komratta Paskellä için bindän zeedä yaşayan kabledecek yardım primariyadan

Paskellä yortuları için Komrat kasabasının 1200 kişi imelik poşetlarını kabledecek. Paraları  malların alması için verdi primariya. Primariyanın uzmannarı şansora çekettilär vermää insana poşetları imek mallarınnan. Onnar verilecek 80 yaşından büük pensionerlara, ilk grupanın   invalidları, çok uşaklı aylelär, kancer hastaları hem yatalak insannar, açıkladı Komrat kasabasının soţial soruşlarında baş uzmanı Olga Patutina. OLGA PATUTİNA Komrat primariyasının soţial soruşlarında   baş uzmanı  «Biz bu işi düzenledik ölä ki hepsi yardım için gelmesin birdän. Büün yaşlılara vereriz hem I grupada kolaylıksız insannara. Yavaş – yavaş insannar gelerlär. Onnar, elbetki, yardıma sevinerlär”, — söledi Olga Patutina.    «Şükür ederiz, saa olsunnar! Allah saalık versin, da…

Türk Kızılay kurumundan yardım etişti Gagauz Erinä

Paskellä yortularına karşı Gagauziyaya geldi  gumanitar yardımı Türk Kızılay türk kurumundan. 450  kutu imek mallarınnan getirildi  Komrat kasabasına, Kongaza, Çadıra hem Valkaneşä. Kızılay türk kurumun temsilcileri ilkin dolaştılar Komrat kasabasının ihtiarlar evini, neredä 30 kişi yaşêêr. Burayı verildi 20 kutu. Da bu diil bitki yardım  Kızılay türk kurumundan, nışannadı onun temsilcisi Mustafa Şahin Fırat. Kızılay türk kurumu hem TİKA agentstvosu Moldovada her yıl vererlär Gagauziyanın yaşayannarına türlü yardımı, angısı onnara lääzım, nışannadı Türkiye konsulu Komratta  Hasan Akdogan. Verilmiş imek malları yardım edeceklär  ihtiar insannara yapmaa taa ii imekleri, angıları saalıklarına ii geleceklär, nışannadı doktor Nikolay  Slavuţkiy. Kızılay türk kurumun temsilcileri verdilär …

Komratta geçti konţert, angısında toplandı para zor durumda bulunan insannar için

Pazar günü, mardın 20-dä, Коmradın kafelerin birisindä yardım için para toplaması konţert geçti. Cannı muzıkanın sevenneri «South Side Band» kaver — grupasının türkülerini sesleyäbildilär. Toplanılmış paralar yardım gibi yufka kolaylıklarlan insannara verileceklär. Bildirimnär yardım için insannara ineternet soţial balaantılarında sıkça peydalanȇrlar. Kimi insannar paylaşȇrlar, kimileri yardım ederlär-herkezi kuvedinä görä bunu yapabiler. Geçirili konţerdin kurucuların biri – Nikolay Melintiy soleer, ani avtonomiyanın var çok yaşayannarı, kimä büün haliz yardım lääzım. «Tekliflän grupamıza geldim, tutturdular bu fikiri. Kafenın öndercisinnän lafettim. Bu hayırlı iş, bunun için da tutturdular bizi», — annattı Nikolay. Konţerdin publikasını sıcak salonda ikram ettilär. ««Yardım eli» grupayı çoktan gözlederiz…

Turkiyenin “Maavi Yarımay” kurumu Gagauziyada bulunan Ukrainadan kaçan insannara yardım verdi

Komratta açıldı merkez, neredä Ukrainadan kaçan insannara yardım ederlär. Bu yardımı vererlär, nicä sıradalı insannar, ölä dä cümnä toplumnarı. Onnarın aralarında Türkiyenin «Maavi Yarımay» kurumu. O Ukrainadan kaçan insannara döşek tedarıklarını hem imäk mallarını verdi. «Maavi Yarımay» Türkiyanın kurumundan yardım pay edilecek Gagauziyanın her erinä, neredä Ukrainadan kaçan insannar durgundular. Ukrainadan kaçan insannar annattılar, neçin kendi Vatanından gittmää zoora kaldılar. Svetlana Yanak  birkaç günün içindä Moldovaya etişti. O annattı, ani Komradın merkez panayırında bir ayläylän tanıştı, angısı kayıl oldu kendi evindä bu insannarı kabletmää. SVETLANA YANAK, Ukrainadan kaçan: «Pek çok fukaarä insan var . Tä neredä, bän işlärdim, çok uşak…